top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "elektrinė varža":

Ekeltrostatinis laukas vakuume. Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Krūvių sąveika ir kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Lauko stipris. Lauko grafinis vaizdavimas. Taškinio kūvio elektrinis laukas. Elektrostatinių laukų superpozicijos principas. Elektrinis dipolis. Dipolio sukurto elektrinio lauk
(Fizika. Konspektas, 17 psl, 1288 kB)
Plotas. Tūris. Tankis. Svoris. Vidutinis greitis. Darbas. Potencinė energija. Jėgos momentas. Nekiln. skridinys. Slėgis. Archimedo jėga. Kuro degimo šiluma. Virimas. El. srovės stipris. L. Elektrinė varža. Srovės stipris. Įtampa. Varža. Omo dėsnis. Šilumos kiekis. Elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Kintamoji elektros srovė. El. srovės da ...
(Fizika. Špera, 1 psl, 3 kB)
Darbo tikslas: Susipažinti su elektros energijos perdavimu dvilaide linija nuolatine srove. Elektrinė shema; Darbo eiga; Linijos pradžioje, palaikant vadovo nurodytą įtampą keičiame imtuvo varžą nuo (tuščioji eiga, J2 atjungtas) iki (trumpasis jungimas) ir užrašome prietaisų rodmenis į lentelę 1.1. Varžą keisti taip, kad ...
(Elektronika. Laboratorinis darbas, 5 psl, 83 kB)
Tikslas: gauti fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo; apskaičiuoti integralinį ir specifinį fotovaržos jautrius. Priemonės: fotovarža, srovės šaltinis, mikroampermetras, voltmetras, liniuotė, liuksmetras patikriname pavaizduotą elektrinę grandinę. Išmatuojame fotosrovės priklausomybę nuo apšviestumo. Matavimus atliekame trims fotovaržos
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 32 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom