top


Konspektai.com > Filosofija > Filosofija 6
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Filosofija 6. Konspektas

(Filosofija. Konspektas, 15 puslapių, 45kB)
Darbe esantys žodžiai: Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir mitai. Filosofija ir religija. Filosofijos vieta kultūroje, filosofija ir pasaulėžiūra. Metafizika ir sofistika. Patyrimo tikrovė ir mąstymo tikrovė. Daiktai ir idėjos. Substancija ir akcidencija,potencija ir aktas,materija ir forma.(aristotelis). Substancijos samprata racionalistinėje naujujų laikų filosofijoj. Substancijos samprata empiristinėje naujųjų laikų filosofijoje. Naujaisiais laikais nuo būties aiškinimo einama prie pazinimo. Buties vis maziau lieka filosofijos aiškinimuose,o kalbama apie tikrovės pasaulį ir nueinama nuo substancijos sąvokos,būtis ir jos aiškinimas perkeliamas į egzistencijos sąvoką.senesniais laokais laikais būtis buvo kaip objektas, o dabartiniais laikais pereita prie egzistencijos.tikrovės sqampratoje kyla tikrovės objektyviškumo,jos tikrumo klausimas. J.Lokas teigia, kad apie pasaulį kalbėti galima tik išsiaiškinus kaip jį pažinti ir nuo ko prasideda pažinimas. Svarbios idėjos, kurios kyla iš patyrimo. Patirti suprantama kaip tokie jutimai, kurie randasi pažįstant pasaulį. Jis yra subjektyvių išgyvenimų visuma (sensualizmas). Pasaulio sandara (būties sluoksniai). Reiškinys ir daiktas savaime (kantas). Kas yra laikas? Trys laiko rūšys. (augustinas). Substancialistinė ir realityvistinė erdvės ir laiko samprata. Nominalizmo ir realizmo ginčas. Pažinimas kaip atspindėjimas ir konstravimas. Apriorizmas.protas ir intelektas.proto antinomijos. (kantas). Pozytivistinė pažinimo samprata. Verifikacija. Jutiminio suvokimo ir mąstymo santykis pažinime. Mokslo revoliucijos ir teorijų kaita.praradigma. Tiesos problema filosofijoje. Asmenybė ir vertybių pasaulis. Vertybių rūšys. Vertybės, pareigos, normos. Aksiologinis ir deontologinis požiūriai. Rytų kultūroje. Senovės graikijoje. Viduramžiai. Naujieji laikai. Skirtumai. Panašumai. Š. Š. Renedekartas(VIIa). Spinoza(VII a). Leibnicas(VII-VIII a) S. G.Berkley. D.Hume. Monizmas, dualizmas,pliuralizmas. Empiristine pažinimo samprata. -. Struktūralizmas ir hermeneutika. Klasikinė. Neklasikinė. Akivaizdumo. Loginės darnos (koherencinė). Pragmatinę. Dialektinis materializmas. Žm- subjektas ir objektas. Visuotinybės ir individualybės priešprieša. Kjerkegoras. Hegelis- žmogus –. Estetinis,etinis ir religinis pasirinkimai. Žmogus gamtos ir kultūros priešpriešoje. “. Civilizacijos smerkimas. Gamtos garbinimas. Visuomenės kritika. Reikšmė. Žmogus- individualybė ir asmenybė. Humanistine asmenybes samprata. Sielos ir kūno santykio problema. Pažinimas ir vertinimas. Vertybės ir gėrybės. Bazinių poreikių hierachinė sankloda. Poreikiai baziniai, nes. Paskaita. Kad į žmogų visais atvejais reikia žiūrėti. Vertybių rūšys pagal šelerį.
Darbo pavadinimas: Filosofija 6
Kategorija: Filosofija
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 15 [?]
Konspekto dalykas: Filosofijos konspektas
Parsisiųsta: 15 kartų.
Archyvo dydis: 45 kB
Bylos pavadinimas: filosofija_konspektai_6.zip
filosofija_konspektai_6.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: kas yra filosofija, viduramziai, aiškinimas, empiristinė darnos samprata, hume idėjos samprata, evoliucijos reiksme, humanistine samprata, filosofijos mokslo santykis, hume kantas, filosofija kaita, aristotelis fizika, buties samprata empiristineje filosofijoje, filosofijos konspektai parsisiusti, empiristinė pažinimo samprata, visuotinybes ir individualybes priespriesa, substancijos problema naujuju laiku filosofijoje, substancijos samprata racionalistineje ir empiristinėje, visuotinybės ir individualybės priešprieša, filosofijos objektas mastymo savitumas, substancijos samprata empiristinėje filosofijoje, hume ir kantas, substancija naujųjų laiku filosofijoje, hėgelis, empiristine pažinimo samprata, pozytivistinė slaugos, lokas, filosofija religija santykis, vertybiu rūšys, vertybių ir pareigų santykis filosofijoje, asmenybės savoka filosofijoje, filosofija substancijos, metafizika.

Paieška


bottom