top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 10 su reikšme "ildymo vedinimo":

Įvadas. Būsto analizė. Būsto konstrukcijos. Būste dominuojančios statybinės medžiagos. Būsto inžinerinės sistemos. Būsto konstrukcijų, statybinių medžiagų ir inžinerinių sistemų defektai. Būsto kokybės įvertinimas ir jos gerinimo siūlymai. Išvados. Darbo tikslas Surinkti, išanalizuoti ir susisteminti duomenis apie savo gyvenamosios apli
(Statyba. Referatas, 6 psl, 1351 kB)
Elektros varikliai. Pagalbiniai prietaisai – elektros varikliai, radijo priimtuvas, elektrinis laikrodis, cigarečių degiklis – palengvina vairuotojo arba traktorininko darbą, pagerina jo sąlygas, sudaro komfortą. Elektros varikliai varo stiklo valytuvus, suka vėdinimo ir šildymo ventiliatorius, pakelia bei nuleidžia radijo anteną bei lang ...
(Transportas. Laboratorinis darbas, 3 psl, 2544 kB)
Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Patalpų ir pastatų vėdinimas. Natūralus patalpų vėdinimas. Mechaninis patalpų vėdinimas. Rekuperacinės vėdinimo sistemos. Rekuperatorių tipai. Rotoriniai rekuperatoriai. Plokšteliniai (kryžminiai) rekuperatoriai. Atskirų srautų (skystiniai) rekuperatoriai. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas trumpai apžvelgti
(Statyba. Referatas, 17 psl, 343 kB)
Kokius žinote technikos panaudojimo tikslus ir ką reikia žinoti ją įsigyjant? Kokius žinote mechanizmus ir pavaras, kokie jų privalumai bei trukumai? Kaip klasifikuojami vidaus degimo varikliai, jų privalumai bei trukumai? Iš kokiu mechanizmu ir sistemų sudarytas vdv ir kokia jų paskirtis? Elektros energijos tiekimas. Kokius žinote elektro
(Mechanika. Konspektas, 8 psl, 17 kB)
Aiškinamasis raštas. Atitvarų perdavimo šilumos koeficientų skaičiavimas. Atitvaros šiluminė varža. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastatų atitvarų norminis šilumos perdavimo koeficientas. Langų ir durų šilumos perdavimo koeficientas. Šildymo sistemos galia patalpų šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras ...
(Statyba. Kursinis, 13 psl, 154 kB)
Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Išeities duomenys projektavimui. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Maksimalių sekundės debitų skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinkle skaičiavimas. Vandens skaitiklio parink
(Statyba. Kursinis, 27 psl, 166 kB)
Aiškinamasis raštas. Patalpų ir naudojamų medžiagų charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Vėdinimo oro kiekių skaičiuotė. Pirmas aukštas. Antras aukštas:. Oro tiekimo aerodinaminė skaičiuotė. Ortakių pasipriešinimas. Oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Oro tiekimo ir šalinimo sistemų įrangos parinkima ...
(Aplinka. Kursinis, 16 psl, 92 kB)
Pastato atitvarų ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Sienos, stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Grindų, langų ir durų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato atitvarų perdavimo koeficientų rezultatų suvestinė. Pastato savitieji šilumos nuostoliai. Patalpų šilumos nuostoliai ir šildy
(Statyba. Kursinis, 28 psl, 6006 kB)
Įvadas. Gamybos proceso valdymo teorija. Organizacijų struktūros. Darbuotojai ir jų funkcijos. Darbo užmokesčio formos. UAB Karintas techninio projekto rengimo valdymo praktika. Projekto komanda. Planavimas ir organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Literatūra. Priedas Nr. Įvadas. UAB Karintas nėra realiai egzistuojanti įmonė tai tok
(Vadyba. Kursinis, 31 psl, 62 kB)
Patalpų ir naudojamų medžiagų charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Vėdinimo oro kiekių skaičiuotė. Oro tiekimo aerodinaminė skaičiuotė. Oro šalinimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. Oro tiekimo ir šalinimo sistemų įrangos parinkimas. Šalinamo oro valymo efektyvumo nustatymas. Priemonės aplinkos taršai mažinti ...
(Aplinka. Kursinis, 16 psl, 156 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom