top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "nepriklausomi ekspertai":

Europos Sąjungai. ES valstybėms kandidatėms. Atviros visuomenės instituto Stojimo į Europos Sąjungą priežiūros programa buvo inicijuota 2000 m. , kad būtų skatinama nepriklausoma priežiūra tos tvarkos, kuria Europos Sąjunga svarsto dešimties Vidurio ir Rytų Europos valstybių kandidačių paraiškas įstoti į ES. Programos tikslas - prisidėti p
(Teisė. Kursinis, 60 psl, 78 kB)

Paieška


bottom