top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "sutartis":

Page 1 of 3
Aukso standarto istorijos apžvalga. Bretton Woods sutartis Įvadas. Aukso standartas. Pagrindiniai aukso standarto bruožai. Mokėjimų balansas. Vekseliai. Prekių kainų lygis. Sistemos pranašumai ir trūkumai. Aukso devizų standartas. Bretton wood sutartis. Dolerio standartas. Bretton wood sutarties tikslai. Tarptautinis valiutos fondas. Sutarties ...
(Ekonomika. Kursinis, 23 psl, 156 kB)
... Civilinė teisė paskolos sutartis ...
(Teisė. Laboratorinis darbas, 10 psl, 10 kB)
Darbo sutartis ir darbo ginčai Teisinė ir ūkinė darbo sutarties reikšmė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties skiriamieji bruožai nuo civilinės teisės sutarčių. Darbo sutarties principai jų praktinis realizavimas. Tarptautinių darbo standartų: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, rekomendacijų, Europos socialinės chartijos, Europos ...
(Teisė. Konspektas, 78 psl, 119 kB)
Darbo sutartis jos sudarymas ir turinys Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties rūšys ir jų sudarymo tvarka.darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties turinio analizavimas. Darbo sąlygų pakeitimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbas yra viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. ...
(Teisė. Referatas, 14 psl, 24 kB)
Darbo sutartis. Darbo sąlygų pakeitimo ir perkėlimo į kitą darbą skirtumai, pagrindai ir tvarka Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja ...
(Teisė. Kontrolinis darbas, 7 psl, 7 kB)
Draudimo sutartis Įvadas. Turto draudimo sutarties samprata. Turto draudimo sutarties turinys. Esminės turto draudimo sutarties sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės turto draudimo sutarties sąlygos. Turto draudimo sutarties sudarymas ir pasibaigimas. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai. Šis darbas skiriamas turto draudimo sutarčiai kaip ...
(Teisė. Referatas, 13 psl, 22 kB)
Nuomos sutartis Nuomos sutarties samprata Nuoma yra kasdien pasikartojantis, nuo visuomenės neatsiejamas reiškinys. Kai negali visiškai įsigyti tam tikro turto visada yra galimybė turėti jį dalinai. Valdymas paprastai apibrėžiamas kaip nuosavybės atšaka, sudaryta iš nuomojimo, priežiūros, atrankos, mokėjimų, bendrųjų remonto darbų ir nekilnojamojo ...
(Teisė. Prezentacija, 16 psl, 1238 kB)
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šiauliai, 2009 m. vasario mėn. 04 d. Mes, z. J a. k. 47000000000, gyv. Ežero g. 260, Šiauliai ir V. J. a. k. 37000000000, gyv. Ukmergės g. 150, Šiauliai, toliau sutartyje- Šalys, sudarėme šią sutartį. Sutarties dalykas. Šia sutartimi šalys siekia, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutarti dėl s ...
(Teisė. Namų darbas, 1 psl, 5 kB)
Taikos sutartis ...
(Teisė. Kursinis, 34 psl, 56 kB)
Tipinė sutartis su klasifikacinėmis bendrovėmis Tipinė Llietuvos saugios laybos administracijos ir pripažintosios organizacijos sutartis dėl lietuvos jūrų laivų registre įregistruotų laivų priežiūros bei tai patvirtinančių dokumentų (liudijimų) išdavimo. Sutarties objektas. Bendrosios nuostatos. Interpretacijos, ekvivalentai, išimtys. Prašymų ...
(Teisė. Konspektas, 22 psl, 36 kB)
Vedybų sutartis VEDYBŲ (IKIVEDYBINĖ) SUTARTIS Klaipėda 2011-05-03 Vardene Pavardene asmens kodas 4890122911, gyvenanti Rumpiskes 11- 11, Klaipėda asmens tapatybė nustatyta pagal Lietuvos Respublikos piliečio pasą Nr. AA 123456 išduotą 1993-01-01 Klaipėdoje 1-iojo pasų poskyrio (12), ir Vardenis Pavardenis , asmens kodas 384021190, gyvenantis ...
(Teisė. Namų darbas, 3 psl, 12 kB)
Vedybų sutartis. Jos sudarymas, forma, turinys Įvadas. Vedybų sutarties sudarymas. Vedybų sutarties forma. Vedybų sutarties turinys. Vedybų sutarties pabaiga. Išvados. Literatūra. Pagrindinis šio mano darbo tikslas yra išnagrinėti vedybų sutarties institutą, išanalizuoti vedybų sutarties sudarymo subtilybes bei struktūrą. Lietuvos Respublikos ...
(Teisė. Referatas, 9 psl, 47 kB)
Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Steigėjai pasirašo steigimo sutartį. Steigėjai sudaro įstatus ir juos patvirtina. Įstatų įregistravimas. Nurodytas sutartyje atstovas atidaro banke kaupiamąją sąskaitą ir įneša pinigus (mažiausiai 1/4 įstatuose numatyto bendrovės kapitalo. ). Akcijų emisijos įregistravimas Vertybinių popierių ko
(Vadyba. Referatas, 23 psl, 25 kB)
Įvadas. “725 limited” įmonės įkūrimas ir veikla. Įmonės strateginis veiklos planas. Įstaigos struktūra, valdymo schema, darbuotojų pareigos. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Įmonės kontrolės formų ir priemonių analizė. „725 limited“ įmonės komunikacinių priemonių analizė. Personalo dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos analizė. „725 l
(Ekonomika. Kursinis, 41 psl, 517 kB)
AT šakos sistema. AT vieta teisės sistemoje. Bendroji. Ypatingoji. Specialioji dalis. AT šaltinių sąvoka ir ypatumai. Konstitucija. Konstituciniai įstatymai. LR Seimo ratifikuotos tarptautinės sutartys. Paprastieji įstatymai. Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Steigimo dokumentai yra: steigimo sutartis, narių sąrašas, steigiamojo susir ...
(Teisė. Konspektas, 104 psl, 83 kB)
Nuo ko viskas prasidėjo? Po Gedimino mirties LDK sostas atiteko jo sūnui Jaunučiui,  tačiau broliai, Algirdas ir Kęstutis nenorėjo to pripažinti. Todėl 1345 m. nuvertė savo jaunesnįjį brolį ir draugiškai kartu ėmė valdyti Lietuvą. Brolių santykiai buvo geri, nes kitokie – būtų pražudę Lietuvą. Didžiąją gyvenimo dalį jie praleido ant ži
(Istorija. Prezentacija, 10 psl, 1717 kB)
Studento praktinio mokymo sutartis. Įvadas. Darbo prietaisai.spektrofotometras.laboratorinis ph metras. Konduktometras.drumstomatis. Geriamo vandens tyrimai.šiaulių. Šiaulių rajono ežerų vandens kokybės tyrimai ir palyginimai su 2008 metų ataskaita. Azot. Bendro azoto kiekis vandens telkiniuose 20 bendro fosforo kiekis pavirsiniuose vanden ...
(Aplinka. Tyrimas, 12 psl, 181 kB)
Ar tikrai sunkiosiose bylose negalimas teisingas atsakymas. Ronald Dworkin Principo reikalas. Kada n4ra teisingo atsakymo į teisės klausimą? Tarkime, jog legislatūra išleido įstatymą, nustatantį, jog „šventvagiškos sutartys nuo šiol neturi galios”. Bendruomenė nesutaria, ar sutartis, pasirašyta sekmadienį, yra vien dėl šios priežasties šv ...
(Filosofija. Prezentacija, 15 psl, 1136 kB)
Įvadas. Augalu veislių teisinę apsaugą. Reikalavimai naujai augalo veislei. Naujumo kriterijus. Išskirtinumo kriterijus. Vienodumo kriterijus. Stabilumo kriterijus. Paraiškos ir joms keliami reikalavimai. Licencinė sutartis. Selekcininku ar jų įgaliotu atstovų, teisiu ginimas. Lietuvos valstybinis augalų veislių tyrimo centras. Išvados. Li ...
(Teisė. Referatas, 17 psl, 29 kB)
Įvadas. Kodėl Lietuva stoja į ES? Kokie pagrindiniai motyvai skatina Lietuvą siekti narystės ES? Derybos dėl narystės. Valstybių derybos dėl narystės ES. Stojimo į ES sutartis. Diferenciacija ir derybos dėl narystės. Regioninė integracija. Trišalis Baltijos šalių bendradarbiavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų integracija. Inter ...
(Kita. Referatas, 13 psl, 20 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom