top


Konspektai.com > Teisė > Romėnų teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Romėnų teisė. Špera

(Teisė. Špera, 5 puslapiai, 21kB)
Darbe esantys žodžiai: XII lentelių įstatymai. R.T. periodifikacija. Patriarchalinė, pater familias, valdžia. Ius publikus ir ius privatum. Imperatyvinės ir dispozityvinės teisė normos. R.T. sistema (civile, publicum.).R.T. Ius commune, ius singulare. R.T. teisės šaltinio sąvoka. R.T. šaltinių rūšys. Magistrantų ediktai. Iusristprudentia. Įstatymo struktūra. Imperatorių konstitucijų rūšys. R.T. recepcija. Subjektų sąvoka. Caput ir status. Manumissio ir jo formos. Status libertatis. Vergų pekulijus. Status civitatis (Pilietybės statusas). Status familiae. Lotynų teisinė padėtis. Kolonai. Atleistiniai. Capitis deminutio (teisnumo sumažėjimas). Ieškinio sąvoka ir rūšys. Legisakcioninis procesas, jo rūšys.?. Litiscontestatio reikšmė. Bendra formuliarinio proceso apžvalga. Formulos struktūra. Teisena in iudiciam. Ypatingos pretoriau gynimo priemonės. Svarb. ekstraordinarinio proc. bruož. Procesiniai atstovai. Daiktinių teisių rūšys. Daiktinės ir asmeninės teisės. Daiktų samprata ir pagrindinės rūšys. Res in comertio ir res extra. Valdymo sąvoka ir rūšys. Valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės įgyjimas. Pirminiai nuosavybės t. įgyjimo būdai. Mancipacija. In iure cessio. Traditio (perleidimas). Nuosavybės teisės gynimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Teisės į svetimą daiktą sąvoka.?. Servitutes Praediorum resticiorum. Servitutes praediorum urbanorum. Servitutes personarum. Bendroji romėnų šeimos charakteristika. Pater familias ir kt. šeimos narių padėtis šeimoje. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymo tvarka ir būdai. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai santykiai. Santuokos sudarymo sąlygos. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai. Santuokos nutraukimas. Paveldėjimo sąvoka ir evoliucija Romoje. Paveldėjimo rūšys. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Testamento sudarymo sąlygos.?. Substitutio. Privalomoji palikimo dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisinės pasekmės.?. Įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas.?. Legato sąvoka ir rūšys. Fideikomisai. Legatų ir fideikomisu dydžio apribojimai. Prievolės sąvoka ir turinys. Prievoli. teisinių santykių skirtumas nuo daiktinių. Prievolių atsiradimo pagrindai. Sutarties sąvoka ir rūšys.?. Suklydimas (error) ir jo pasekmės. Sąlygos ir terminai sutartyje. Prievolės pasibaigimas. Skolininko atsakomybė už prievolių neįvykdymą. Kaltė. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Sutarčių rūšys. Verbalinės sutartys. Sudėtingos stipuliacijos. Literalinės (rašytinės) sutartys. Mutuum - pakolos sutartis. Commodatum (panaudos sutartis). Depositum (Pasaugos sutartis). Pirkimo-pardavimo sutartis. Daiktų nuomos sutartis. Rangos sutartis. Paslaugų sutartis . Mandatum(pavedimo sutartis). Bendrovės (societas). Pakto sąvoka ir reikšmė. Paktų rūšys. Pactum donatio (dovanojimo). Bevardės sutartys ir jų tipai. Prievolės tartum iš sutarčių. Nepagrįsto praturtėjimo prievolės. Prievolės iš deliktų ir tarsi iš deliktų. Šalių dalyvavimas procese.
Vardas: tomas
Darbo pavadinimas: Romėnų teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 5 [?]
Šperos dalykas: Teisės špera
Parsisiųsta: 11 kartų.
Archyvo dydis: 21 kB
Bylos pavadinimas: romenu_teise_1.zip
romenu_teise_1.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: daiktu formos, deliktu rušys, eimos samprata, dovanojimo samprata, sutuoktiniu santykiai, praturtĖjimo, romenu paveldėjimo teise, sutuoktinių, šeimos teisės samprata, societas romėnų teisėje, mandatum sutarties sąvoka, cgoqfjag konspektai referatas romenu teise _ggwt ycbmnotqbu_pmabausg=afqjcnfvegsajejpvdxpoyad_g anraydasig =vznmaaznylqwjli__plbqw, cgmqfjad konspektai referatas romenu teise anovt ygcuhj qtx rcqusg=afqjcnfvegsajejpvdxpoyad_g anrayda, kolona, romenu teises recepcija, paveldejimo savoka, cg qfjaj konspektai referatas romenu teise x ct nkeb awevscxawusg=afqjcnfvegsajejpvdxpoyad_g anraydasig =criiv_u zn pc jp a, daiktinių teisių samprata romėnų teisėje, romenu teises spera, tp search, paktas romenu teiseje, romėnu teisės spera, romėnų teisės spera, romėnų teisės sąvokos, panaudos sutarties, romenu teisės paruostuke.

Paieška


bottom