top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "nepilnameciai":

1. Palūkanų ir netesybų santykis. 6.37. 6.71 2. Netesybų ir nuostolių santykis 6. 37 str Atsakomybės skirtumai ir pranašumai pagal laidavimą ir garantą 6.81 , 6. 92 Cesijos sutarties samprata ir turinys 6.10 3pk 3. Atsiriboti reikalavimo – teisės perleidimą nuo subrogacijos sutartis 6.101 4 pk. Dalinis įstatymo papildymas – subrogaci
(Teisė. Špera, 4 psl, 19 kB)
1.Ekstremalios situacijos samprata. Lietuvos Respublikos teisės aktuose ekstremali situacija apibūdinama kaip padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtini
(Sauga. Referatas, 11 psl, 29 kB)
Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo problemos aktualumas. Dabartinės nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Teisinių aktų analizė. Ugdymas auklėjimo ir globos namuose. Darbas su vaiku mokykloje. Ankstyvosios nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos esmė vaikų užimtumas ir prevencinė veikla. Socialinio pedagogo veikla. Išvados ir ap
(Pedagogika. Kursinis, 28 psl, 192 kB)
Įvadas. 1 vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje. 2 vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. ĮVADAS Vaikai yra ne tik mūsų visuomenės ateitis, bet ir dabartis. Nuo jų gyvenimo kokybės ir plačių galimybių šiandien priklauso visos visuomenės gerovė. Žinoma, gerovės samprata turi įvairių išraiškų
(Sociologija. Referatas, 15 psl, 207 kB)

Paieška


bottom