top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 7 su reikšme "krastovaizdis":

Lietuva yra mūsų tėvynė. Čia mes gimėme ir augame. Kiekvienas lietuvis turėtų mylėti, branginti ir didžiuotis savo tėvyne. Aš myliu Lietuvą, nes ji yra be galo gražus kraštas, turintis daugybę gražių švenčių tradicijų, kurių daugumos laikomasi dar iki šiol, ir už tai, kad mūsų kalba yra archajiškiausia iš visų gyvų indoeuropiečių kalbų.
(Lietuvių kalba. Esė, 2 psl, 4 kB)
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Situacija (žemėlapis). Trasos elementų skaičiavimas. Tiesių ir kreivių lentelė. Geležinkelio trasos išilginio profilio projektavimas. Geležinkelio linijos išilginis profilis. Traukinio traukos skaičiavimas. Lokomotyvo traukos jėgos skaičiavimas. Varžos jėgų skaičiavimas. Greičio priklausomybės nuo kelio grafi
(Transportas. Kursinis, 11 psl, 46 kB)
Pavadinimo reikšmė Pavadinimas „Kur bėga Šešupė“ pasako, kad eilėraštis apie meilę tėvynei. Viso eilėraščio erdvė – Lietuvos kraštovaizdis: „ Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...“ Eilėraščio tema Gimtoji žemė pajuntama kaip stiprus ryšys, jungęs tautą dabartyje ir siejęs ją su anksčiau gyvenusiomis kartomis. Šis jausmas padeda žmogui s
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 9 psl, 419 kB)
Įvadas. Kraštovaizdis. Kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų klasifikavimas. Saugomų teritorijų apsaugos režimas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Vykstant intensyviai pramonės, transporto, žemės ūkio ir kitokios ūkinės veiklos plėtotei, urbanizacijos plėtrai, yra įsisavinamos nauj
(Aplinka. Referatas, 12 psl, 90 kB)
Širdies troškimai Maironio lyrikoje. Maironio lyrika kupina meilės gamtai ir žmogui. Gamtos vaizdai poeto eilėraščiuose susiklosto iš konkrečių, aplinką įvardijančių žodžių ir vietovardžių. Jie kūrinyje įgyja poetišką, kilnią prasmę. Žodžiai, kuriais Maironis kalba apie gamtą, tampa tėvynės ženklais. Lietuva - tai Nemunas, Dubysa, Šešupė i
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 7 kB)
Įvadas. Modernioji muzika - modernizmo pradžia. Impresionizmas. Išraiškingi, nauji muzikiniai stiliai. Totalitariniai stiliai. Konkrečioji, elektroninė, kompiuterinė muzika. Paskutinė xx a. Dešimtmečių meninės kūrybos išraiška. Išvados. Muzika lydi kiekvieno žmogaus gyvenimą, nesvarbu, ar jis muzika domisi, ją mėgsta, ar yra jai abejinga
(Muzika. Referatas, 17 psl, 23 kB)
Geografija ir klimatas. Švedijos plotas yra 450 000 kvadratinių kilometrų - panašus į Kalifornijos, Kamerūno, Irako, Ispanijos arba Tailando. Pusė visos teritorijos apaugusi miškais. Mažiau negu 10 proc. Yra dirbama žemė. Gana lygus kraštovaizdis nusėtas ežerais -jų yra beveik 100 Ilga kalnų grandinė, nusidriekusi šiaurės vakaruose, siekia
(Geografija. Konspektas, 11 psl, 12 kB)

Paieška


bottom