top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Finansinė analizė UAB Xparsisiųsti


Lapų skaičius: 50
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Anotacija. Annotation. Įvadas. X įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba X įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai X įmonėje. X įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė X įmonėje. Rodiklių pasirinkimas „x“ įmonėje. X įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. X įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali. Ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji X įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. X įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. X įmonės veiklos pelningumo rodikliai. X įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. X įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas - įvertinti savo finansinę būklę. Veiklos rezultatus lemia priimami valdymo sprendimai. Todėl įmonės finansinės ataskaitos yra pagrindinis finansinės analizės šaltinis. Įmonėje atliekama ūkinės-finansinės veiklos analizė padeda orientuotis šalies vidaus dinamiškoje, finansinėje bei ekonominėje, aplinkoje ir operatyviau, savarankiškiau, kvalifikuočiau priimti įmonės ar jos struktūrinių padalinių veiklos valdymo sprendimus (finansinius, investicinius) ir išvengti lemtingų klaidų, vertinant finansinius rezultatus ar diagnozuojant veiklos perspektyvą, apgalvotai rizikuoti nestabilioje finansų rinkoje bei konkurencingoje aplinkoje.
0

Finansinės analizės organizavimas Snaigėparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Finansinės analizės organizavimo teoriniai aspektai. Balanso sudėtis. Įmonės veiklos finansinė analizė. Finansinės analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Ab „snaigė“ charakteristika. Įmonės finansinės analizės organizavimas ab „snaigė“. Ab „snaigė“ pasirengimas finansinės atskaitomybės sudarymui. Eil. Nr. Rodikliai. 2009 m. 2008 m. Ab „snaigė” veiklos sąnaudos. Išvados. Literatūra. Šiandieninė įmonė, norėdama ne tik išlikti, bet ir sėkmingai užkariauti Lietuvos ir užsienio šalių rinkas, turi labai pasistengti. Svarbu siekti užsibrėžtų įmonės tikslų, gaminti kokybiškus ir paklausius produktus, diegti technikos ir technologijos naujoves, tačiau pagrindinis sėkmingos įmonės veiksnys – įmonės finansinės veiklos išmanymas ir organizavimas. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Finansinė analizė leidžia geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia - priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku, esant ribotiems ištekliams. Atskleisti vidinius ir perspektyvinius rezervus bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus ir reiškinius yra finansinės analizės esmė. Todėl ji yra svarbiausias valdymo sistemos elementas. Finansinės analizės tyrimo objektas - įmonių veikla ir jos rezultatai, kurie parodomi alternatyviniuose projektuose, apskaitos ir atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose. Įmonėse sudaromos trys pagrindinės finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ir pinigų srautų ataskaitos. Gauti duomenys gali būti lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis ir su numatomais analizuojamos firmos rezultatais. Toks lyginimas padeda įvertinti valdymo darbą bei leidžia identifikuoti finansinių sąlygų pasikeitimus. Tai leidžia suprasti firmos veiklą ir jos finansinę būklę. Šio darbo tikslas - ištirti pasirinktos įmonės „Snaigė“ pagrindinių finansinių ataskaitų teikiamą informaciją. Remiantis finansinėmis ataskaitomis apskaičiuoti įvairūs santykiai, palyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis. Uždaviniai: • Išnagrinėti finansinės analizės organizavimo teorinius aspektus; • Susipažinti su akcinės bendrovės „Snaigė“ struktūra, veiklos organizavinu; • Atlikti bendrovės „Snaigė“ finansinių rodiklių analizę ir pateikti išvadas. Tyrimo objektas - Uždaroji akcinė bendrovė “SNAIGĖ”. Darbui atlikti naudojau buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus, statistinius leidinius ir finansų analizės literatūrą.
0

FINANSINIŲ KRIZIŲ ISTORIJAparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Finansinės krizės samprata. Pagrindinių finansinių krizių istorija. Tulpių karštligė 1673 m. Pirmoji pasaulio finansinė krizė. -1878 m. Ilgoji depresija. Didžioji pasaulinė ekonominė krizė (1929-1933). M. Golbali finansų krizė. Finansinių krizių priežastys ir pasekmės. Sąsają su dalyku „finansų rinkos ir institucijos“. Išvados. Literatūros šaltiniai. Įvadas Finansų pasaulis bėgant metams nuolat keitėsi. Nors finansinis stabilumas yra svarbus tiek šalies, tiek pasaulio ekonomikai, visgi šiandieninis finansų pasaulis pernelyg sudėtingas, kad nuolat veiktų sklandžiai ir be nuosmukių. Pastaruosius kelis dešimtmečius pasaulį vis labiau sukrečia finansinio nestabilumo apraiškų sukeltos krizės, tad krizių tematika tapo ypač aktuali ir dėl neseniai pasaulį sukrėtusios globalios finansų krizės. Finansinė krizė, tai ekonominė situacija, apimanti finansinius burbulus, akcijų rinkų nuopolius, valiutų bei valstybės skolų krizes, kai finansinės institucijos ar turtas staigiai netenka didžiosios savo vertės. Nors nuo krizių siekiama apsisaugoti, bandoma atrasti pačius efektyviausius būdus, kuriais būtų galima jų išvengti ar bent jau sumažinti krizės nuostolius, visgi krizės kaip vyko taip ir tebevyksta. Priežastis to, tai kad labai sunku nustatyti finansų krizių poveikio mastus pasaulio ar regionų ekonomikai, jų formavimosi priežastis, eigą bei pasekmes. Tai reikalauja kruopštaus analizuojamo tyrimo, atsižvelgiant į istorinius faktus, statistinius duomenis, politinių sprendimų įtaką ir kitus veiksnius. Tikslas: Išskirti didžiausių finansinių krizių priežastis ir pasėkmes remiantis finansinių krizių istorija. Uždaviniai: 1. Apibūdinti finansinės krizės sąvoką ir finansinių krizių tipus. 2. Trumpai apibūdinti didžiausias, pasaulį ištikusias, finansines krizes; 3. Identifikuoti finansinių krizių priežastis ir pasėkmes; 4. Atskleisti temos sąsają su dalyku „Finansų rinkos ir institucijos“. Darbo metodai: Literatūros apžvalga ir apibendrinimas, lyginamoji analizė.
0

Finansinių rodiklių analizė Vilniaus Baldaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: AB „Vilniaus baldai“ (VBL1L) yra įsikūrusi Lietuvoje, Vilniuje, Savanorių prospekte. Įmonė savo veiklą pradėjo 1883m., tačiau akcinės bendrovės statusą įregistravo tik 1993m. AB „Vilniaus baldai“ – puoselėjanti senas tradicijas, taikanti modernias technologijas ir stabiliai bei nuosekliai auganti bendrovė. Ji gamina pramonės produktus - korpusinius baldus. Įmonė projektuoja, gamina ir prekiauja biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario baldais. Produkcija gaminama iš drožlių plokštės, naudojama moderniausia ir populiariausia Vakarų šalyse korinio užpildo technologija, kuri padeda masyvų 50 mm storio skydą palengvinti pusę karto. Įmonėje sumontuota moderni įranga, įsigyta iš visame pasaulyje žinomų gamintojų, tokių kaip Holzma, Homag, Burkle, Weeke, Wikoma ir kt. AB "Vilniaus baldai" eksportuoja 96% pagamintos produkcijos į Europos šalis, Šiaurės Ameriką ir Aziją. Šiuo metu AB „Vilniaus baldai“ yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė. Bendrovė savo akcijomis prekiauja NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Šiuo metu jos įstatinis kapitalas siekia 15 545 068 litų. AB „Vilniaus baldai" nuo 2001 metų sėkmingai dirba pagal sertifikuotą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001 reikalavimus, bei pagal aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001) sistemą. Bendrovė sistemingai dirba siekdama gerinti baldų kokybę - analizuoja ir vertina vartotojų lūkesčius, ieško priemonių ir būdų, kad gamybos procesas būtų kuo efektyvesnis, lankstesnis, o visi klientų poreikiai patenkinti. Bendrovė patvirtino Kokybės politiką, kuri kiekvienais metais yra peržiūrima. Įmonės vadovai ir visi darbuotojai nuolat rūpinasi produkcijos kokybe – tai yra neatsiejama įmonės veiklos dalis. Siekdama kurti tvarų ir ilgalaikį verslą AB „Vilniaus baldai“ siekia pati bei skatina savo verslo partnerius veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. Bendrovė strategiškai investuoja į gamybos plėtrą, nuosekliai auga kurdama naujas darbo vietas, sistemingai dirba tirdama vartotojų poreikius bei ieškodama racionalių sprendimų jiems patenkinti. Įmonėje dirba virš 400 darbuotojų. Bendrovės vizija - tai modernaus žmogaus gyvenimo filosofija - amžinas, stilingas, jaukus. Daugiau nei 100 metų veikiančios įmonės puoselėjamos vertybės: ilgametės tradicijos; gyvenimo energija; modernios technologijos; siekimas geriausio; tobulas rezultatas. Mūsų darbo tikslas padaryti AB „Vilniaus baldai“ dviejų metų finansinių rodiklių analizę.
0

Finansų pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 72
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Įmonių tipai. Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas atskaitomybėje. Finansinė ir valdymo apskaita. Pagrindinės finansinės atskaitomybės formos. Turto samprata. Nuosavybės samprata. Finansinių ataskaitų analizė, naudojant santykinius rodiklius. Nusidėvėjimo esmė ir apskaičiavimo būdai. Finansinės veiklos prognozavimas bei planavimas. Lūžio taško analizė, gamybos ir finansiniai svertai. Palūkanų normos sąlygojantys veiksniai. Finansinės rizikos samprata. Rizikos matai. Vertybinių popierių portfelio rizika. Rizikos ir pelno normos santykis. Akcijos β koeficientas. Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose. Būsimoji ir esamoji vertės. Periodiniai mokėjimai. Netolygūs mokėjimai, begaliniai mokėjimai. Nominali ir faktinė palūkanų norma. Laipsniškas paskolos padengimas. Vertybiniai popieriai ir jų įvertinimo modeliai. Obligacijos įvertinimo modelis. Akcijos įvertinimo modelis. Kiti vertybiniai popieriai. Apyvartinio kapitalo sąvoka. Apyvartinio kapitalo finansavimo politika. Grynųjų pinigų valdymas. Kreditavimo politika. Atsargų valdymas. Trumpalaikis finansavimas. Banko paskolų palūkanų normų nustatymo būdai. Investicinių projektų įvertinimo metodai. Skirtinga projektų gyvavimo trukmė bei projektų atsisakymo vertė. Projektų rizikos įvertinimas. Kapitalo kaštų samprata. Optimalios kapitalo struktūros nustatymo problema. Dividendų politika. Nuomos tipai. Literatūros sąrašas. Finansų valdymo tikslai ir funkcijos. Finansai (iš lot. Financia) gryni pinigai, pajamos; lėšų priklausančiai įmonei ar valstybei visuma bei įmonės ar valstybės lėšų sudarymo, paskirstymo ir panaudojimo sistema. Šių finansinių studijų objektas yra įmonės finansai. Dažniausiai finansai apibrėžiami kaip trijų dedamųjų sistema: finansų rinkos, investavimas, finansų valdymas. Finansų rinkos apima pinigų rinkas ir kapitalo rinkas. Pinigų rinka tai trumpalaikių (iki vienerių metų) vyriausybinių ir korporacijų skolų vertybinių popierių...
9

Finansų valdymo strategijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. UAB „X “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra. Įmonės finansinė strategija traktuojama kaip ekonominė kategorija, apibūdinanti įvairius santykius tarp rinkos subjektų finansinėje srityje. Ši kategorija apibrėžia įmonės elgseną rinkoje, jos rinkos pozicijos formavimą, susiejant su finansinių išteklių būkle, panaudojimu aktyviai dalyvaujant piniginiams – kreditiniams instrumentams. Strateginių ir finansinių įmonės tikslų turinio analizė rodo, kad jie glaudžiai susiję ir dažnai vieni kitus sąlygojantys. Finansinė strategija turi įsilieti į bendrą įmonės strategiją, turi būti adekvati jai pagal savo tikslus ir uždavinius. Būdingas finansinės strategijos bruožas yra jos ryšys su bendravalstybiniais finansais makrolygyje ir įmonių finansais - mikrolygyje. Kas tai yra įmonės finansų valdymas? Įmonės valdymas siekiant užsibrėžtų tikslų susijęs su priimamais sprendimais. Visus verslo valdymo sprendimus galima suskirstyti į tris pagrindines sritis. Fondų judėjimo esmė - pridėtinės vertės kūrimas (pridėtinė vertė - skirtumas tarp produkto pardavimo vertės ir visų patirtų kaštų produktui sukurti). Išlikti gali tik verslas, kuris, parduodant produktą, gauna daugiau nei išleido jį sukurti.
10

Gamtinių išteklių naudojimo problemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Darnusis vystymasis. Darnusis vystymasis ir ekonomika. Gamtos ištekliai. Išteklių klasifikavimas. Atsikuriantis išteklius mediena. Vanduo. Energetinių išteklių naudojimas gamtinių išteklių sąveika su ekonomika darnusis vystymasis lietuvoje išvados priedas literatūra. Viena iš didžiausių problemų pasaulyje šiame amžiuje yra beribis ir besaikis gamtinių išteklių naudojimas. Juk žmogus naudojo ir naudos gamtos produktus, keitė ir keis aplinką pagal savo poreikius, interesus, tikslus, nesuvokdamas kaip tai gali paliesti ateities kartas- mūsų palikuonius. Beveik viskas, ką gaminame, statome ar naudojame kokia nors energija, imama iš Žemės. Šiuolaikinė visuomenė vis labiau priklauso nuo iš žemės gelmių išgaunamų mineralinių ir energijos ištekliu. Jie neatsinaujina, nevienodas jų naudingumas ir gamybos savikaina, netolygus paplitimas pasaulyje. Šio darbo tikslas yra įsigilinti į šią problemą giliau, bandyti išsiaiškinti kaip tai gali paveikti mus ir ne tik mus, bet ir viską kas yra aplinkui, vienas iš svarbiausių aspektų būtų ekonomikos darna ir jos vystymasis. Gamtos ištekliai – tai gamtos elementai (žemė, vanduo, oras, klimatas, augalija, gyvūnija, naudingosios iškasenos, landšaftas), naudojami visuomenės reikmėms tenkinti. Tarp žmogaus ir gamtos išteklių yra abipusė priklausomybė. Gamtos elementai tampa ištekliais nuo to momento, kada žmogus pradeda juos panaudoti savo reikmėms tenkinti. Kartu su žmonių skaičiaus augimu neišvengiamai auga ir gamtos išteklių naudojimas Gamtos ištekliai sudaro sąlygas žmonijai egzistuoti ir vystytis. Be jų mes turbūt negalėtume įsivaizduoti egzistavimo mūsų planetoje. O žmogus, plėtodamas gamybą, mokslo ir technikos pažangą, keičia gamtos išteklių struktūrą, įvaldo vis naujas gamtos jėgas. Jau dabar vis daugiau naftos išgaunama vandenynuose, metalų rūdos kasamos amžino įšalo zonose, gėlo vandens atsargas rengiamasi papildyti iš Arkties bei Antarktidos ledynų. Kaip ir savaime suprantama, mes, naudodami esamus gamtos turtus, naudodamiesi esamomis gamtinėmis sąlygomis, kuriame ir vartojame tam tikrus darbo įrankius, darbo proceso organizavimo formas, vystome atitinkamas liaudies ūkio šakas. Iš tikrųjų negalima verstis žvejyba ar laivininkyste ten, kur nėra jūrų, upių, ežerų, o kalnakasyba - kur nėra naudingųjų iškasenų. Vadinasi, tam tikros vietovės gamtinės sąlygos atitinkamai lemia žmonių praktinę gamybinę veiklą. Šią veiklą lemia ir gamtinių išteklių kiekis. Jie nėra beribiai, todėl nuolatos juos naudojant, praėjus ilgesniam laikui gali jų pristigti. Net natūraliu būdu atsinaujinantys gamtos ištekliai tam tikromis žmogaus sukurtomis aplinkybėmis visiškai išsisemia. Gamtos turtų, jos išteklių įvairovė teigiamai atsiliepia visuomenės vystymuisi, o kurių nors išteklių išeikvojimas gali sukelti itin neigiamų, o kartais net tragiškų socialinių padarinių.
0

Gamybinių patalpų nuomos verslo projektasparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Siūlomo projekto esmė. Ekonominiai skaičiavimai. Būsimosios vertės metodas. Esamosios vertės metodas. Grynosios dabartinės vertės metodas. Atsipirkimo laiko metodas. Modifikuoto atsipirkimo laiko metodas. Vidinės pelno normos metodas. Modifikuotos vidinės pelno normos metodas. Jautrumo analizė. Išlaidų skaičiavimas. Įmonės balansas. Projekto idėja – pastatyti ir nuomoti aukšo lygio gamybines patalpas. Ši paslauga pasirinkta, nes šiuo metu Lietuvoje yra maža aukšto lygio gamybinių patalpų pasiūla. Dabar pagrindinę rinkos dalį sudaro maždaug 20-30 metų senumo pastatai, kurie yra smarkiai nusidevėję ir neatitinka paklausos. Planuojama statyti 1000 m2 pastatą, nes tokio dydžio patalpos turi didžiausia paklausą. Reikalingos pradinės investicijos yra 1000000Lt, iš jų 300000Lt reikia norint įsigyti 40 arų sklypą stategiškai patogioje vietoje. Kiti 700000Lt būtų skirti pastato statybos darbams. Planuojamos kasmetinės išlaidos pateikiamos 1 lentelėje.
0

Gamybos ciklo aprūpinimas ištekliaisparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Gamybos tipai. Gamybos ciklo ir proceso samprata. Aprūpinimo logistika. Aprūpinimo strategija. Pirkimo organizavimas. Pirkimo būdo parinkimas. Užsakymo pateikimas. Tiekimo vykdymas. Atsargų planavimas. Atsargų klasifikacija. Sandėlių organizavimas. Sandėlių funkcijos. Sandėlių įrengimas. Praktinis pavyzdys. Išvados. Literatūra. Tyrimo aktualumas. Šiandieninėje ekonomikoje aprūpinimo klausimai įgavo globalią reikšmę, ypatingai pramonės įmonėms, kur aprūpinimas materialiais ištekliais yra vienas iš pagrindinių gamybos veiksnių. Įmonei yra privaloma kuo racionaliau ir kuo mažesnėm sąnaudom aprūpinti ir organizuoti visą gamybos procesą. Gamybos eigoje, t.y. gamybos ciklo metu, reikia rūpintis optimaliu srauto planavimu, organizavimu, kontrole ir reguliavimu. Dažnai pasitaiko, jog svarbūs sprendimai, susiję su aprūpinimo valdymu, yra nagrinėjami izoliuotai nuo bendros įmonės strategijos ir sprendimų sistemos, taip pat būna imamasi netinkamų metodų.
0

Graikijos socialiniai ir ekonominiai ypatumaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Graikijos šalies ekonominės tendencijos ir jų palyginimas su lietuvos padėtimi.užimtumas ir nedarbas.infliacija. Šalies antikrizinė strategija.graikijos stabilumo ir augimo programa (sgp). Išvados. Literatūra. Ekonomikos augimą lemia technologijų ir mokslo šakų tobulinimas, naudojamų išteklių kiekybinis ir kokybinis padidėjimas, darbuotojų darbo skatinimas ir geresnis uždarbis už darbą, sugebėjimas organizuoti ir kurti verslą. Pirmajame skyriuje pateikta, kiek glaudžiai išanalizuota, Graikijos ir Lietuvos, pagrindinių makroekonominių rodiklių dinamika, kaip: • bendras vidaus produktas (BVP); • užimtumas ir nedarbas; • infliacija. Tačiau visa tai yra pateikta 2000-2009 m. laikotarpiu. Tai gana ilgas laikotarpis, kuris padės tinkamai susipažinti, palyginti ir įvertinti dabartines šalių socialines ir ekonomines tendencijas. Antrajame skyriuje, remiantis naujaisiais duomenimis, yra aptarti pagrindiniai, bandant išbristi ir sunkios skolų krizės, šalies problemos sprendimai. Todėl detaliai aptarta šalies stabilumo ir augimo programa (SGP). Ji, kaip prognozuoja šalies atstovai, padės atkurti ne tik šalies ekonominį stabilumą, bet ir susigražinti euro zonos šalių ir tautiečių pasitikėjimą.
0

Paieška


bottom