top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "ala":

Page 1 of 3
Alyvos tepalai spera Tarpiklių medžiagos. Kokios rūgštys ir šarmai susidaro naftos produktuose. Kokia plastiškųjų tepalų efektyvinės klampos f-ja ir kokybės rodiklių įtaka. Energijos rūšys. Degalų ir tepalų konstrukciniai ir eksploataciniai nuostoliai. Antikorozinės medžiagos. Klijų paskirtis ir sandara. Plastiškųjų tepalų sandara. Mašininių ...
(Mechanika. Konspektas, 38 psl, 185 kB)
Apibrėžtinis integralas Apibrėžtinio integralo apibrėžimas ir geometrinė prasmė. 1-7 jo savybės. Niutono ir Leibnico formulė. apibrėžtinio integralo skaičiavimas keičiant kintamąjį. Integravimas dalimis. Netiesioginių integralų su begaliniais. Trųkiųjų funkcijų netiesioginiai integralai. Apibrėžtinio integralo taikymo schema. Apibrėžtinis integralas ...
(Matematika. Špera, 2 psl, 87 kB)
Įvadas. Teorinė dalis. Balanso apibūdinimas. Balanso struktūra. Turtas. Įmonės kapitalas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Teorijos apibendrinimas. Uab “holiday inn vilnius” aprašymas. Uab „holiday inn vilnius“ apskaitos politika. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Sąskaitų planas. Turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilga ...
(Apskaita. Kursinis, 28 psl, 378 kB)
Argi nežinai, jog ateis vidurnakčio valanda, kai kiekvienas turės nusiimti kaukę? S. Kierkegaardas Anotacija: Šią temą pasirinkau, todėl, kad man ji pasirodė įdomi ir patraukli mano amžiuje. Beje man pats įdomiausias ir smagausias laikas yra vidurnaktis, nes tuomet žmonės lyg atvirsta į save. Kitaip sakant numeta kaukes. O kadangi man patinka ...
(Filosofija. Esė, 6 psl, 13 kB)
Civilinės saugos signalai, elgesys juos išgirdus. Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie signalai galioja nuo jų paskelbimo dienos. Vis ...
(Teisė. Referatas, 4 psl, 9 kB)
TURINYS ĮVADAS 1. LHAMO TONNDUPU BIOGRAFIJA 2. DALAI LAMOS KOVA UŽ ŽMOGAUS TEISES IŠVADOS LITERATŪRA Nuo seno žmogaus teisės buvo ginamos įvairiausių įstatymų. Iš pradžių teises turėjo tik „privilegijuotieji“ tokie kaip: laisvieji žmonės, turtingieji, bajorai, dvariškiai. Ilgainiui žmogaus teisės keitėsi, ginamųjų ratas vis plėtėsi. ...
(Teisė. Namų darbas, 6 psl, 21 kB)
Įvadas, metodinė dalis. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas ir jų grafinis atvaizdavimas. Hipotezių tikrinimas. Pirma hipotezė. Antra hipotezė. Trečia hipotezė. Pasikliautinieji intervalai. Sąryšis tarp hipotezių ir įverčių. Intervalų ir santykių matavimų skalės bivariaciniai duomenys. Chi-kvadrato pagrindu sudaryti ryšio rodikliai. I ...
(Vadyba. Tyrimas, 18 psl, 271 kB)
Daugialasčiai organizmai Turinys. Įvadas. Verpetės (rotatoria). Kirmėlės(vermes). Apvaliosios kirmėlės (nemathelminthes). Mažašerės žieduotosios kirmėlės(oligochaeta). Dumbliai. Dumblių dauginimasis. Dumblių reikšmė. Dumblių įvairovė. Vieni mažiausių daugialąsčių. Pilvablakstienės. Nariuotakojai (arthropoda). Vėžiagyviai (lot. Crustacea). Vėžiagyvių ...
(Biologija. Referatas, 21 psl, 1220 kB)
Įvadas. Sunkieji metalai – bendroji apžvalga. Sunkiųjų metalų sukeltos ligos gyvam organizmui. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Sunkiųjų metalų kiekiai automagistralėse. Sunkiųjų metalų kiekiai pakelės žolėje. Fitoremediacija. Sunkiųjų metalų invazija. Kova su užterštumu. Sunkiųjų metalų kiekis lietuvos dirvožemyje. Išvados. Naudota ...
(Aplinka. Referatas, 12 psl, 33 kB)
Duomenų įvedimo ir išvedimo pagal pertraukimo reikalavimą tyrimas ...
(Informatika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 12 kB)
... Bendrieji reikalavimai ...
(Vadyba. Referatas, 8 psl, 18 kB)
Galaktikos keistuoliai ...
(Astronomija. Referatas, 4 psl, 5 kB)
Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. IĮ „RODENA“ dirbti su galandimo staklėmis gali asmuo ne jaunesnis kaip 18 metu, susipažinęs su staklių eks ...
(Sauga. Referatas, 7 psl, 16 kB)
Geramanis Ge Alavas Sn Švinas Pb ...
(Chemija. Konspektas, 2 psl, 6 kB)
Įvadas. Gsm modulio “gsmalarm 220” pralumai. Saugos informacija. Veikimo aprašymas kontaktų paskirtis. Instaliavimas. Jungimo schema. Techniniai parametrai. Išvados. Literatūra. Kas yra GSM signalizacija - tai įrenginis skirtas žmoniems, kurie norėtų turėti momentalią informaciją apie kiesinimąsi į jų nuosavybę, svajonių išsipildymas. Suv ...
(Elektronika. Referatas, 15 psl, 632 kB)
IA IIA grupės metalai IA grupės metalai yra gana minkšti. Lydymosi temperatūros, tankiai maži. Temperatūros grupėse kylant aukštyn didėja, tankiai - mažėja. IIA grupės metalų fizikinės savybės: kietesni už šarminius metalus, lydymosi temperatūra aukštesnė, tankiai didesni. IA ir IIA grupių metalų elektroninė sandara yra tokia, kad norėdami ...
(Chemija. Konspektas, 2 psl, 7 kB)
Ilgalaikio materialaus turto vidaus auditas Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto vidaus auditas. Ilgalaikio materialiojo turto auditas uab kainodora. Audito išvada ir ataskaita. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Užsienio literatūroje kontrolinei veiklai apibrėžti vartojamas žodis \"auditas\". Tiek valstybinių, tiek nepriklausomų audito¬rių ...
(Apskaita. Referatas, 25 psl, 66 kB)
Ilgalaikio turto apskaita Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikio turto esmė ir rūšiavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės nustatymas. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaitos dokumentavimas. „Civilizacija ...
(Apskaita. Kursinis, 20 psl, 65 kB)
Ilgalaikio turto apskaita ir jo esmė Ilgalaikiam turtui yra priskiriamas įmonės veikloje ilgiau nei vieną apskaitinį laikotarpį naudojamas turtas. Ilgalaikiu turtas laikomas ne kalentorine, bet ekonomine prasme, kadangi šio turto skirtymas į ilgalaikį ir trumpalaikį priklauso ne nuo turto pobūdžio, bet nuo keleto įmonės veiklos aplinkybių. ...
(Ekonomika. Kursinis, 25 psl, 51 kB)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Telšių rajono savivaldybės administracijos luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaita. ...
(Apskaita. Namų darbas, 19 psl, 30 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom