top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "didaktikos":

Gamta visais laikais buvo svarbi žmogui. Ji buvo ne tik maitintoja, bet ir ramybės šaltinis, tikrosios harmonijos pavyzdys. Turbūt todėl gamta taip dažnai vaizduojama lietuvių literatūroje, rašytojų kūriniuose, o ypatingai ryški romantizmo ir apšvietos epochoje, kur gamta dažnai neatsiejama nuo žmogaus. Ryškiausiai žmogaus ir gamtos ryšį
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 12 kB)
Ugdymo paradigma ir ugdymo paradigmų linkmės. Ugdymo paradigmų linkmės ir lietuvos švietimo reforma. Švietimo sistemos struktūra. Ugdymas humanistinėje up. Holistinė tikrovės samprata. Ugdymas kaip sąveika. Mokymo/si metodai. O praktiniai- operaciniai. O kūrybiniai. Tiriamieji. Pažinimo tikslų taksonomijos. Pažinimas objektyvizmo ir konstr
(Pedagogika. Konspektas, 96 psl, 163 kB)

Paieška


bottom