top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 50 su reikšme "vėj":

Page 1 of 3
Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?
(Teisė. Referatas, 11 psl, 19 kB)
Atsinaujinanti energetika vėjo energetika Įvadas. Vėjo energijos panaudojimo istorija. Vėjo energijos panaudojimo istorija lietuvoje. Vėjo jėgainės. Elektros energijos gamyba ir perdavimas į vartotojų elektros tinkles. Palankios vietos vėjo jėgainių statybai lietuvoje. Vėjo jėgainių konstrukcija. Vėjo jėgainių tipai. Vėjas. Vėjo energetika ...
(Fizika. Referatas, 32 psl, 306 kB)
Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energetikai ir jos verslo galimybes Lietuvoje. Turinys. Įvadas. Sulės energijos panaudojimas. Vandens jėgaines. Žemės energijos panaudojimas. Biomasės panaudojimas lietuvoje. Vėjo jėgainės. Kodėl lietuvoje numatoma remti vėjo jėgainių statybą? Diagrama, lentelė. Kaip lietuvoje numatoma skatinti vėjo ...
(Ekonomika. Referatas, 15 psl, 110 kB)
Nusiskundimai. Ligos anamnezė. Gyvenimo anamnezė. Darbingumo anamnezė. Apžiūra. Atvejo analizė ir interpretacija. Ligonio paruošimas laboratoriniams tyrimams, slaugytojo veiksmai ryšium su laboratoriniais tyrimais ir gydymu. Tyrimų rezultatai. Gyvybinių veiklų įvertinimas. Paciento, jo šeimos narių mokymas. Slaugos planas. Literatūra. Prie ...
(Medicina. Referatas, 16 psl, 33 kB)
Automobilio išradimo atvejo analizė
(Vadyba. Referatas, 20 psl, 526 kB)
Darbo organizavimas parlamente: Lietuvos ir JAV atvejų lyginamoji analizė Parlamentas - nacionalinė, federacijos subjektų arba didelio administracinio vieneto atstovų sudaryta įstatymų leidybos institucija. Respublikose ir konstitucinėse monarchijose - pagrindinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Demokratinėse šalyse palamentas sudaromas ...
(Politologija. Konspektas, 2 psl, 11 kB)
E. Hemingvėjus Senis ir jūra Apysakoje „Senis ir jūra“ pasakojama, kaip senas Kubos žvejys Santjagas, kurio tik akys dar buvo „linksmos ir drąsios“, po daugelio nesėkmių, bado ir skurdo vejamas išplaukė į atvirą jūrą žvėjoti. Rašytojas meistriškai aprašo patį žvejojimo procesą ir su juo susijusius pavojus, įspudingai piešia nuolat besikeičiantį, ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 8 kB)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita Įvadas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo procesas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) metodas. Produkcijos nusidėvėjimo metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas-mažėjančios vertės metodas. Telšių rajono savivaldybės administracijos luokės seniūnijos nusidėvėjimo apskaita. ...
(Apskaita. Namų darbas, 19 psl, 30 kB)
LAISVĖ NELAISVĖJE klabejimas ...
(Lietuvių kalba. Rašinys, 2 psl, 10 kB)
Įvadas. Svarbiausi faktai apie radiaciją. Maistas ir radiacija. Radiacinių avarijų klasifikacija. Monitoringas ir radiacinė žvalgyba. Civilinės saugos veiksmai organizuojant avarijos padarinių šalinimą. Išvada. Ką paprastai įsivaizduojame išgirdę žodį radiacija: atominę elektrinę arba rentgeno kabinetą, o gal saulės spinduliuotę? Dažnai Lietuvos ...
(Aplinka. Referatas, 9 psl, 87 kB)
Naujo produkto įvedimas į rinką: AB Kraft Foods Lietuva atvejis Įvadas. Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos teoriniai aspektai. Naujo produkto samprata. Naujo produkto kūrimo prielaidos ir principai. Naujo produkto marketingo komplekso elementų analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos formavimo teoriniai aspektai. Naujo produkto ...
(Vadyba. Kursinis, 34 psl, 756 kB)
Nekilnojamo turto krizių atvejai Lietuvoje ir užsienyje Įvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamasis turtas, kaip ekonominių – teisinių ir socialinių santykių kompleksas. Nekilnojamojo turto plėtotės strategija. 1 investavimo strategijos samprata. 2 pagrindiniai nekilnojamojo turto investavimo proceso dalyviai. 3 nekilnojamojo turto ...
(Vadyba. Kursinis, 36 psl, 642 kB)
Nusidevejimas ir jo apskaita Įvadas. Nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Autorių teisė. Patentas. Prekės ženklas. Licencijos. Ilgalaikis materialus turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacinės sąnaudos. Ilgalaikio nematerialiojo turto eksploatacinės sąnaudos. Ilgalaikio ...
(Apskaita. Kursinis, 23 psl, 28 kB)
Atvejis. Šitą atvejį pastebėjau mokyklos įstaigoje, kai stebėjau pamoką. Ši situacija man pirma kartą buvo regima. Taigi pastebėjau, kad mokytoja priminė, kas nebuvo praėjusiose pamokose, nes šie vaikai sirgo. Tai ji pradėjo klausinėti namų darbų, kurie buvo užduoti praėjusioje pamokoje, tų vaikų, kurie sirgo, nors klasėje buvo vienas vaik ...
(Edukologija. Namų darbas, 2 psl, 7 kB)
Praktikos ataskaita IT sprendimų bendrovėje ...
(Kita. Tyrimas, 22 psl, 41 kB)
Anotacija. Šio kursinio darbo pagrindinis tikslas yra sumodeliuoti dvejetainį 4 bitų sumatorių – atėmiklį su Electronics Workbench Multisim 8 programa, pagal tam tikrą variantą parinkti tinkamus elementus. Įvadas, užduoties analizė, sandaros schema, elektros principinės schemos modeliavimas, skaitiklio modeliavimas, registrų modeliavimas, ...
(Informatika. Kursinis, 16 psl, 1322 kB)
... vėjų susidarymas ...
(Geografija. Referatas, 12 psl, 1045 kB)
Įvadas. Vėjo energija ir jos naudojimas. Vėjo energetikos privalumai. Vėjo energetikos trūkumai. Istoriniai faktai. Vėjo jėgainių tipai. Vėjo energijos panaudojimas lietuvoje. Vėjo energetikos plėtra. Vėjo jėgainių statybos rėmimo priežastys Lietuvoje. Vėjo energetikos skatinimas lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiais laikais, kai Vėjo ...
(Geografija. Referatas, 14 psl, 22 kB)
Vėjo žala gamtai ir visuomenei Vėjas nuo seno yra žinomas baltų mitalogijoje, kaip visatos kūrėjas, antgamtinė būtybė su sparnais ar esantis paukščio pavidalo, bet jis ne tik personažas, aprašytas tautosakoje, apdainuotaas liaudies dainose, bet ir gamtos stichija, kuri gali padaryti didelę žalą tiek žmogui ir tiek pačiai mūsų žemei. Šiame ...
(Aplinka. Namų darbas, 9 psl, 40 kB)
Žvejyba ir žuvininkystė Įvadas. Esama būklė lietuvoje. Žuvininkystė lietuvoje: esama padėtis ir vystymosi kryptys. Žvejyba okeanuose. Farerų salų vandenys. Žvejyba baltijos jūros baseine. Žvejyba vidaus vandenyse. Tvenkinių žuvininkystė. Vidaus vandenų žuvininkystės perspektyvos lietuvoje. Verslinės žuvininkystės plėtra vidaus vandenyse. Rekreacinė ...
(Geografija. Referatas, 15 psl, 49 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom