top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "kartelis":

Juridinis asmuo. Organiz. vieningumas. Atskiras turtas. Turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įsigijimas savo vardu. Savarankiška atsakomybė už savo prievoles. JURIDINIŲ ASMENŲ RŪŠYS. Viešieji jur. asmenys. Priv. jur. asmenys. Kartelis – monopolinis įmonių susivienijimas, kurio dalyviai išsaugo finansinį, ekonominį ir teisinį savarankiš ...
(Teisė. Konspektas, 8 psl, 23 kB)

Paieška


bottom