top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "elektrinis laukas literatūra":

Einšteino lygties patikrinimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Literatūra. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Eksperimento duomeni
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 58 kB)
Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką. Teorinė dalis. Elektrinis laukas, kurį kuria nejudantis įelektrintas kūnas vadinamas elektrostatiniu. Aparatūra ir darbo metodas. Šis darbas remiasi tuo, kad mažo laidumo elektrolite, potencialas pasiskirsto analogiškai kaip ir izo ...
(Fizika. Tyrimas, 2 psl, 23 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom