top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 13 su reikšme "brėžinys":

Užduoties brėžinys ir duoti parametrai. Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6–5 suleidimą su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Cilindriniai sujungimai 8–12 ir 8. Cilindrinis sujungimas 9– cilindrinis sujungimas 8– darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Pleištinis ...
(Mechanika. Kursinis, 30 psl, 763 kB)
Ekeltrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Lauko grafinis vaizdavimas. Taškinio kūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauk
(Fizika. Konspektas, 17 psl, 1288 kB)
Antraštinis lapas. Darbo turinys. Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Įvadas. Analitinė dalis. Detalės paskirtis ir jos konstrukcinė analizė. Detalės masės nustatymas. Detalės technologiškumo analize. Gamybos apimties ir tipo nustatymas. Technologinė dalis. Įmonės technologijos proceso analizė. Ruošinio ir jo gamybos
(Mechanika. Kursinis, 24 psl, 795 kB)
Kursinio darbo užduotys. Kursinio darbo žiniaraštis. Kursinio darbo žiniaraštis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Monolitinės sijos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Apkrovų skaičiavimas, 1m2 denginio apkrova.sijos skaičiuojamoji schema. Skaičiuotinis skerspjūvis. Tikrųjų įrąžų skaičiavimas.išilginės armatūros skaičiavimas. Viršutinės
(Statyba. Kursinis, 33 psl, 295 kB)
Teorinė dalis. Įvadas. Numatomų atliekų kiekių skaičiavimas. Atliekų sąvartyno vietos parinkimo pagrindimas. Sąvartyno talpumo skaičiavimas. Sąvartyno elementų projektavimas. Atliekų deponavimo aikštelės projektavimas. Deponavimo aikštelės sekcijų išdėstymas. Aikštelės dugno įrengimas. Aikštelės pildymo atliekomis principai. Filtrato surin
(Aplinka. Kursinis, 62 psl, 580 kB)
Aiškinamasis raštas. Ruožų gretimų stočiai n schema. Prekinių traukinių atvykimo tvarkaraštis ir jų skaidymas pagal kryptis. Stoties n krovimo darbo apimtis. Įvadas. Skyrius. Stoties darbo organizavimas, stoties schema. Traukinių rangos grafikai. Manevrų stotyje organizavimas. Stoties paros darbo plano grafiko sudarymas. Traukinių eismo sa
(Vadyba. Kursinis, 40 psl, 145 kB)
Užduotis. Įvadas. Variklio parinkimas, kinematinis skaičiavimas. Uždaros pavaros (reduktoriaus) stipruminiai skaičiavimai ir pagrindinių geometrinių parametrų nustatymas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Preliminarus velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir patikrinimas. Movų parinkimas ir patikrinimas. Detalių suleidimų, tolerancijų
(Mechanika. Kursinis, 12 psl, 97 kB)
Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų ...
(Mechanika. Kursinis, 15 psl, 256 kB)
Nekilnojamojo turto kadastras apibūdinamas kaip susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys, saugomas kompiuterių laikmenose. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius pa
(Statyba. Kursinis, 30 psl, 74 kB)
Darbo anotacija. Įvadas. Standartizacija. Darbo tikslas. Uždaviniai. Grafinė dalis. Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytiems cilindriniams sujungimams. Parenku vardinius matmenis. Parenku sąlaidas ir tikslumą. Apskaičiuoju pagrindinius matmenis trims skirtingiems sujungimams. Braižau skylės ir veleno leidžiamų
(Mechanika. Kursinis, 19 psl, 151 kB)
Darbo užduotis: išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Aparatūra ir darbo metodas: Naudoti prietaisai: slankmatis, mikrometras, pirmo tikslumo TLS svarstyklės. Matuotas nežinomo metalo ritinys, jo brėžinys. Išvada: Nustačius ritinio tankį, gavome, kad jis yr ...
(Fizika. Tyrimas, 2 psl, 13 kB)
Anotacija. Nuotekų debitų nustatymą. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis valymas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Išv
(Aplinka. Kursinis, 42 psl, 305 kB)
Turinys. Darbo užduotis. Darbo žiniaraštis. Darbo anotacija. Įvadas. Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytoms cilindrinėms jungtims:. Parinkti vardinius matmenis. Parinkti salaidas ir tikslumą. Apskaičiuoti pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Skylės ir veleno leidžiamų nuokrypių laukų išsidėstymo
(Mechanika. Kursinis, 31 psl, 1658 kB)

Paieška


bottom