top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "soc darbas bendruomeneje":

Įvadas. Pozityviosios socializacijos samprata. Socializacija ir bendruomenė. Šeima , kaip vienas iš pozityviosios socializacijos veiksnių. Mokykla – pozityvios socializacijos skleidėja. Socialinė pedagogika ir socialinis pedagogas. Išvados. Literatūra. Paprastai suvokiama, jog bendruomenė sudaryta iš tam tikro skaičiaus individų, kurie t ...
(Edukologija. Referatas, 15 psl, 26 kB)
Socialinis darbas bendruomenėje Įvadas. I. Socialinio darbo ir bendruomenės samprata. II. Bendruomenės socialinė veikla. II. Bendruomenės socialinės veiklos esmė. II. Bendruomenės socialinės veiklos tikslai. II. Bendruomenės socialinės veiklos uždaviniai. III. Galimos veiklos bendruomenėje. Išvados. 4 naudota literatūra. Įvadas. Bendruomenė ...
(Sociologija. Referatas, 15 psl, 22 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom