top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 8 su reikšme "santykine pakl":

Turinys. Turinys. Užduoties ir parametrų specifikavimas. Užduoties analizė. Blokinės schemos sudarymas. Komponentų parinkimas. Principinės schemos sudarymas. Laikinių diagramų analizė. Apkrovimo sąlygų tikrinimas. Programinės įrangos sudarymas. Išvados. Naudota literatūra. Suprojektuoti mikroprocesorinį duomenų surinkimo ir apdorojimo įt
(Elektronika. Kursinis, 14 psl, 444 kB)
Darbo tikslas. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampos kritimas U matuojamas voltmetrais, kilovoltmetrais (1 kV = 103 V), milivoltmetrais (1 mV = 10-3 ir kt. Elektros srovės stiprumas I d
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 42 kB)
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo. Paklaidos. Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Laboratoriniame darbe naudojome analoginius ir skaitmeninius matavimo prietaisus. Matavimo tikslumą apibūdina redukuotoji santykinė paklaida δr, kitaip vadinama prietaiso tikslumo klase. Ja v
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 42 kB)
Tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika: Vienalyčio kūno tankis ρ skaitmeniškai yra lygus vienetiniame tūryje esančios medžiagos masei ir išreiš
(Fizika. Tyrimas, 10 psl, 23 kB)
Darbo tikslas: remiantis sukamųjų svyravimų dėsningumais, nustatyti medžiagos, iš kurios padaryta viela, šlyties modulį. Darbo priemunės: ant vielos pakabintas kryžminis skersinėlis, svarstyklės, slankmatis, keturi maži ir keturi didesni ritinėliai, sekundometras. Darbo naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Apskaičiuojam
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 30 kB)
Darbo tikslas. Priemonės. Teorinis eksperimento pagrindas. Išvados. Laboratorinis darbas Nr. 16 Spindulių absorbcijos koeficiento nustatymas. Nustatyti dėstytojo nurodytų metalų - spindulių absorbcijos keaficientus. Įvertinti rastų koeficientų reikšmes, apskaičiuojant santykines paklaidas. Geigerio Miulerio skaitiklis. Įtampos šaltinis 400 ...
(Fizika. Kontrolinis darbas, 5 psl, 216 kB)
Darbo tikslas: išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis. Nustatyti tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidas. Darbo priemonės: slankmatis, mikrometras, svarstyklės. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Svarstyklėmis pasvėrėme ritinį ir radome jo masę , ir įvertinome svėrimo paklaidą bei p
(Fizika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 32 kB)
Darbo užduotis: išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Aparatūra ir darbo metodas: Naudoti prietaisai: slankmatis, mikrometras, pirmo tikslumo TLS svarstyklės. Matuotas nežinomo metalo ritinys, jo brėžinys. Išvada: Nustačius ritinio tankį, gavome, kad jis yr
(Fizika. Tyrimas, 2 psl, 13 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom