top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "ios":

Page 1 of 3
... 10 klasės kalbėjimas. literatūros 1 potemė. Albertas Einšteinas yra sakęs: „Jei norite, kad jūsų vaikai būtų protingi, skaitykite jiems pasakas.“ Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, pasamprotaukite, kokios išminties mokoma pasakose ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 2 psl, 12 kB)
1926 metų gruodžio 17- osios perversmas: JAV lietuvių ir Lietuvos valdžios santykiai Įvadas. 26 metų gruodžio 17-osios perversmas lietuvoje. Jav lietuvių politinių srovių požiūris į lietuvos valdžią po perversmo. Lietuvos tautininkų vyriausybės politika jav lietuvių atžvilgiu. Išvados. Literatūros sąrašas. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas ...
(Istorija. Referatas, 9 psl, 47 kB)
Adaptyvios valdymo sistemos Simulink schema Pirmos eilės perdavimo funkcija ir reguliatoriaus parametrų skaičiavimo formulės Naudojant ITAE derinimo taisykles reguliatoriaus parametrai apskaičiuojami pagal formules Rezultatų lentelės: Naudojant pirmos eilės perdavimo funkciją Variklio galios u ir reguliatoriaus parametrų kitimas perei ...
(Kita. Namų darbas, 6 psl, 64 kB)
Administracinės teisės bendrosios dalies konspektas Administracinė teisė kaip savarankiška teisės šaka. Administracinės teisės principaiadministracinės teisės principų sisteminimas. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Organizaciniai techniniai administracinės teisės principai. Konstitucinio teisinės valstybės, subsidiarumo, proporcingumo, ...
(Teisė. Konspektas, 174 psl, 372 kB)
Akumuliatorių perdirbimo technologijos uždarosios akcinės bendrovės Žalvaris efektyvumo analizė Paveikslų sąrašas. Įvadas. Baterijų ir akumuliatorių perdirbimas lietuvoje ir europoje. Atliekų perdirbimo, deponavimo samprata. Baterijų ir akumuliatorių perdirbimo situacija lietuvoje. Baterijų, akumuliatorių surinkimo ir perdirbimo situacija europoje. ...
(Aplinka. Diplominis, 42 psl, 98 kB)
... Anglijos revoliucijos XIIa. ir Prancūzijos didžiosios revoliucijos ekonominio turinio panašumai ir skirtumai ...
(Ekonomika. Referatas, 6 psl, 19 kB)
Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu 9 laboratorinis darbas. Apsaugos priemonių TN tinkle tyrimas. Apsauga išjungiant maitinimą maksimalios srovės apsaugos įtaisu. Darbo tikslas. Eksperimentinė grandinė su trifaziu asinchroniniu varikliu. 1 pav. Darbo eiga. 1 užduotis. Rezultatas. Papildomas įžeminimas, panaudojant ...
(Sauga. Laboratorinis darbas, 5 psl, 150 kB)
Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu? ...
(Teisė. Referatas, 11 psl, 19 kB)
Ar tikrai sunkiosiose bylose negalimas teisingas atsakymas. Ronald Dworkin Principo reikalas. Kada n4ra teisingo atsakymo į teisės klausimą? Tarkime, jog legislatūra išleido įstatymą, nustatantį, jog „šventvagiškos sutartys nuo šiol neturi galios”. Bendruomenė nesutaria, ar sutartis, pasirašyta sekmadienį, yra vien dėl šios priežasties šv ...
(Filosofija. Prezentacija, 15 psl, 1136 kB)
Atsakomosios priemonės tarptautinėje teisėje Įvadas. Tarptautinė teisė. Teisinių santykių ir jų reguliavimo tarptautinėje teisėje samprata. Atsakomybė tarptautinėje teisėje sąvoka ir subjektai. Atsakomosios priemonės tarptautinėje teisėje. Valstybės atsakomybės tarptautinėje teisėje pagrindas. Tarptautinių organizacijų atsakomybės tarptautinėje ...
(Teisė. Kursinis, 21 psl, 43 kB)
Aukštosios matematikos konspektas ...
(Matematika. Konspektas, 13 psl, 488 kB)
Baigiamosios praktikos ataskaita Įvadas. Įmonė, jos veikla, buhalterinės apskaitos organizavimas. Piniginių lėšų bei kreditorinių skolų valdymas. Uab „doner plius“ mokami mokesčiai. Atsargų ir ilgalaikio turto valdymas. Darbo laiko ir darbo užmokesčio fondo valymo principai. Pajamų ir sąnaudų valdymas. Įmonės finansinių, mokestinių statistinių ...
(Ekonomika. Kursinis, 18 psl, 54 kB)
Baltymų biosintezė - transliacija. Irnr. Ribosomos. Eukariotinės ląstelės citozolio ribosoma - iš dviejų dalelių sudarytas baltymų sintezės organoidas. Kiekviena ribosomos dalelė yra sudėtingas baltymų ir rRNR molekulių kompleksas. Gsos: 388 e. Coli ribosomos modelis. Laisvos amino rūgštys. Transportinė rnr. ATP. Ribosomomis. Intarpas balt ...
(Biologija. Konspektas, 12 psl, 18 kB)
Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės Uzduotys egzui gali buti: butinoji gintis reikalingumas ir sulaikymas. Veikos pavojingumas. Aktyviai gintis darant kitam asmeniui zala. Butinoji gintis naudotina tik nuo pavojingo kėsinimosi. Pareigunu veiksmus ypatingai teisėtus policijos pareigunu vieksmus. Negalima taip pat naudoti esant izeidinjimui. ...
(Teisė. Konspektas, 5 psl, 21 kB)
... Baudžiamosios teisė spec dalis 2003m ...
(Teisė. Konspektas, 18 psl, 83 kB)
Baudžiamosios teisės išsamus konspektas 1tema. Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamosios teisės kaip teisės šakos sąvoka. 2. Baudžiamosios teisės dalykas ir metodai. Baudžiamosios teisės sistema. Baudžiamosios teisės uždaviniai. Baudžiamosios teisės specialieji principai (. Ir kt.). Baudžiamosios teisės funkcijos. Baudžiamosios teisės santykis ...
(Teisė. Konspektas, 78 psl, 291 kB)
Nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių samprata. Nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių aprašymas bk specialiosios dalies straipsnio normos dispozicijoje. Pakaltinamumas kaip fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Nepakaltinamumo sąvoka ir požymiai. Asmens pripažinimo nepakaltinamu teisiniai padariniai. Nepakaltinamumo ir ...
(Teisė. Konspektas, 12 psl, 32 kB)
Baudžiamosios teisės pagrindai Nusikaltimų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėčiai priklauso. Nusikaltimo sudėties elementai ir požymiai. Nusikaltimo sudėties objektyvūs elementai ir požymiai. Nusikaltimo sudėties subjektyvūs elementai ir požymiai. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo dalykas. Objektyvioji ...
(Teisė. Konspektas, 20 psl, 23 kB)
Bt samprata. Bt funkcijos. Bt sistema. Bį. Bt šaltiniai. Bį aiškinimas. Bį spragos ir analogija. Bį galiojimas laiko atžvilgiu. Bį galiojimas teritorijoje. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės pradžia, realizavimas ir pabaiga. Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų tarpusavio santykis. Baudžiamoji politika. Lietuvos respublikos Baudžiamosios ...
(Teisė. Konspektas, 67 psl, 147 kB)
1. Komentuojamo straipsnio 1 dalyje numatyta bendroji nužudymo norma – paprastas nužudymas, o 2 dalyje išvardyti nužudymą kvalifikuojamieji požymiai. BK 129 straipsnis inkriminuojamas tais atvejais, kai nužudymas nėra privilegijuotas, t.y. neturi požymių, numatytų BK 130 arba 131 straipsniuose. 2. Nužudymas yra neteisėtas gyvybės atėmimas Baudžiamosios ...
(Teisė. Konspektas, 74 psl, 115 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom