top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "autoreferentiniai teiginiai":

Egzistencinė ir gyvenimo filosofija. Tikroji filosofija – jos išraiška. Schopenhaueris ir Vagneris. Tiek Sch, tiek Vagneris turėjo įtakos Nietzsche (N). Søren Kierkegaard (1813-1855). Fonas: 18 a.pab.-19a.p.pusė. Esminis bruožas, skiriantis naujųjų laikų filosofiją nuo antikos ir viduramžių yra refleksijos supratimas. Čia radikalų perversm
(Filosofija. Konspektas, 5 psl, 14 kB)

Paieška


bottom