top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "garso bangos":

LITERATŪROS APŽVALGA. Kaip ir kiti jutimai, klausa yra labai adaptyvi. Vietos teorija teigia, kad skirtingo aukščio garsą girdime todėl, kad skirtingos garso bangos aktyvina skirtingas sraigės pagrindinės membranos vietas (Myers, 2000). Klausos pojūčius sukelia garso bangos. Garso bangos – tai išilginiai oro dalelyčių virpesiai (oro sutan ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 4-5 psl, 21 kB)
Medžiagos tankis. Kelias. Laikas. Greitis. Pagreitis. Jėga. Sunkio jėga. Kūno svoris. Mechaninis darbas. Galia. Potencinė energija. Kinetinė energija. Naudingumo koeficientas. Slėgis. Skysčio stulpelio slėgis. Archimedo jėga. Linijinis greitis. Jėgų atstojamoji. Svyravimo periodas. Bangos ilgis. Bangos sklidimo greitis. Garso greitis. Jėgo ...
(Fizika. Schema, 1 psl, 16 kB)
Darbo tikslas: 1. Oscilokopu išmatuoti ultragarso (UG) bangos sklidimo laiką ir nustatyti jo plitimo greitį ore; 2. Stebėti UG interferenciją ir iš interferecinių maksimumų ir minimumų nustatyti UG bangų ilgį ir dažnį; 3.Nustatyti oro molinių šiluminių Cp/Cv santykį ir įvertinti oro molekulių laisvės laipsnių skaičiu i. Darbo priemonė ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 30 kB)
Darbo tikslai, uždaviniai. Darbo teorinis pagrindimas. Darbo priemonės. Darbo schema, stendas. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Darbo tikslai, uždaviniai. Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Darbo teorinis pagrindimas. Ultragarsu vadi ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 154 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom