top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "aplinkybes kuriu nereikia irodineti":

Cilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinis procesas ir kitos subjektinių teisių ir interesų gynimo bei ginčų sprendimo formos. Teisė į teisminę gynybą, kaip viena pagrindinių asmens teisių. Teisė į teisminę gynybą lietuvos respublikos konstitucijoje ir kituose teisės šaltiniuose. Civilinio proceso teisės funkcijos ir už
(Teisė. Konspektas, 87 psl, 197 kB)
Tema. Cp teisės dalykas ir sistema. Subjektinių teisių gynimo formos ir būdai. Teisė į teisminį gynimą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Cp teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Cp teisės ir kitų materialinės ir procesinės teisės šakų santykis. Cp teisės šaltiniai. Cp teisės normos. Cp esmė ir teisenų rūšys. Cp stadijos. Civilin
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 91 kB)
Įvadas. Įrodymai. Įrodymų sąvoka ir požymiai. Įrodymų klasifikacija. Įrodinėjimas. Įrodinėjimo sąvoka ir subjektai. Įrodinėjimo dalykas, pareiga ir tikslas. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo struktūra. Įrodinėjimų priemonės. Išvados. Literatūra. Bylai teisingai išspręsti yra reikšmingos faktinės aplinkybės nustatomos remian
(Teisė. Referatas, 18 psl, 26 kB)
Kiekvieno nusikaltimo rengimas, padarymas ir slėpimas neišvengiamai atsispindi toje aplinkoje kurioje visa tai vyksta, tas atspindys gali būti idealus, kai su įvykiu susijusios aplinkybės atsispindi žmonių sąmonėję, ir materialus, kai įvykio aplinkybes patvirtina arba paaiškina su juo susiję daiktai. Tuo remiantis įrodymai skirstomi į asme ...
(Teisė. Referatas, 6 psl, 10 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom