top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "sandorių negaliojimas":

Civilinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Veiksmai - faktai priklausantys nuo žmogaus valios. Įvykiai - faktai nepriklausantys nuo žmogaus valios. Fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu, jo paskelbimas mirusiu tvarka, sąlygos ir teisinės pasekmės. Fizinį asmenį teismas gali pripažinti nežinia kur
(Teisė. Konspektas, 14 psl, 34 kB)
Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Fizinių asmenų veiksnumas. Visiškas veiksnumas. Pripažinimas nežin
(Teisė. Konspektas, 42 psl, 106 kB)
Sandorių galiojimo sąlygos. Sandorio dalyvių veiksnumas. Sandorio šalių tikrosios valios išreiškimas. Sandorių negaliojimas. Sandorio turinio atitikimas įstatymo reikalavimams. Negaliojančių sandorių rūšys. Niekiniai sandoriai. Yra savaime negaliojantys sandoriai, nes jie neatitinka įstatymo reikalavimų. Sandorio. Pripažinimas negaliojanči ...
(Teisė. Konspektas, 3 psl, 7 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom