top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "deleguotoji teisėkūra":

Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Originalioji teisėkūra. Sankcionuotoji teisėkūra. Teisėkūros principai. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumo ir viešumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisėkūros sampra
(Teisė. Konspektas, 1 psl, 11 kB)

Paieška


bottom