top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "savo":

Page 1 of 3
AB nuosavo kapitalo sudėtis ir apskaita Įvadas. Nuosavas kapitalas. Nuosavas kapitalas balanse. Nuosavas kapitalas pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijų priedų apskaita. Perkainojimo rezervo (rezultatų) apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervo savoms akcijoms įsigyti apskaita. Kitų rezervų apskaita. ...
(Vadyba. Kursinis, 35 psl, 46 kB)
Administracinės teisės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir pagrindiniai bruožai Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Prievartos sąvoka ir pagrindinės rūšys. Administracinės prievartos sąvoka. Darbo metodai ir priemonės. Administracinės teisės prievartos priemonių paskirtis ir pagrindiniai bruožai. Prievartos priemonių rūšys administracinėje ...
(Teisė. Kursinis, 26 psl, 42 kB)
Amnestijos sąvoka ir teisinė prigimtis Įžanga. Dėstomoji dalis. Amnestijos teisinė prigimtis ir istorinė raida. Amnestijos sąvoka. Amnestijos požymiai. Amnestijos skirtumas nuo malonės. Amnestijos suteikimo tvarka. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Paprastai kriminalinė atsakomybė realizuojama per bausmę, paskirtą teismo asmenims kurie ...
(Teisė. Referatas, 12 psl, 13 kB)
Ar visuomet reikia ginti savo tiesą Visais laikais buvo svarbu neužleisti savo asmeninės pozicijos kam nors kitam. Juk kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo mintis ar save realizuoti. Problema ta, kad žmonių nuomonės dažnai skiriasi ir tada kiekvienas pradeda ginti savo pusę. Kartais tai gali peraugti į beprasmį įrodinėjimą, bet kartais ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 4 kB)
Civilinės teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Žalos ir nuostolių sąvoka
(Teisė. Laboratorinis darbas, 4 psl, 6 kB)
... Filosofijos konspektas+savokos ...
(Filosofija. Konspektas, 24 psl, 126 kB)
Filosofijos sąvokų apibūdinimas ir iliustravimas
(Kita. Prezentacija, 18 psl, 3229 kB)
Įmonės konkurencingumo augimo strategijų erdvinio kūbo savokos Įmonės konkurencingumo augimo strategijų erdvinio kubo sąvokos. Literatūra. Neatskiriama strategijos dalis yra konkurencija. Verslo požiūriu, tai yra pranašumo įgijimas konkurentų atžvilgiu. Problema kartais būna tame, kad vadovai dažnai kreipia per mažą dėmesį į konkurencijos visumą, ...
(Vadyba. Referatas, 8 psl, 204 kB)
K Marksas Valstybės savoka Įvadas. Valstybės sąvoka. \"valstybės\" termino istorija. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai ...
(Politologija. Referatas, 12 psl, 51 kB)
Kai kūrinys pavadinamas klasikiniu, patvirtinama jo estetinė vertė ir svarba literatūros procese. Ką jums reiškia klasiko sąvoka, kurios literatūros kūrinio bruožus išskirtumėte kaip būtinus klaskiniam? Jau daugelis metų kaip gyvuoja klasikinė literatūra. Viena Henry David Torro mintis Pirmiausia skaitykite klasikinius kūrinius, nes kitaip ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 4 kB)
Kurį Lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai ir kodėl? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais. Nobelio literatūros premija – premija, skiriama autoriui, kuris, pasak Alfredo Nobelio, sukūrė „geriausią idealistinės krypties darbą“. „Darbas“ šiuo atveju suprantamas kaip visi autoriaus darbai, o ne tik ko ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 12 kB)
Laivybos teisės sąvoka, raida ir šaltiniai Laivybos teisės sąvoka. Laivybos teisės padėtis teisės sistemoje. Laivybos teisė – tradicinė teisės normų visuma, reglamentuojanti navigaciją jūroje bei komerciją, susijusią su jūra. Istorijos aspektai. Laivybos teisė tradiciškai apima tokias veiklas. Žinomiausi principai, kurie išliko nuo viduramžių ...
(Teisė. Konspektas, 4 psl, 8 kB)
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Teorinė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Nuosavo kapitalo analizė.nuosavo kapitalo pelningumo analizė.skolinto ir nuosavo kapitalo santykio analizė. Įsipareigojimų analizė.ilgalaikio mokumo analizė.trumpalaikio mokumo analizė. Ab „vilkyškių pien ...
(Ekonomika. Kursinis, 22 psl, 114 kB)
Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka
(Teisė. Referatas, 24 psl, 30 kB)
Pasigirsta nuomonių, kad rašytojai per mažai dėmesio skiria paauglių problemoms, trūksta gerų knygų paaugliams. Remdamiesi savo patirtimi patvirtinkite arba paneikite šį teiginį ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 3 psl, 19 kB)
Patriotizmas – tai taurus darbas savo šaliai, jos kalbai ir kultūrai. Argumentuokite Džordžas Bernardas Šo yra pasakęs: „Patriotizmas - tai įsitikinimas, kad ši šalis yra tobuliausia iš visų todėl, kad jūs joje gimėte. Skamba nepriekaištingai. Bet ką mano apie tai kiti žmonės? Kas apie tai rašoma laikraščiuose, pokalbių svetainėse ir visur ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 7 kB)
Rašytojai per mažai dėmesio skiria paauglių problemoms, trūksta gerų knygų paaugliams. remdamiesi savo patirtimi patvirtinkite arba paneikite šį teiginį. ...
(Kalbos kultūra. Rašinys, 3 psl, 19 kB)
Referatas Kas yra vadyba ir kaip aš ją taikau savo Įvadas. Vadybos samprata ir esmė. Vadybos teorijos raida. Vadybos praktikos ir mokslo evoliucija. Organizacijos ir jų valdymas senovėje. Sisteminis, situacinis požiūris ir naujas mąstymas vadyboje. Vadybos mokslo evoliucija lietuvoje. Organizacija. Organizacijos valdymo sistema. Organizacijos ...
(Vadyba. Referatas, 20 psl, 178 kB)
Valstybės ir viešosios teisės sąvoka P. Leonas. “Teisės filosofijos istorija”. Naujieji amžiai. Legistai. Reformacija. Politiniai santykiai. Valstybės uždaviniai esti vidaus ir išoriniai. Vidaus uždaviniai yra šie. Valstybės uždavinys yra vykdyti teisingumą. Teisingumas yra teisėtas dovanų ir bausmių paskirstymas ir teikimas kiekvienam to, ...
(Teisė. Konspektas, 18 psl, 35 kB)
Pasirinkome temą „10 ekonominio mąstymo taisyklių“, nes ši tema pasirodė mums aktuali šių dienų tema, kai aplink visi šneka apie ekonominius pokyčius, verslą ir pan. Taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip mąsto ekonomikos mokslo atstovai ir ko galima iš jų pasimokyti. Dažnai gyvenime sakoma: „Nemokamų pietų nebūna.“ Tai reiškia, kad d
(Vadyba. Referatas, 11 psl, 29 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom