top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "žmogaus teises ginanciu instituciju sistema":

Tema. Cp teisės dalykas ir sistema. Subjektinių teisių gynimo formos ir būdai. Teisė į teisminį gynimą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Cp teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Cp teisės ir kitų materialinės ir procesinės teisės šakų santykis. Cp teisės šaltiniai. Cp teisės normos. Cp esmė ir teisenų rūšys. Cp stadijos. Civilin ...
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 91 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom