top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "gel":

Page 1 of 3
Baltų prekybiniai ryšiai geležies amžiūje Turinys. Turinys. Įvadas. Senasis geležies amžius arba romėniškasis laikotarpis. Mainų prekyba. Prekybiniai keliai. Gintaro kelias. Jūros ir upių keliai. Prekybiniai ryšiai pietų bei pietvakarių kryptimi. Rryšiai su romos imperija. Ryšiai su vidurio europa. Prekybiniai ryšiai šiaurės bei šiaurės vakarų ...
(Istorija. Referatas, 12 psl, 31 kB)
Bangelių Konstravimo Metodų Teorinė Dalis. Tikslas. Begalinės detalizacijos analizės (multiresolution analysis) sąvoka. Iteracinis j(x) apskaičiavimo metodas 1 l-oji iteracija l=1, 2, 2 Motininės mastelinės funkcijos j(x) apskaičiavimo iteraciniu metodu algoritmas. Motininės bangelės funkcijos y(x) apskaičiavimo algoritmas. Diadinės interp ...
(Informatika. Diplominis, 40 psl, 300 kB)
Civilinė sauga. Gelbejimas neatidėliotini darbai Įžanga. Gelbėjimo darbai. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai. Gelbėjimo darbai. Lietuvos respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistema. Ekstremalių situacijų priežastis. Neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems. Neatidėliotinų darbų tikslas. Vadovavimas gelbėjimo, paieškos, ...
(Sauga. Referatas, 9 psl, 16 kB)
Geležinkelio ruožo vidutinis II remontas Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį remontą. Geležinkelio sankasoskersinis profilis. Medžiagų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Naudojamų mechanizmų sąstatų schemos. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. Technologinė kortelė. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ...
(Sauga. Kursinis, 16 psl, 81 kB)
Geležinkelių inžinerija-1 kursinis projektas Užduotis. Aiškinamasis raštas. Situacija (žemėlapis). Trasos elementų skaičiavimas. Tiesių ir kreivių lentelė. Geležinkelio trasos išilginio profilio projektavimas. Geležinkelio linijos išilginis profilis. Traukinio traukos skaičiavimas. Lokomotyvo traukos jėgos skaičiavimas. Varžos jėgų skaičiavimas. ...
(Transportas. Kursinis, 11 psl, 46 kB)
Geležis yra ketvirtasis pagal paplitimą Žemės plutos elementas – Žemės plutoje jos yra 4,7% masės. Gryna geležis sutinkama labai retai. Kai kurie meteoritai sudaryti iš geležies. Grynos geležies aptikta Mėnulio grunte. Manoma, kad daugiausiai geležies (kartu su nikeliu) yra Žemės branduolyje. Geležies gavimas. Cheminės savybės. Reaguojant Geležis ...
(Chemija. Referatas, 5 psl, 13 kB)
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Tuštumėtos plokštės skaičiavimas . Apkrovos ir įrąžų skaičiavimas. Plokštės skaičiuojamasis skerspjūvis. Plokštės statmenojo pjūvio stiprumo skaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo skaičiavimas. Pakėlimo kilpų skaičiavimas. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštės ...
(Statyba. Kursinis, 15 psl, 106 kB)
... Gelžbetoninių konstrukciju skaičiavimas ir konstravimas ...
(Statyba. Kursinis, 33 psl, 295 kB)
Kavinės rugiagele verslo planas Ūkinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Produktas ir paslaugos. Dokumentai. Įmonės vardo registravimas. Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Mokesčiai. ...
(Vadyba. Diplominis, 62 psl, 249 kB)
Darbo Tikslas. Valdymo sistemos struktūrinė schema. Geležinkelio mazgo maketo schema. Valdymo ir būsenos žodžio struktūros. Pastaba. Maršrutas. Algoritmas. Suderintos programos tekstas. Kompiuterių katedra. Kompiuterinė geležinkelio mazgo. Valdymo sistema. Kompiuterinio objektų valdymo laboratorinis darbas. Susipažinti su realaus objekto p ...
(Informatika. Laboratorinis darbas, 9 psl, 146 kB)
Menas ir Istorijos pažanga G. Hėgelio filosofijoje Ginčas dėl meno vertinimo kriterijų. Daugelyje darbų nagrinėjančių g. Hėgelio estetika, jos savitumu laikomas istoriškumo principas, kurio esmę sudaro meno reiškinių aiškinimas atsižvelgiant į konkrečią istorinę epochą. Neketinu ginčyti, kad istoriškumas yra g. Hėgelio meno interpretavimo pagrindas. ...
(Filosofija. Referatas, 9 psl, 14 kB)
Vandens nuotekų, nuo geležinkelio sankasos, valymo įrenginio tekmės ypatumai Įvadas. Nutekamojo vandens dabartinė kokybė. Trumpai apie nuotekų valymo būdus. Naftos produktų surinkimo įranga geležinkeliuose. Naftos produktų gaudyklės. Veikimo principas. Naftos gaudyklėse vykstančios tėkmės ypatumai. Plėvelės skysčio paviršiuje. Medžiagų sąveika ...
(Aplinka. Referatas, 15 psl, 268 kB)
Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Naudota literatūra. Vidurinio geležies amžiaus pradžia siejama su įtvirtintų gyvenviečių virtimu pilimis – slėptuvėmis, genčių sąjungų teritorijų išsiskyrimu – 450 metai, o pabaiga su turtingųjų atsiskyrimu nuo gentainių ir apsigyvenimu atskirose pilaitėse, didelių cent ...
(Istorija. Referatas, 10 psl, 28 kB)
Vieno langelio principo svarba el. viešųjų paslaugų teikime Turinys. Įvadas. Vieno langelio aptarnavimo tarnyba. Vieno langelio tarnybos sukūrimas. Istorija ir paskirtis. Vieno langelio aptarnavimo tarnybai ir darbuotojams keliami reikalavimai. Asmenų aptarnavimas telefonu. Asmenų aptarnavimas tarnyboje. Teisinis vieno langelio aptarnavimo ...
(Informatika. Referatas, 12 psl, 17 kB)
Vinco Mykolaičio- Putino eilėraščio Viršūnės ir gelmės 2-osios dalies interpretacija Vincas Mykolaitis – Putinas, gimęs 1893 metais, o miręs 1967 metais, buvo lyrikas, prozininkas, dramaturgas, literatūros profesorius. Jo įvairių žanrų kūryba apima ilgą laikotarpį. Ją būtų galima analizuoti pagal žanrus: lyrika, proza, drama, kritika. Jo kūrybą ...
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 2 psl, 10 kB)
Turinys. Įvadas. Aplinkos geologija. Geologinės aplinkos problemos ir jų mažinimo priemonės. Žemės gelmių teršimas naftos produktais. Išvados. Literaūra. Žemės gelmių apsauga – veiksmai ir priemonės, kurių tikslas – apsaugoti žemės gelmių vertingąsias savybes nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio neigiamo poveikio, atsirandančio d ...
(Aplinka. Referatas, 13 psl, 29 kB)
Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sau ...
(Statyba. Kursinis, 14 psl, 225 kB)
Kas yra ekonominė krizė? Ekonominė krizė – ryškus pasaulio, žemyno, šalies ar regiono, atskiro ekonominio objekto ar subjekto ekonominės būsenos nusmukimas. JAV ir Europą vis dar purto didžiausia per pastaruosius 80 metų 2008 metais pasireiškusi finansų ir ekonominė krizė, kurią sukėlė menkai prižiūrima ir ydingomis paskatomis bei labai
(Ekonomika. Prezentacija, 15 psl, 868 kB)
Įmonių finansinės ir ekonominės veiklos vertinimo principai. AB Kalnapilis finansinės būklės analizė 1998 – 2001m. 1998-2001 metų vertikalioji balanso analizė. 1998-2001 metų horizontalioji balanso analizė. 1998-2001metų vertikalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. 1998-2001metų horizontalioji pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Įmon
(Ekonomika. Kursinis, 26 psl, 516 kB)
Valstybinio valdymo reguliavimo teorijos ir praktikos pagrindiniai bruožai lietuvos respublikoje. Strateginio planavimo principai bei priemonės vyriausybės programai įgyvendinti. Institucijos strateginio veiklos plano rengimas. Poveikis socialinei aplinkai. Teisinio režimo samprata. Pagrindiniai administracinių teisinių režimų funkcionavim
(Teisė. Konspektas, 30 psl, 88 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom