top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "rektifikacinė":

Įvadas. Technologinio proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Galimi uždegimo šaltiniai r ...
(Sauga. Kursinis, 31 psl, 68 kB)

Paieška


bottom