top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 13 su reikšme "kiekybini sprendim metod":

Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimų metodai ...
(Kita. Namų darbas, 17 psl, 144 kB)
Kiekybiniai sprendimo metodai ...
(Vadyba. Kursinis, 22 psl, 257 kB)
Kiekybiniai sprendimų metodai ...
(Informatika. Kursinis, 32 psl, 189 kB)
Kiekybiniai sprendimų metodai ...
(Vadyba. Kursinis, 22 psl, 283 kB)
Kiekybinių sprendimų metodai ...
(Vadyba. Kursinis, 18 psl, 122 kB)
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas ...
(Vadyba. Kursinis, 28 psl, 279 kB)
Santrauka Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai Įvadas. N įmonės esamos situacijos analizė. N įmonės charakteristika. Nįmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo stra
(Vadyba. Diplominis, 85 psl, 191 kB)
Lauko tyrimai. Stebėjimas. Anketavimas. Apklausa. Interviu. Koreliaciniai. Laboratoriniai. Kvazieksperimentas. Eksperimentas. Stebėjimas natūralūs stebėjimai išprovokuoti. Slenksčio matavimai. Subjektyvios metrikos nustatymas. Suvokimo tyrimai. Slenkstis. Sprendimų priėmimo teorijos taikymai. įvertinant žmogaus jautrumą. Reakcijos greitis.
(Psichologija. Referatas, 3 psl, 84 kB)
Darbo objektas Straipsnio tikslas Straipsnio uždaviniai. Tyrimo metodai. Prognozavimas kiekybinės ir kokybinės analizės procesas, kuriuo siekiama numatyti galimas prognozuojamo objekto būsenas ateityje arba tokių būsenų pasiekimo ateityje alternatyvius kelius (būdus). Prognozavimo rezultatas yra trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikė
(Vadyba. Referatas, 20 psl, 29 kB)
Skalių tipai. Nominalinės skalės leidžia nusakyti tik stebimo kintamojo savybes. Negalima jų kiekybiškai vertinti ar tarpusavyje lyginti. Šios skalės yra pačios paprasčiausios, bet ir jas galima naudoti kiekybiniams vertinimams. (lytis, plaukų spalva, tautybe). Sutvarkytos skalės. palyginti tiriamuosius. Skalių panaudojimas. Mato aksiomos. ...
(Psichologija. Konspektas, 11 psl, 171 kB)
Tema. Vadybos mokslo raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujosios vadybos teorijos. 2 tema. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Pagrindinės tec ...
(Vadyba. Konspektas, 22 psl, 29 kB)
Įvadas. Vadybos mokslo objektas, tikslai, principai. Vadybos samprata. Vadybos tikslai ir principai. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo vystytasis pasaulyje. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla ir naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo vystymasis lietuvoje. Organizacija kaip sistema. Sistemų ...
(Vadyba. Konspektas, 97 psl, 234 kB)
Įvadas. Įmonės charakteristika. Uab „duruva“ marketingo tikslai. Uab „duruva“ marketingo sprendimų priėmimo procesas. Įmonės asortimento analizė. Sprendimų priėmimas dėl naujų prekių ar paslaugų įvedimo ar atsisakymo. Kainos apskaičiavimas. Sprendimai dėl prekybos politikos. Sprendimai dėl marketingo komunikacijų. Uab“duruva“ vykdoma marke
(Vadyba. Tyrimas, 22 psl, 58 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom