top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "siurblinė":

Kėlimo siurblinė, tiekianti vandenį gyvenvietei Aiškinamasis raštas. Kursiniame projekte projektuojame kėlimo siurblinė, tiekianti vandenį gyvenvietei, kai vidutinė vandens reikmė 3500 m3/d. Slėginės linijos ilgis 4500m, slėgis skirstymo tinklo pradžioje didžiausio vandens vartojimo metu 50,0 m.v.st., gesinant gaisrus 45,0 m.v.st. Siurblinė ...
(Statyba. Kursinis, 15 psl, 292 kB)
Įvadas. Technologinio proceso aprašymas. Sprogimo ir gaisro pavojų gamyboje sukeliančių medžiagų savybės. Aparatų gaisrinio pavojingumo ir sprogimo pavojaus laipsnio įvertinimas. Rektifikacinė kolona. Rektifikacijos proceso priešgaisrinės profilaktikos ypatumai. Rektifikacijos proceso priešgaisrinė profilaktika. Galimi uždegimo šaltiniai r
(Sauga. Kursinis, 31 psl, 68 kB)
Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenų skaičiavimas. Stūmoklių kotų skersmuo. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmuo. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Hidrovariklio parinkimas ir hidrauliniai. Skaičiavimai. Hidrovariklio parink
(Mechanika. Konspektas, 15 psl, 108 kB)
Anotacija. Nuotekų debitų nustatymas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Mechaninis nuotekų valymas. Biologinis valymas. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Iš
(Sauga. Kursinis, 42 psl, 207 kB)

Paieška


bottom