top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "iki":

Page 1 of 3
Amerikietiškų automobilų TP ir ER baras Įvadas. Metinės darbo apimties skaičiavimas. Miesto įmonių metinės darbų apimties skaičiuotė. Įmonės savitarna ir jos darbų apimtis. Postų ir vietų automobiliams kiekio skaičiavimas. Techninės priežiūros tp ir eksploatacinio remonto er darbų postai. Pagalbinių darbų postai. Saugomų automobilių vietų kiekis. ...
(Transportas. Kursinis, 18 psl, 54 kB)
Veikimo mechanizmas. Simpatomimetikai gali tiesiogiai aktyvuot savo receptorius; ar veikti netiesiogiai – didindami mediatoriaus koncentraciją sinapsėje. Veikimo spektras. Cheminė sandara ir farmakokinetika. Fenilizopropilaminai. Veikimo mechanizmas. Simpatomimetikai gali tiesiogiai aktyvuot savo receptorius; ar veikti netiesiogiai – didin ...
(Medicina. Konspektas, 2 psl, 7 kB)
Baktericidiškai veikiantys besidauginančius mikroorganizmus (laktamatai ir glikopeptidai). Baktericidiškai veikiantys ir besidauginančius, ir ramybės būvyje esančius mikroorganizmus. Bakteriostatiškai veikiantys antibiotikai. Antibiotikų pašal inis poveikis. Antibiotikų klasifikacija, nepageidaujamas veikimas ...
(Medicina. Referatas, 1 psl, 3 kB)
Antikinė etika Senovės išminčiai, pirmieji filosofai, siekė kuo daugiau žinoti ir pasiekti aukščiausią dorybę. Žmogus jų nuomone, privalo savo išvadas grįsti tvirtu žinojimu ir linkėjimu kitiems tik gera. Ikisokratikai . Talis (apie 624-547 m.pr.Kr.) ,Anaksimandras, Anaksimenas, Demokritas, Herakleitas. Sofistai Protagoras Gorgijas Prodikas ...
(Etika. Konspektas, 4 psl, 11 kB)
Antikinė literatūra ...
(Lietuvių kalba. Referatas, 8 psl, 893 kB)
Lietuvos teisės akademija. Vytauto Kubilius. Talis. Anaksimandras. Literatūra. Vilnius. Vytautas Kubilius. Kokia yra gyvenimo prasmė? Ar yra pomirtinis gyvenimas? Kaip turime gyventi? Tai yra klausimai einantys iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Nebuvo dar žmonijos istorijoje tokios kultūros, kurios tarpe neatsirastų žmonių gvildenančių Antikinės ...
(Filosofija. Referatas, 8 psl, 377 kB)
... Antikinės filosofijos istorija: pirmieji filosofai ...
(Filosofija. Referatas, 7 psl, 376 kB)
Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio Įvadas. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Sprogimai, jų priežastys ir padariniai. Sprogimo (smūgio) banga ir jos parametrai. Sprogimo bangos poveikis. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. ...
(Kita. Prezentacija, 12 psl, 32 kB)
Ar visuomet reikia ginti savo tiesą Visais laikais buvo svarbu neužleisti savo asmeninės pozicijos kam nors kitam. Juk kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo mintis ar save realizuoti. Problema ta, kad žmonių nuomonės dažnai skiriasi ir tada kiekvienas pradeda ginti savo pusę. Kartais tai gali peraugti į beprasmį įrodinėjimą, bet kartais ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 4 kB)
Įvadas. Bankų veiklos vertinimas. Vidiniai vertintojai. Išoriniai vertntojai. Bankų rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Įvadas. Šiuolaikinė ekonominė sistema grindžiama pinigų Bankininkystės ...
(Ekonomika. Referatas, 25 psl, 43 kB)
Baudžiamoji teisė specialioji dalis teorija su praktika iki 155 str BT specialiosios dalies sąvoka ir sistema. Specialioji dalis yra BT ir BK normų, kurios nustato atsakomybę už atskiras nusikaltimų rūšis, visuma. Spec. dalies normos sudarytos atsižvelgiant ir vadovaujantis bendrosios dalies normomis ir nustato nusikaltimų rūšis, apibrėžia ...
(Teisė. Konspektas, 31 psl, 64 kB)
Bausmės atlikimas Įžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Tobulinant būrio sistemą, kaip autoritetą, tikslinga apibrėžti pataisos įstaigų praktiko-psichologo uždavinius (vertingi ir būrio viršininkui). Nuostatai ir principai būrio viršininkui vykdant perauklėmajį. Darbą būrio sistemoje. Būrio reikšmė. Lokalius klausimus. Būrio reikšmė ...
(Teisė. Kursinis, 18 psl, 25 kB)
Chromo toksiškumas ir kancerogeninis poveikis Chromas. CR aplinkoje. CR neigiamas poveikis organizmui. CR - kancerogenas. Chromo toksiškumo priežastys. Žalos išvengimas. Aplinką patenka per. Pigmentus, dažus. Odos dirbinius. Antifrizus. Tatuiruotes. ...
(Chemija. Prezentacija, 9 psl, 158 kB)
Darbuotojų motyvavimo skatinimo šiuolaikinės tendencijos. Reikšmė dabarties organizacijoje Turinys. Įvadas. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Darbuotojų skatinimo psichologiniai aspektai. Darbuotojų skatinimas. Asmeninis darbuotojų suinteresuotumas. Psichologiniai reikalavimai ir darbuotojų skatinimas. Psichologiniai didaktiniai ...
(Vadyba. Referatas, 16 psl, 25 kB)
Darnus socialinis vystymasis: nuo pasaulinės strategijos iki individo pozicijos Santrauka. Įvadas. Darnus vystimasis. Indikatorių naudojimas darniam vystymuisi įvertinti. Darnios plėtros modeliai, kuriuose išreiškintas socialinis aspektas. Gerovės samprata. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Aktualūs darnaus vystimosi ...
(Ekonomika. Kursinis, 25 psl, 44 kB)
Įvadas. Metodika. 1 lentelė: Teisingai atsakytų elementų pozicijų palyginimas. 1 grafikas: Ebbinghaus kreivė. 2 grafikas: Priekio efekto naikinimas. 3 grafikas: Galo efekto naikinimas. Rezultatų apdorojimo procedūra. Instrukcija tiriamajam. Darbo tikslas: nustatyti Ebbinghaus kreivę ir ištirti priekio ir galo efektus. Rezultatai. Išvados: Ebinghauso ...
(Psichologija. Kursinis, 8 psl, 21 kB)
Embriotoksinis teratogeninis ir kancerogeninis vaistu veikimas 27) Embriotoksinis teratogeninis ir kancerogeninis vaistų veikimas. Mutageninis. Teratogeninis. Embriofetotoksinis. Pavojingiausi pirmieji 2 nėšt. Mėn. (tačiau svarbūs ir kiti 2 mėn. ). Didžiausias jautrumas aistams - 3-11 sav. Po paskutinių mėnesinių. Yra 3 kritiniai periodai: ...
(Medicina. Konspektas, 7 psl, 13 kB)
Etiketo svarba šiuolaikiniam darbuotojui ...
(Etika. Referatas, 34 psl, 110 kB)
Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos Sąjungos institucijos. Vidurio europos iniciatyva. Europos taryba. Europos sąjunga. Europos ekonominis regionas. Europos laisvosios prekybos asociacija. Vakarų europos sąjunga. Europos Taryba buvo pirmoji tarptautinė organizacija, įkurta Europoje po 1939-45 m. karo. Pagal Statutą, kurį pasirašė ...
(Politologija. Referatas, 9 psl, 14 kB)
Fibrinolizes sistema veikiantys vaistai 82) Fibrinolizės sistemą veikiantys vaistai. Fibrinolizę skatinantys preparatai. Tiesiogiai veikiantys fibrinolezės procesą preparatai. Fibrinolizinas. Efektai. Vartojimas. Nepageidaujamas veikimas. Netiesiogiai veikiantys fibrinolezės procesą preparatai. Streptoliazė. Efektai. Vartojimas. Nepageidaujamas ...
(Medicina. Konspektas, 3 psl, 4 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom