top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 20 su reikšme "holo jut":

Psichologijos mokslo apibūdinimas. Psichologijos dalykas ir objektas. Psichologijos istorijos santrauka. Psichologijos metodai. Psichikos aiškinimas. Sąmonė ir jos būsenos. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Mąstymas kaip priežastingumo nustatymas. Kalba ir kalbėjimas. Hipotezės, aiškinančios kalbos raidą. Atmintis. Mokymasis. Intelektas. Vai ...
(Psichologija. Konspektas, 75 psl, 86 kB)
Terminas \"ergonomika\" kilęs iš dviejų graikiškų žodžių: \"ergon\" - darbas, \"nomoi\" - dėsnis. Taigi, žodis „ergonomika\" reiškia mokslą apie darbą, jo atlikimo aplinką ir taisykles. Tai mokslinė disciplina, tirianti taisyklingo darbo atlikimo dėsnius ir žmogui tinkamos darbo aplinkos sukūrimą, žmogaus arba žmonių grupių psichofiziologi
(Ergonomika. Referatas, 27 psl, 108 kB)
Švegždai, Ebbinghausas. Įvadas. Jutimu, suvokimu, mąstymu ir kitais būdais gautos informacijos įsiminimas, laikymas ir atsiminimas vadinamas atmintimi. Informacija atmintyje koduojama vaizdais ir sąvokomis (1). Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Metodika. Tiriamasis. Psichologijos specialybės ant ...
(Psichologija. Kursinis, 7 psl, 19 kB)
Kauno privaciu odontologijos kliniku paklausos tyrimas. Įvadas. Temos aktualumas. Darbo isvados. Tyrimo probema. Tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Atrankos ir imties dydžio nustatymas. Imties dydžio nustatymo formulė. Paslaugos tyrimas. Odontologinių paslaugų padėtis rinkoje. Kainų pokyčių stebėjimai. Nuolaidos. Anketa. Kauno priv
(Kita. Kontrolinis darbas, 14 psl, 27 kB)
Miulerio — lajerio iliuzija. Literatūros apžvalga. Darbo tikslas. Darbo metodika. Stjudento t kriterijus nepriklausomoms imtims. Formulės, kuriomis buvo naudotasi. Rezultatai ir jų aptarimas. Tiesių palyginimas. Išvados. Žmogus dažnai daro suvokimo klaidų (Psichologija studentui, 2000), t. y. kai žmogaus suvokimas yra klaidingas, neatiti ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 5 psl, 25 kB)
Literatūros apžvalga. Miulerio- lajerio iliuzija. Darbo tikslas. Tiriamasis. Darbo priemonės. Darbo eiga. Stimulai. Rezultatai ir jų aptarimas. Rezultatų vidurkiai. Rodyklių skirtumų dispersijos. Lyginamų rodyklių tipų stjudento t reikšmės. Išvados. Literatūros sąrašas. Iliuzija – jutimų paklaida, kuri sukelia neatitikimą tarp suvokiamo, a
(Psichologija. Referatas, 9 psl, 22 kB)
Įvadas. Bendra informacija. Oda. Odos funkcijos. Odos sandara. Odos spalva. Receptoriai. Odos dariniai. Riebalų liaukos. Prakaito liaukos. Prakaitavimas. Odos ligos. Niežai. Egzema. Pleiskanos. Kuperozė. Šunvotė (furunkulas). Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Kokią odą turime priklauso ne tik nuo paveldėtų genų, bet daugiausiai nuo kasdien
(Medicina. Referatas, 25 psl, 44 kB)
Pažinimo psichologija. Pažinimo procesas kaip psichikos reiškinių rūšis. Pažinimo procesai vadinami tie psichikos reiškiniai, kuriais žmogus gauna informaciją apie išorinę tikrovę bei patį save. Sensorinis ir loginis pažinimas. Pojūčių sistema. Samprata. Pojūčių susidarymo mechanizmas. Suvokimas. Pažinimo procesai vadinami tie psichikos re ...
(Psichologija. Konspektas, 4 psl, 8 kB)
LITERATŪROS APŽVALGA Vaitkevičius teigė, jog iliuzijos mus suklaidina ir paveikia mūsų jutimo sisteminimo ir įprasminimo būdus. Regėjimo iliuzijos svarbią reikšmę turi regos funkcinės sistemos suvokimui. Tai turi svarbią reikšmę kampų suvokimui, nes kai mes suvokiame kampą, mes paprastai suvokiame jį didesnį, nei jis iš tiesų yra, tačiau
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 7 psl, 38 kB)
Psichodermatologija. Jutimo organas. Jausmų išraiškos organas. Kontakto organas. Riba tarp asmens ir aplinko. Odos psichologinės funkcijos. Aleksitimija. Stresas. Organo reitingas. Antrinė ligos nauda . Psichosocialinės problemos psichodermatologijoje. Psichoterapijos uždavinys. Psichoanalizė ir psichodinaminė psichoterapija. Hipnozė, M.E ...
(Medicina. Konspektas, 5 psl, 11 kB)
Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Aš - vaizdo apibudinimas. Psichologijos. Motyvų esmė ir funkcijos. Aš-vaizdo vystymasis. Psichologijos mokslo samprata. Įsisamoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Savęs vertinimo turinys. Jutimo sistemos. receptoriais. Pojūčių rūš ...
(Psichologija. Konspektas, 16 psl, 67 kB)
Psichologijos objektas, šakos, kryptys, uždaviniai ir reikšmė, vieta mokslų sistemoje. Psichologija ir edukologija. Psichologija - mokslas, tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Psichologijos objektas - psichika: sąmonė ir pasąmonė. Psichologijos šakos. I. Fundamentalioji. Taikomoji. Psichologi ...
(Psichologija. Špera, 9 psl, 67 kB)
Kas yra psichika. Psichikos dalys? Kaip skirstomi psichiniai procesai. Pavyzdžiai. Pagrindiniai 4 psichologijos tikslai. Introspekcija (savistaba). Apibūdinkite klasikinį sąlygojimą. Sąlyginis/nesąlyginis dirgikliai, sąlyginis/nesąlyginis atsakas. Pavyzdžiai. Kokiose srityse taikomas klasikinis sąlygojimas šiandien? Operantinis/instrumenti ...
(Psichologija. Konspektas, 6 psl, 23 kB)
Įvadas. Metodika. Rezultatai ir jų analizė. Grupės rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Dar nesusikūrus psichologijos mokslui buvo vykdomi reakcijos laiko tyrimai. Jau XIX a. fiziologai sprendė problemą, kaip išmatuoti impulso sklidimo nervu greitį. Nors daugelis manė, kad to apskaičiuoti neįmanoma, tačiau H. Helmholtzui 1850 ...
(Psichologija. Tyrimas, 13 psl, 26 kB)
Reakcijos laiko tyrimai buvo atliekami prieš susikuriant psichologijos mokslui. Dar tada įvairias būdais fiziologai bandė išmatuoti impulso sklidimo greiti nervu. Laiką nuo impulso stimulo pateikimo pradžios iki reakcijos. 1850 metais tai pirmasis išmatavo H. Helmholcas. Taigi tuo metu ir prasidėjo pirmieji XIX amžiaus reakcijos laiko tyri ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 11 psl, 31 kB)
Tabakas ir jo paplitimo istorija Faktai apie tabaką Rūkymo psichologija Rūkymo poveikis organizmui Ekonominė žala Kokie sveikatos pokyčiai vyksta metus rūkyti? Rūkymo nutraukimas Apibendrinimas Rūkymas – įprastų žmogaus veiksmų sistema, rodanti liguistą tabake esančios narkotinės medžiagos – nikotino pomėgį. Po 20 min. kraujo spau ...
(Biologija. Referatas, 3 psl, 15 kB)
Bendrieji simbolizmo bruožai. Lietuvių simbolizmas. Vincas mykolaitis-putinas. Biografija ir kūryba. Kūrybos ypatybės. „tarp dviejų aušrų\". Teksto analizė. Tarp dviejų aušrų. „viršūnės ir gelmės\". Teksto analizė. „ilgesys“. Romanas „altorių šešėly\". Autobiografiškumas. Kompozicija ir išorinis siužetas. Psichologinis romanas. Psichologin ...
(Lietuvių kalba. Referatas, 21 psl, 43 kB)
Bendrieji simbolizmo bruožai. Lietuvių simbolizmas. Vincas mykolaitis-putinas. Biografija ir kūryba. Kūrybos ypatybės. „tarp dviejų aušrų\". Teksto analizė. Tarp dviejų aušrų. „viršūnės ir gelmės\". Teksto analizė. „ilgesys“. Romanas „altorių šešėly\". Autobiografiškumas. Kompozicija ir išorinis siužetas. Psichologinis romanas. Psichologin ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 1 psl, 42 kB)
Psichofizika - (psicho- + gr. physike < physis - gamta) - bendrosios psichologijos šaka, susikūrusi XIX a. viduryje, davusi pradžią eksperimentinei psichologijai. Pastaroji labai artimai susijusi su fizika ir fiziologija, kai pojūčiai ir suvokimas buvo tiriami matematišku tikslumu nustatant jutimo slenksčius, reakcijų laikus ir panašius da ...
(Psichologija. Laboratorinis darbas, 8 psl, 164 kB)
Variklių valdymo elektronikos kursinis projektas PROJEKTO ŽINIARAŠTIS Įvadas. VW Golf. Sistemos veikimo principas. Sistemą sudarantys komponentai. Bekontaktė tranzistorinė uždegimo sistema. Sistemos veikimo algoritmas. Galimi gedimai bei jų šalinimo būdai. Darbų saugos reikalavimai. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Lentelė. Automobilio
(Transportas. Kursinis, 21 psl, 2961 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom