top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 44 su reikšme "individualus":

Page 1 of 3
Individualus gyvenamasis namas su garažu ...
(Statyba. Kursinis, 27 psl, 117 kB)
Individualus karjeros planas ...
(Kita. Namų darbas, 13 psl, 5107 kB)
Individualus vaistu veikimo skirtumai priezastys Individualūs vaistų veikimo skirtumai ir priežastys (amžius, lytis ir t. T. ) kūno masė. Vaistų veikimo stiprumas priklauso nuo jų koncentracijos veikimo vietoje, todėl paskyrus vienodas tolygiai organizme pasiskirstančių vaistų dozes 50 ir 100 kg sveriantiems žmonėms, tai 50 kg sveriančio žmogaus ...
(Medicina. Konspektas, 2 psl, 3 kB)
Norminis ir individualus teisės aktai, jų požymiai, skirtumai. Administracinis teisinis reguliavimas ir viešasis administravimas, sąvokų santykis ir apimtis. Administracinių teisės aktų rengimas, teisėkūros stadijos, etapai. Administraciniu teisiniu rezimu prigimtis, samprata,pozymiai. Analizuojant administracinius teisinius režimus. Admin ...
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 352 kB)
At. Funkcijos. Administ. Veiklos (viešojo valdymo) formos. Rašytiniai va. Adm reglam aktų bruožai. Individualūs adm aktai. Vyriausybės aktų-nutarimams bruožai. Atsakomybė už teisės pažeidimą viešąjame valdyme. Adm teisės pažeidimas. Atsak adm teisėje. Administracinė atsakomybė. Drausminė tarnybinė valst tarnautojų atsak. Sankcionavimo veik
(Teisė. Špera, 1 psl, 11 kB)
Antidepresantų apžvalga. Antidepresantai. Depresijos etiologijos teorijos. Antidepresantų klasifikacija. Antidepresantų indikacijos. Individualus AD parinkimas. Antikonvulsantai . Dozavimo patarimai. Lietuvoje registruoti TCA. Stimuliuojamojo poveikio TCA. II kartos heterocikliai antidepresantai. Selektyvios serotonino reabsorbcijos inhibi ...
(Medicina. Prezentacija, 38 psl, 46 kB)
Santrauka. Įvadas. Individo pažinimas. Pirmasis mokytojas. Emocinės aplinkos kūrimas. Mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai. Vaiko adaptacija pradinėje mokykloje. Daiktinės aplinkos kūrimas. Integruotos klasės. Individualizavimo galimybės. Individualių poreikių tyrimas pradinėje mokykloje. Išvados. Literatūra. Priedai. Santrauka. Pagrin
(Pedagogika. Kursinis, 28 psl, 56 kB)
Atmintis. Sensorinis atspaudas – Dėmesys – Pirminė atmintis – Kartojimas – Antrinė atmintis. Asociacijos ir jų rūšys. Biologiniai atminties mechanizmai. Pagrindiniai atminties procesai. Įsiminimas. Laikymas atmintyje. Užmiršimas. Atsiminimas. Atminties rūšys. Vaizdinė atmintis. Motorinė (judėjimo) atmintis. Žodinė – loginė atmintis. Emocin
(Medicina. Konspektas, 5 psl, 12 kB)
Įžanga. Bendri nuostatai ir principai. Uždaviniai. Tobulinant būrio sistemą, kaip autoritetą, tikslinga apibrėžti pataisos įstaigų praktiko-psichologo uždavinius (vertingi ir būrio viršininkui). Nuostatai ir principai būrio viršininkui vykdant perauklėmajį. Darbą būrio sistemoje. Būrio reikšmė. Lokalius klausimus. Būrio reikšmė nuteistųjų
(Teisė. Kursinis, 18 psl, 25 kB)
Filogenezė- sistematinių grupių istorinis vystymasis. Ontogenezė-individualus vystymąsis nuoseklių morfologinių, fiziologinių, biocheminių ir funkcinių kitimų visuma nuo individo atsiradimo iki mirties. Embriogenezė- embriono susiformavimo ir vystymosi procesas. Nerv.ląst.(neuronai) -> unipoliniai-> pseudopoliniai-> bipoliniai->multipol ...
(Psichologija. Špera, 3 psl, 17 kB)
Įžanga. Biurokratija sveikatos apsaugos sistemoje. Sveikatos priežiūros sistemos organizavimas. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Auditas. Siuntimų sistema. Kompetencijos ribų nustatymas. Išvados. Kaip ir šiais laikais, prieš 200 metų Vakarų Europoje gyvenę žmonės turėjo sveikatos problemų, ir tie patys žmonės, t.y. pacientai i
(Medicina. Referatas, 8 psl, 12 kB)
Charakteris. Bendrasis apibūdinimas. Charakterio struktūra ir bruožai. Charakterio patologiniai bruožai. Charakteris yra viena iš seniausiai pastebėtų ir mėgintų aprašyti asmenybės savybių. Pats žodis kilęs iš senovės graikų kalbos, lietuviškai reiškia bruožas, atspaudas. Dar IV amžiuje prieš Kristaus gimimą senovės graikų rašytojas Teofra
(Vadyba. Referatas, 21 psl, 23 kB)
Darbo santykių reguliavimo prielaidos. i Darbo santykių svarba visuomenėje - kasdieniniai santykiai, sudarantys ekonomikos pagrindą. ii darbo ryšys su asmeniu - darbas neatsiejamas nuo asmens. iii darbuotojas - ekonomiškai silpnesnė šalis. Darbo teisės subjektai. i. darbuotojai. Darbo sutarties šalimi - darbuotoju gali būti nuolatinis Liet
(Teisė. Konspektas, 27 psl, 48 kB)
Darbo teisės normos reguliuoja visuomeninius santykius, atsirandančius dirbant arba glaudžiai susijusius su darbu. Darbas - socialinė ekonominė sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru laikotarpiu reikalinga, tinkama ir tikslinga žmogaus veikla: tai ne tik fiziologinių. biologinių žmogaus gebėjimų panaudojimas, tai ir intelektinė veikla. Jei tei
(Teisė. Konspektas, 28 psl, 71 kB)
Didžiojo Penketo Sugrįžimas. Įvadas. Istorija.1930-1940 metai.1934m. Thurston.Allport ir Odbert .II. 1940-1950 metai.McCrae ir Costa 1985m. rašė: po susipažinimo su šiomis Cattell išskirtomis skalėmis, mūsų susidomėjimas šiuo penkiafaktoriniu modeliu išseko ir vėl sugrįžo tik tada, kai Goldberg atnaujino tyrimus, ieškodamas universalių asp
(Psichologija. Konspektas, 6 psl, 19 kB)
Terminologijos problemos. Europos sąjungos ateities klausimai. Europos bendrijų ir europos sąjungos susikūrimas (istoriniai aspektai). Europos bendrijų ir europos sąjungos teisinis statusas. Narystė europos sąjungoje. Pagrindiniai derybų principai. Narystė es ir tarptautiniai įsipareigojimai. Teisė tiesiogiai dalyvauti europos parlamento (
(Teisė. Konspektas, 34 psl, 68 kB)
1 tema. Finansų teisė. 1. Valstybės finansinė veikla FT dalykas siejamas su valstybės finansine veikla, kurios atsiradimą sąlygojo valstybės poreikiai, o jų įgyvendinimas reikalauja centralizuotų finansinių išteklių. Jos objektu yra piniginės lėšos – finansiniai ištekliai, sukaupti atskiruose valstybės fonduose (Sodra, valstybės biudžet
(Teisė. Konspektas, 34 psl, 82 kB)
1 PASKAITA Pasak graikų filosofo Demokrito gyvybė yra kūno audinyje išsidėsčiusių judančių ugnies atomų kiekybinio susikaupimo, tam tikros jų konsistencijos rezultatas. Gyvybė žemėje atsirado iš negyvos materijos: ji spontaniškai kilo iš drėgnos žemės. Pasaulis, Demokrito požiūriu, nėra sukurtas dėl žmogaus, o begalinėje visatoje yra kosm
(Biologija. Konspektas, 6 psl, 19 kB)
Įvadas. Individualus verslas. Individuali veikla pagal verslo liudijimą. Individualios veiklos pagal verslo liudijimą mokesčiai. Verslo liudijimai mažina bedarbystę. Ar valdžia skatina individualią veiklą pagal verslo liudijimus? Individuali veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Individualios veiklos pagal individualios veiklos pa ...
(Ekonomika. Kursinis, 27 psl, 1236 kB)
Mąstymas – tai procesas, kuriuo pažįstame pasaulį, jo dėka įvairiems potyriams suteikiame sąvokų pavidalą. Mąstymo dėka žmogus gali pažinti, apmąstyti, įvertinti įvairius galimus ir negalimus įvykius,veiksmus, pasirinkti veiklos pobūdį, kryptį neeikvodamas fizinių resursų. Kritinis (remiantis Tarptautinių žodžių žodynu, 2002, p.1
(Edukologija. Prezentacija, 13 psl, 147 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom