top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "apie maironį":

Apie Maironį ...
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 20 psl, 519 kB)
Apie Maironio kūrybą ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 13 psl, 26 kB)
Įvadas. Dėstomoji dalis. Situacijos analizė. Įmonės marketingo aplinka ir tikslai. Vartotojų ir konkurentų analizė. Pasirinktos įmonės marketingo programos tobulinimas. Vartotojų nuomonės tyrimas. Marketingo programos formavimas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Mūsų grupę sudaro penkios merginos, kurios pateiks Jums išsamią informacij
(Vadyba. Namų darbas, 11 psl, 164 kB)
Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių, aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką, kilnią prasmę. Žodžiai, kuriais Maironis kalba apie gamtą, tampa tėvynės ženklais. Lietuva - tai Nemunas, Dubysa, Šešupė i ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 7 kB)
Nuskambėjus devyniems skambalo dūžiams, 5 valandą ryto kunigų seminarijoje prasideda diena. Per pusvalandį visi turi spėti nusiprausti, nes pusę šešių ryto, trys skambalo dūžiai kviesdavo juos į koplyčią rytmetinių maldų, kurios visada buvo skaitomos lotyniškai su lenkiškais intarpais. Po valandos – mišios. Vienu žodžiu, visa jų dienotvark
(Lietuvių kalba. Konspektas, 7 psl, 16 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom