top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "atmosferos sklaida":

Darbo užduotis/ tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra. 1. Darbo užduotis/ tikslas. Ištirti įvairių dirvožemių albedą. 2. Teorinė dalis. Energinis apšviestumas – tai Saulės spindulių energija, tenkanti tiriamo paviršiaus ploto vienetui per laiko vienetą. Jis matuojamas W/m2 ar
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 39 kB)
Įvadas. Išsami lietuvos ir užsienio literatūros apžvalga. Aplinkosauginės – ekonominės problemos nagrinėjamame sektoriuje. Gamtonauda. Atmosferos teršalų sklaida atmosferoje. Mokesčių už atmosferos teršimą skaičiavimas. Oro valymo įrenginio parinkimas ir skaičiavimai. Aplinkos poveikis statiniams. Ekonominiai skaičiavimai. Galutinės išvado ...
(Aplinka. Kursinis, 54 psl, 203 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom