top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baigiamosios praktikos ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Įmonė, jos veikla, buhalterinės apskaitos organizavimas. Piniginių lėšų bei kreditorinių skolų valdymas. Uab „doner plius“ mokami mokesčiai. Atsargų ir ilgalaikio turto valdymas. Darbo laiko ir darbo užmokesčio fondo valymo principai. Pajamų ir sąnaudų valdymas. Įmonės finansinių, mokestinių statistinių ataskaitų analizė.uab „doner plius“ balanso ir pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė.trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių analizė.pelningumo rodiklių analizė. Išvados. Praktiką atlikau Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Doner plius“. Įmonė įregistruota 2012 m. rugpjūčio 02 d. Įmonės juridinis adresas – Moksleivių alėja 5-35, Tauragė. Pagrindinė įmonės veikla viešasis maitinimas. Šios praktikos metu buvau supažindinta su įmonėje rengiama finansine atskaitomybe bei įmonės rodiklių pasikeitimo priežastimis. Visas praktikoje įgytas žinias pateiksiu šioje praktikos ataskaitoje. Darbo objektas: UAB „Doner plius“ ir jos finansinės ataskaitos. Darbo tikslas: įgyti praktinio darbo įgūdžių, susipažinti su UAB „Doner plius“ darbo metodais, pritaikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. Išnagrinėti įmonės veiklos ir apskaitos tvarkymo ypatumus, mokėtinus mokesčius, jų apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką, mokestinių lengvatų taikymo galimybės. Gilinti specialybės žinias tvarkant apskaitą, rengiant finansinę, mokestinę, bei atliekant įmonės veikos analizę. Darbo uždaviniai: 1. Susipažinti su įmone, jos veikla, buhalterinės apskaitos organizavimu. 2. Išnagrinėti piniginių lėšų bei kreditorinių skolų valdymą. 3. Išnagrinėti organizacijos mokamus mokesčius. 4. Išnagrinėti atsargų ir ilgalaikio turto valdymą. 5. Susipažinti su darbo laiko ir darbo užmokesčio fondo valdymo principais. 6. Išanalizuoti pajamų ir sąnaudų valdymą. 7. Atlikti organizacijos rengiamų finansinių, mokestinių ir statistinių ataskaitų analizę.
0

Bankai ir jų veiklos ypatumai pasaulyjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bankai.banko sąvoka.bankų atsiradimo istorinės prielaidos. Šiuolaikinė bankų sistema. Centrinis bankas. Rezervų reglamentavimas. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Tipiškos bankų paslaugos. Indėliai. Terminuotas indėlis. Kaupiamasis indėlis.einamasis indėlis. Bankų tipai. Bankai lietuvoje. Įdomybės apie bankus. 1. Bankai tai finansinės institucijos, neatsiejamos nuo mūsų kasdienio gyvenimo veiklos. Bankų paslaugomis vienais ar kitais atvejais naudojamės kiekvienas, pradedant kasdieniais apsipirkimais, sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimais ir baigiant investavimu, taupymu ir kt. Vieniems šios institucijos yra patikimi pagalbininkai, padedantys realizuoti savo siekius (pvz. kuriant savo verslą), kitiems (dažniausiai dėl neapgalvoto ir neatsargaus elgesio su savo finansais) bankai gali tapti itin nemalonia našta. Kad ir kaip bebūtų, dabar jau neįsivaizduojame savo gyvenimo be bankų.
0

Bankai, jų veikla, pagrindinės operacijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Banko smaprata, pagrindinės operacijos. Bankų istorijos apžvalga. Banko samprata ir funkcijos. Bankų tipai. Bankų veikla. Pagrindinės bankų operacijos. „Parex“ banko ir „SEB vilniaus“ banko pagrindinių operacijų palyginimas. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas. V. Jurgutis teigia, kad „Vienas svarbiausių mūsų dienų ekonominės galios veiksnių yra bankai, kurie valdo pasaulio pinigų ir kapitalų rinkas ir kurie savo nuožiūra skirsto kreditus.“ Bankai yra ne tik paprastas pinigų surinkėjas ir atsiskaitymų tarpininkas, bet ir aktyvus rinkos subjektas. Jis ne tik „perka“, bet ir „parduoda“ pinigus. Taigi bankai ne tik saugo pinigus, bet ir jais pasinaudoja, tapdami paskolos teikėjais. Bankai – viena iš pagrindinių ir svarbiausių ekonominės veiklos dalyvių, atliekančių strateginį vaidmenį. Turbūt dažnas iš mūsų šiuo metu turi banke sąskaitą, į kurią pervedamas darbo užmokestis, naudojasi internetinės bankininkystės paslauga, apmokėdamas sąskaitas, atsiskaito kreditinėmis kortelėmis. Tai tik maža dalis operacijų, kurias atlieka bankai. Plačiau apie jas bei bankų veiklą pakalbėsime šiame darbe. Darbo tikslas: aprašyti bankų veiklą, išanalizuoti pagrindines jų operacijas. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti banko sampratą ir jo funkcijas. 2. Apžvelgti bankų tipus. 3. Išanalizuoti pagrindines bankų operacijas. 4. Palyginti „Parex“ banko ir „SEB Vilniaus“ banko teikiamas paslaugas verslo klientams. Tyrimo metodai: apžvelgiant bankų veiklą, naudoti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros, internetinių straipsnių analizė, sisteminimas. Naudota literatūra: atliekant darbą naudotasi vadovėliais, moksliniais straipsniais, interneto puslapiuose esančia informacija bei kitais literatūros sąraše nurodytais šaltiniais. Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, dvi dalys ir išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 15 puslapių, įskaitant 1 lentelę. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 9 šaltinių. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama bankų veikla, analizuojama banko samprata bei jo funkcijos, aptariami bankų tipai bei pagrindinės operacijos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama dviejų bankų pagrindinių operacijų, skirtų verslo klientams, analizė.
0

Bankininkystė (2)parsisiųsti


Lapų skaičius: 38
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Specelybė. Titulinis. Turinys. Rekvizitai: Raštvedybos rekvizitu taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Blankų apie. Tvarkomūjų. Informacijų siunčiamųjų. Informacijų vidaus. Titulinis: Tvarkomųju dokumentų informinimojo pavyzdžiai. Įsakymai. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Nutarimas. Potvarkis. Titulinis: Informaciniai siunčiamieji. Raštas i. Raštas ii. Dalykinis raštas. Titulinis: Organizacijų iforminimo pavyzdžiai. Instrukcija. Įstatai. Taisyklės. Informaciniu vidaus iforminimo pavyzdžiai. Aktas. Protokolas. Pažima. Personalo dokumento pavyzdžiai. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas del priėmimo i darbą ir atleidimo. Asmenų dokumentų pavyzdžiai. Pareiškimas. Skundas. Pasiaiškinimas. Dokumento apyvarta. Registravimo žurnalai. Rekvizitai: Valstybės herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavdinimas. Įstaigos duomenys. Specelioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengiejo nuoroda. Dokumento paješkos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Privalomi rekvizitai visiems dokumentmas: Dokumento sudarytojo pavadinimas. Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus. Data. Registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta, išskyrus raštus. Tekstas. Parašas. Rekvizitų rašymo taisyklės: Rekvizitas Herbas arba Prekių ženklas (rašomas centruotai po viršutine parašti) (paveiksliukas 2 cm. ). Valstybės herbas arba prekių ženklas, pvz. : Prekių ženklas gali būti rašomas ir nuo kairiosios paraštės, pvz. : Rekvizitas. Dokumentu sudarytojo pavadinimas rašomas po prekių ženklu centruotai dideliemis paryškintomis raidėmis 14 šriftu. Dokumento sudarytojo pavadinimas, pvz. : lietuvos respublikos viešoji įstaiga. Arba. Daiva stonytė laukininkų g. 14-10, LT5800 Klaipėda, tel. 867484...
0

Bankininkystė. Raštvedyba. Dokumentų įforminimo pavyzdžiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 38
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Specelybė. Titulinis. Turinys. Rekvizitai: raštvedybos rekvizitu taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Blankų apie. Tvarkomūjų. Informacijų siunčiamųjų. Informacijų vidaus. Titulinis: tvarkomųju dokumentų informinimojo pavyzdžiai. Įsakymai. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Nutarimas. Potvarkis. Titulinis: informaciniai siunčiamieji. Raštas. Raštas. Dalykinis raštas. Titulinis: organizacijų iforminimo pavyzdžiai. Instrukcija. Įstatai. Taisyklės. Informaciniu vidaus iforminimo pavyzdžiai. Aktas. Protokolas. Pažima. Personalo dokumento pavyzdžiai. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas del priėmimo i darbą ir atleidimo. Asmenų dokumentų pavyzdžiai. Pareiškimas. Skundas. Pasiaiškinimas. Dokumento apyvarta. Registravimo žurnalai.
8

Bankininkystės patikimumas: vertinimo sistemos bei rodikliaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bankų veiklos vertinimas. Vidiniai vertintojai. Išoriniai vertntojai. Bankų rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kapitalo pakankamumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Įvadas. Šiuolaikinė ekonominė sistema grindžiama pinigų ūkiu, kur visi sandoriai sutariami ir apmokami pinigais, kur tiek pajamos, tiek turtas skaičiuojamas pinigais. Todėl komerciniai bankai savaime tampa centrine pinigų ūkio figūra. Šiandieninė ekonomika nebegali išsiversti be bankų paslaugų, todėl stabilus ir efektyvus jų darbas yra vienas iš esminių stabilaus sekonomikos augimo elementų. Ekonomokoje bankai atlieka labai svarbų vaidmenį. Pirmiausiai jie veikia kaip tarpininkai tarp skolintojų ir skolininkų, antra jie vertina projektų kokybę bei stebi jų įgyvendinimo eigą. Nuo bankų veiklos efektyvumo labai priklauso finansinių išteklių paskirstymo efektyvumas, o kartu ir ūkio plėtros sparta šalyje. Lietuvoje buvo įvesta dvipakopė bankų sistema, kurią sudarė centrinis bankas ir komerciniai bankai. Pagrindinė dviejų pakopų bankinės sistemos sudedamoji dalis yra komerciniai bankai. Kita sistemos dalis centrinis bankas. Lietuvoje centrinio banko funkcijas atlieka Lietuvos bankas. Lietuvos bankas siekia, kad aplinka, kurioje veikia šalies bankai būtų konkurencinga ir stabili. Komerciniai bankai atlieka svarbią rolę šalies ekonomikoje, todėl siekiant ilgalaikio ir stabilaus Lietuvos ekonomikos augimo, patikima ir saugi finansų sistema tampa labai svarbiu veiksniu. Vygdydamas kredito įstaigų priežiūrą, Lietuvos bankas stebi, kaip kredito įstaigos vygdo įstatymų ir Centrinio banko teisės aktų reikalvimus, tarptautinius apskaitos standartus bei Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkystės standartus. Lietuvos bankas yra nustatęs bankų veiklos riziką ribojančius normatyvus, kuriuos privalo vygdyti visi komerciniai...
0

Banko paslaugosparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Banko indėliai. Einamosios banko sąskaitos. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Čekinis indėlis. Čekinė sąskaita. Indėlių saugumas. Ką siūlo lietuvos bankai. Swedbank. Parex (citadele) bankas. Medicinos bankas. Nordea bank lietuva. Šiaulių bankas. Bankas snoras. Seb bankas. Bankas „finasta“. Bankas dnb nord. Išvados. 1 priedas. 2 priedas. Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas, kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas. Valstybės apyvartoje naudoja kelias pinigų rūšis: 1.Grynuosius pinigus (valiuta). Valstybės išleisti banknotai ir monetos. 2.Čekius. 3.Komercinius vertybinius popierius. 4.Indėlius iki pareikalavimo. 5.Terminuotus indėlius bei taupomuosius indėlius.
0

Bankų būsto paskolų gyventojams palukanų normų analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bankų būsto paskolų teorinis aspektas. Paskolų samprata ir klasifikacija. Būsto paskola gyventojams. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Suteiktų būsto paskolų gyventojams palūkanų normų analizė. Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų būstui litais palūkanų normų analizė. Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų būstui eurais palūkanų normų analizė. Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų būstui eurais ir litais palyginimas. Išvados. Literatūra. Nuo senų laikų, kai tik atsirado bankai, žmonės skolinosi vieni iš kitų. Tenka skolintis perkant ar statant būstą, įsigyjant vieną ar kitą brangesnį daiktą. Įmonės skolinasi verslui vystyti, bankai - kad galėtų suteikti kreditus, valstybė - ilgalaikėms ekonominėms arba socialinėms programoms vykdyti, gyventojai, kad patenkintų savo augančius poreikius. Vieni norime už savo pinigus gauti palūkanų, kiti – sutinkame sumokėti palūkanas, kad tik pavyktų pasiskolinti pinigų. Pinigai į rinką paprastai patenka per komercinius bankus, todėl bankai ir nustato palūkanų normas bei jas keičia, priklausomai nuo pinigų paklausos ir pasiūlos. Žiūrint į tai, kad bankai siūlo vis daugiau ir daugiau įvairių paskolų rūšių, suteikdami tinkamas sąlygas jas įsigyti, tačiau ir su atitinkama palūkanų norma skatina gyventojus vartoti. Bankai pritraukia gyventojus vartoti paskolas įvairiausiais būdais, taip didėja gyventojų skolinimosi apimtys Lietuvoje. Taip pat turės didėlės įtakos gyventojų pasirinkimui vartoti paskolas ir ekonominė, socialinė krizė su kuria šiomis dienomis ir susiduria daugelis gyventojų. Tai padidina didesnį vartojimą ir visus šiuos nepaliaujamai judančius pinigų srautus. Pasirinkta kursinio darbo tema – Lietuvos bankų būsto paskolų gyventojams palūkanų normų analizė – yra aktuali, nes banko uždavinys – suteikti paskolas tiems, kurie nori investuoti arba ką nors įsigyti. Tuo reiškiasi jų gyvybiškai svarbi funkcija visoje ekonomikoje. Paskolos vartotojams sudaro sąlygas atskiriems gyventojams bei šeimoms naudotis prek
0

Bankų veikla pasaulyje ir Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 28
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Bankų rūšys. Bankai ir jų veikla lietuvoje ir pasaulyje. Bankų atsiradimas lietuvoje. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai lietuvoje. Bankai šveicarijoje. Didžiausias bankas šveicarijoje. Šveicarijos bankų paslaptis. Revoliucija bankininkystėje – šveicarijos bankai pradeda skelbti veiklos rezultatus. Bankai jav. Federalinė rezervų sistema. Komerciniai bankai jav. Bankai japonijoje. Japonijos finansų struktūra. Bankų priežiūros raida. Miestų ir regioniniai bankai. Šių laikų japonijos ekonomikos ir bankų rodikliai. Nagrinėjamų šalių bankų veiklos palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Beveik visose išsivysčiusiose ir nepriklausomose pasaulio valstybėse veikia tam tikros bankinės operacijos, kurias vykdo bankai. Anot mokomosios knygos „Pinigai ir kreditai“ autorės Meilės Jasienės, bankas apibrėžiamas kaip- finansų institucija, telkianti laikinai laisvas lėšas, teikianti paskolas, atliekanti piniginius atsiskaitymus, vykdanti pinigų ir vertybinių popierių emisiją, atliekanti su jais, užsienio valiuta ir auksu susijusias operacijas ir kitas funkcijas. Bankų veikla svarbi tiek kiekvienai šaliai, tiek visam pasauliui, kadangi nuo stabilaus bankų funkcionavimo daug priklauso ir visos ekonomikos stabilumas, todėl ir jų veikla yra griežtai reglamentuojama. Bankrutavus tam tikram bankui, tai gali sukelti kiltų ūkio subjektų bankroto grandinę, o tai gali turėti reikšmės bendram šalies ekonominiam stabilumui. Kiekviena šalis turi savo banko sistemą, tačiau tos sistemos taip pat ir pačių bankų veikla skirtingose šalyse turi ir panašumų ir skirtumų. Tad šiame darbe bendrai apžvelgsime Lietuvos, Japonijos, Šveicarijos ir JAV bankų veiklą, jų panašumus bei skirtumus. Darbo objektas- bankų veikla; Darbo tikslas- Išanalizuoti bankų veiklą Lietuvoje ir pasaulyje; Darbo uždaviniai: 1. Apžvelgti bankų rūšis; 2. Aprašyti bankų veiklą Lietuvoje ir pasaulyje; 3. Palyginti nagrinėjamų šalių bankų veiklą; Darbo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių knygų, straipsnių, kitų autorių tyrimų analizė. Internetinių puslapių analizė.
0

Bedarbystės paplitimo priežastys Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 23
Tipas: Tyrimas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Bedarbystė ir Infliacija. Lietuvos darbo birža. Empirinė dalis. Bedarbystės paplitimo priežasčių tyrimas. Tyrimo metodologija, eiga, respondentai. Tyrimo duomenys ir jų interpretacija. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas. Priedas. Įvadas. Pavadinimas: Bedarbystės paplitimo priežastys Lietuvoje. Temos pasirinkimas: Šiuo metu infliacijos lygis Lietuvoje siekia 9, 3 proc., todėl ši tema. Aktuali Lietuvos gyventojams, nusprendėme atlikti tyrimą tema: Bedarbystės paplitimo priežastys Lietuvoje. Kaip pagrindinį veiksnį mes iškėlėme infliaciją, kuri sąlygoja nekilnojamojo turto kainų augimą, iššaukia ekonominę krizę, skurdą, bankų krizę, kainų augimą ir galiausiai nedarbo augimą šalyje. (žiūrėti: 2 priedas). Temos aktualumas: Infliacija besitęsiantis, nuolatinis kainų lygio kilimas arba kitaip tariant, piniginio vieneto vertės nuolatinis mažėjimas. Galima teigti, kad infliacija nuolatinis kainų kilimas, bet ne didesnės kainos ir tai apima ne pavienes prekes, bet bendrą kainų lygį. Vis didėjanti infliacija atneša daug padarinių tokių kaip ekonominė krizė, bankų krizė, skurdas, nedarbas tai globalūs reiškiniai, kurie liečia ne tik kiekvieną iš mūsų atskirai, bet ir visus iš karto. Nuo seno, viena didžiausių socialinių problemų buvo laikomas nedarbas, todėl mes manome, kad mūsų pasirinkta tema ypač aktuali šiandien, ne tik kiekvienam piliečiui, kiekvienai šaliai, bet ir visam pasauliui, nedarbo problema yra amžina ir nedarbo sprendimo būdų yra begalė. Nei vienas nėra apdraustas nuo darbo praradimo. Žmogus praradęs darbą jaučiasi nepilnaverte visuomenės dalimi. Tai atneša dideles psichologines problemas. Ši tema ypač aktuali šiandien. Išgyvenusiems ekonomikos augimo ir klestėjimo laikotarpį, reikės smukti į ekonominės krizės bedugnę, iš kurios kapstantis reiks išgyventi nemažai nemalonių reiškinių, tokių kaip infliacija, kainų augimas, ir žinoma nedarbas. Pastaraisiais metais Lietuvoje bedarbių antrąjį 2008 m. Ketvirtį buvo 72, 5...
0

Paieška


bottom