top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "autotransformatorius":

TIKSLAS: Išmatuoti puslaidininkio termorezistoriaus varžos priklausomybę nuo temperatūros ir apskaičiuoti puslaidininkio, iš kurio jis pagamintas, aktyvacijos energiją. PRIEMONĖS: Termorezistorius, termostatas (krosnelė), termometras, autotransformatorius, Vitstono tiltelis, srovės šaltinis. DARBO METODIKA IR PAGRINDINĖS FORMULĖS Puslai ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 56 kB)
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir metodo aprašymas. Darbo eiga. Išvados. Literatūra. Laboratorinis darbas. Darbą tikrino. Nustatyti šviesos bangos ilgį ore, naudojantis Frenelio biprizme. Kūno šiluminiu spinduliavimu vadinamas jo elektromagnetinis spinduliavimas termodinaminėje pusiausvyroje. Termodinaminė pusiausvyra tai kūno būs
(Fizika. Laboratorinis darbas, 5 psl, 37 kB)

Paieška


bottom