top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "vietos savivaldos vaidmuo":

Vietos savivaldos vaidmuo ir perspektyvos Vietos savivaldos vaidmuo ir perspektyvos. Savivaldos samprata ir vaidmuo. Savivaldos perspektyvos. Dabartinė vietos savivaldos samprata suformuluota Europos vietos savivaldos chartijoje 1985 metais “Vietos savivalda reiškia vietinių valdžios darinių teisę ir sugebėjimą atsakingai ir efektyviai spręsti ...
(Politologija. Referatas, 3 psl, 5 kB)
Konstitucinės teisės sąvoka. KT dalykas. KT metodas. 2.KT normos. KT struktūra. 3.KT institutai. KT principai. Konstituciniai principai – Konstitucijoje įtvirtintos pamatinės nuosatos, kurioms, palyginti su normomis, būdingas labai apibendrinamasisi pobūdis. Konstituciniai principai lemia viso teisinio reguliavimo kryptį. Kartais labai sun
(Teisė. Konspektas, 13 psl, 61 kB)
Trumpas turinys. Tema. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės mokslas. Tema. Konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucijos apsauga. Konstitucinės kontrolės modeliai. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Pilietybės institutas. Politinės sistemos konstituciniai pagrindai. Valstybė kaip konstituc
(Teisė. Konspektas, 292 psl, 615 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom