top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "romualdas granauskas":

Romualdas Granauskas Romualdas Granauskas – prozininkas, dramaturgas, eseistas, archajiškas ir modernus menininkas. Jo proza kartais vadinama magiškuoju realizmu. Rašytojas gimė 1939 m. Mažeikiuose ir daug metų gyveno Žemaitijoje, o šiuo metu - Vilniuje. Dirbo statybininku, šaltkalviu, Skuodo laikraščio „Mūsų žodis” ir žurnalo „Nemunas” ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 27 psl, 213 kB)
Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Maironis – žymus XIXa. pab.- XXa.pr. Lietuvių poetas romantikas. Jonas Biliūnas – XXa.pr. Lietuvių moderniosios prozos pradininkas,rašė noveles, apysakas. Antanas vaičiulaitis – XXa. Antrosios pusės lietuvių rašytojas,vienas ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų. Sa
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 3 psl, 8 kB)
B. Radzevičius. Kazys bradūnas. Vincas mykolaitis - putinas. Juozas grušas. Just. Marcinkevičius. Balys sruoga. Vincas krėvė . Henrikas radausko. Vytautas mačernis. Kristijonas donelaitis. Maironis. Antanas vaičiulaitis. Jonas biliūnas. Salomėja nėris. Antanas škėma. Janina degutytė. Juozas aputis. Romualdas granauskas. Šatrijos ragana.  ...
(Lietuvių kalba. Špera, 4 psl, 14 kB)
Kristijonas Donelaitis Maironis (Jonas Mačiulis) Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė) Juozas Tumas (Vaižgantas) Jonas Biliūnas Vincas Krėvė – Mickevičius Vincas Mykolaitis – Putinas Jurgis Savickis Salomėja Nėris (Bačinskaitė) Antanas Vaičiulaitis Balys Sruoga
(Lietuvių kalba. Konspektas, 2 psl, 11 kB)

Paieška


bottom