top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "dorybiu etika":

Moralės principas ir laisva valia. Kanto kategorinis imperatyvas. Dorovės norma, jos ypatumai. Dorovės normų būtinumas. Moralės normų pagrindimas autoritetu ir jo ypatumai. Moralės normų pagrindimas diskursu ir jo ypatumai. Dorybė. Klasikinė dorybės sąvoka ir jos aiškinimas. Pagr.dorybės platono teorijoje. Pagr.dorybės aristotelio teorijoj
(Etika. Špera, 2 psl, 18 kB)

Paieška


bottom