top


Konspektai.com > Ekonomika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ekonometrijos samprataparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonometrijos samprata. Matematinių metodų naudojimo ekonomikoje istorija. Modelio samprata. Struktūrinis sistemos modelis. Kas yra ekonometrija? Ekonometrijos metodologija. Tipinės ekonomikos funkcijos. Kaštų funkcija. Gamybos funkcija. Realaus pasaulio pažinimo procesas – tai ne kas kita, kaip žinių apie gamtą ir visuomenę tikslinimas. Šiame procese, naudojant tikslesnius tyrimo metodus, užfiksuojami nauji faktai, nustatomi principai ir dėsnin¬gumai. Daugelyje fundamentalių gamtos mokslų, formuojant įvairias teorijas, neįmanoma išsiversti be matematikos. Be matematikos nuo seno neapsiėjo ir socialiniai mokslai: ekonomika, vadyba, sociologija ir kt. Ankstesniuose tyrimuose matematika paprastai naudota tik stebėjimų duomenims apdoroti ir sisteminti. Svarbia ekono¬mikos tyrimo priemone matematika tapo tik sukūrus šiuolaikinę skaičia¬vimo techniką. Vienas žymiausių ekonomistų, 1970 metų ekonomikos Nobelio premijos laureatas P.Samuelsonas taip vertina mate¬matiką: “Matematika būtina ekonomikos mokslui atnaujinti. Matematikos kalba – vienintelė galima kalba pagrindiniams ekonomikos teorijos teiginiams išdėstyti...”
0

Ekonometrikos Laboratorinių darbų ataskaitosparsisiųsti


Lapų skaičius: 24
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: EViews pradmenys ataskaita. Duomenų įvedimas. Stebinių reikšmės pateiktos lentelėje. Kintamųjų skaitinės charakteristikos. Grafinės diagramos. Kintamųjų sklaidos diagramos. Kintamųjų porinės sklaidos diagramos. Kintamųjų histogramos. Kvantilių grafikai. Kvantilių grafikai. Kintamųjų stačiakampės diagramos. Pirmojo laboratorinio darbo (2 dalis) porinės tiesinės regresijos (ptr) modelio sudarymas ataskaita. Įvertinto ptr modelio tiesės grafikas. Įverčių reikšmingumo tikrinimas. Modelio reikšmingumo tikrinimas. Stebinių normalizavimas. Normalizuotų stebinių lentelė. Normalizuotų stebinių skaitinių charakteristikų lentelė. Normalizuoto priklausomojo kintamojo Y sklaidos diagramos. Kintamųjų logaritmavimas. Logoritmuotų reiškinių skaitinių charakteristikų lentelė. Stebinių:logY, logX1, logX2, logX3, logX4 histogramos. Normalumo tikrinimas. Stebinių y skaitinių charakteristikų ir histogramos langas. Stebinių logy skaitinių charakteristikų ir histogramos langas. Išskirčių nustatymas. Išskirties lentelė. Išskirties skaičiavimo rezultatų lentelė. Stebiniai su pašalintomis išskirtimis. Koreliacinės matricos sudarymas. Antrojo laboratorinio darbo porinės netiesinės regresijos (pnr) modelio sudarymas ataskaita. Sklaidos diagrama su hiperbolinės regresijos apskaičiuotomis reikšmėmis. Ptr modelio įvertinimas. Tiesinės regresijos modelio įvertinimo rezultatai. Sklaidos diagrama su tiesinės regresijos apskaičiuotomis reikšmėmis. Koreliacijos rodiklių palyginimas. Polinominės regresijos modelio įvertinimas. Polinominės regresijos įvertinimas. Trečiojo laboratorinio darbo daugialypės tiesinės regresijos (dtr) modelio sudarymas ataskaita.
10

Ekonomika ir verslasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Bendrove yra imone, kurios istatinis kapitalas padalytas I dalis, vadinamos akcijomis. Bendrove pagal savo prievoles atsako savo turtu, akcininkai pagal bendroves prievoles atsako tik ta suma, kuria privalo imoketi uz akcijas. AB istatinis kapitalas negali buti mazesnis nei 150 tukst. Jos akcijos gali buti platinamos irparduodamos viesai naudojantis vertybiniu popieriu viesaja apyvartą reglamentuojanciais teises aktais. UAB istatinis kapitalas negali but mazesnis nei 10 tukst. Lt. Joje negali buti daugiau kaip 100 akcininku. Cia priesingai nei AB negalima prekiauti akcijomis bei ju platinti. KB-tai fiziniu ir/ar juridiniu asmenu isteigta imone, skirta nariu ekonominiams, socialiniams ir kulturiniams poreikiams tenkinti. Jos nariai inesa lesas kapitalui sudaryti, tarpusavy pasiskirsto rizika bei nauda pagal nariu prekiu ir paslaugu apyvarta su sia bendroveir aktyviai dalyvayja valdant KB. Ji yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo. KB turi ne maziau kaip 5 narius ir pavadinima, jame turi buti zodziai kooperatine bendrove arba kooperatyvas. KB. KB steigejai turi buti ne maziau kaip 5 fiziniai ir/ar juridiniai asmenys. Ne pelno organizacijos. Jei asmuo ar ju grupe ageidauja dirbti socialineje, svietimo, mokslo, kulturos, sporto srityse ir ju tixlas nera pelno siekimas, galima steigti viena is ne pelno organizaciju-VŠį(viesoji istaiga), labdaros ar paramos fonda, visuomenine organizacija. Populiariausia n verslo organizacija ir Vši, kuri vienintele gali vykdyti komercine ukine veikla. Všį yra. Koncorciumas-tai laikinas savanoriskas. Asociacija. Verslo liudijimai. Fizinis asmuo. Verslo planavimas susideda is dvieju etapu-verslo planavimo procesas ir verslo planu rengimo metodiniu patarimu. Swot arba ssgg analize). Tixlu suformaviams. Tikslu pasiekimo kelias. Verslo planas. Kaip vertinsime pazanga?planavimas ir kontrole labai susije-jie yra sprendimu priemimo...
0

Ekonomika marketingasparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Marketingo savokos. Pagrindinė idėja- žmogus turi butinybę kažką isigyti žmogui kažko truksta. Reikmė- be ko negalima apsieiti. Reikmes turi buti tenkinamos. Poreikiai atsiranda vis nauji. Poreikis. Paklausa- poreikis paremtas perkamumo galimybe. Preke. Mainai. Sondoriu. Rinka. Rinkos funkcijos (ekonomines. Marketingo veiklos pagrinda sudaro. Marketingo valdymas. Marketingo valdymas. I valdymo grupe ieina. Paklausos bukles. Penkios koncepcijos tarp vartotoju ir gamintoju. Demesio objektas 3preke 4 vartotojo poreikis—priemones tikslui pasiekti 3 komercines ir remimo 4marketingo komplekso priemones- rezultatas. Marketingo tikslas? Marketingo proceso valdymas. Marketingo procesas. Marketingo kontroles sistema. Marketingo valdymo procesai ir imone supanti aplinka. Marketingo informacijos sistemos. Informacijos rinkimo vystymasis. Marketingo informacijos sistema. Marketingo tyrimu organizavimas. Tyrimu vykdymo etapai. Tyrimo metodas: stebejimas (zmones stebi konkurentus, renka informacija, eksperimentas (paskleidziam rinkoje savo produkcija ir laukiam rezultatu, apklausa (ar pirkejai zino apie produkcija, kokia ju nuomone) Tyrimo priemones: anketa (neperdaug klausimu, ivairios mechanines priemones (reklama) Atrankos sudarymo planas: atrankos vienetas (ka apklausti?, kiekis; procedura; rysiu su auditorija budai. Marketingo strategija, planavimas ir kontrole. Marketingo skyriaus specialistai turi issiaikinti. Etapai. Strategini plana reikia etapais. Marketingo veiklos kontrole. Komunikaciju su uzsakovais ir vartotojais startegija. Komunikacijos etapai. Pirkeja reikia paruosti. Apie prekes gyvavimo cikla. Prekiu klasifikacija. Statybine produkcija kaip preke. Prekes: ilgalaikio naudojimo (statybos objektai, saldytuvai, automobiliai), trumpalaikio naudojimo prekes. Paslaugos. Pramonines paskirties prekes pagal vieta gamybos procese ir pagal salygine verte: 1medziagos ir detales (zaliavos, pusfabrikaciai (materialiniai komponentai: cementas,...
0

Ekonomikos augimas ir nepastovumasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Lietuvos ekonominis aktyvumas 2003 – 2005 metais. Išvados. Literatūra. Lietuvos ekonominės politikos tikslas yra stabili makroekonominė aplinka: žemas nedarbo lygis, stabilios kainos, spartus ekonomikos augimas. Makroekonominė politika faktiškai susideda iš fiskalinės ir monetarinės politikos. Ribotą ir vis mažėjantį vaidmenį vaidina kainų ir darbo užmokesčio reguliavimo politika. Tačiau, kaip teigia finansų analitikė M. Starkevičiūtė, Lietuvos valstybė neturi ekonomikos strategijos. Šalis – be ūkio politikos. Istorija, susijusi su Lietuvos stojimu į Europos Sąjungą, atskleidė pasauliui ir kitą nuodėmę – Lietuva neturi ekonomikos politikos. Europos Komisijos išvadose parašyta – šalis neturi vidutinės trukmės ekonominės politikos. Lietuvos gyventojams ši išvada nėra naujiena. Net ir ekonomikos neišmanančiam žmogui, kasdien besiklausančiam apie naujas įstatymų pataisas, koreguojančias ką tik priimtus įstatymus, apie vienas kitą neigiančius Vyriausybės nutarimus, turi būti aišku, kad ilgalaikės ekonomikos strategijos valstybė neturi. Lietuvoje ekonomika liberalizuojama lėtai, o pastaruoju metu atsiranda ir priešingų tendencijų. Ekonominė galia labiau koncentruojama valdininkijos rankose.
0

Ekonomikos įvadasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonominės minties atsiradimas ir raida. Politinės ekonomikos, kaip savarankiškos mokslo šakos susiformavimas. Ekonomikos teorija lietuvoje. Ekonomikos teorija, dėsniai ir jų naudingumas. Bendras nacionalinis produktas (bnp). Bnp ir jo apskaita. Realiojo bendrojo vidaus produkto ir kainų lygio pusiausvyra. Materialinių gėrybių gamyba – visuomenės gyvenimo pagrindas. Ekonominiai poreikiai ir interesai. Pagrindiniai gamybos veiksniai: žemė, darbas, kapitalas. Kapitalo formavimas. Įmonės kapitalo formavimo (kaupimo) šaltinių. Vidinėmis lėšomis. Išorinėmis lėšomis. Amortizacijos. Kapitalo perteklius. Kapitalo stygius. Kapitalo finansavimas gali būti. Kapitalo trumpalaikis finansavimas. Finansavimo politikos. Trumpalaikio finansavimo privalumai. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Faktoringas. Kapitalo ilgalaikis finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Vertybiniai popieriai. Nuoma. Akcinis kapitalas. Akcijos ir obligacijos. Akcinių bendrovių statusas ir valdymas. Ekonomikos organizavimo uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Infliacija. Vyriausybės kontrolės priemonių panaudojimas. Gamybos kaštai ir sudėtinės dalys. Realizavimo kaina ir pelnas. Verslo organizavimo formos. Visuminė paklausa (ad). Visuminė pasiūla (as). Mikroekonomika. Pasiūla, pasiūlos kitimo veiksniai, rinkos pusiausvyra. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Infromacija apie rinkodarą. Informacija apie rinkodarą sistema. Informacijos analizė. Skirstomiji informacija. Sprendimų tobulinimo sistema. Organizacijos valdymo principai. Rinkos tyrimo apibrėžimas. Informacijos šaltiniai. Pirminis tyrimas. Apžvalginis tyrimas. Eksperimentinis tyrimas. Kontaktinis metodas. Nelegalioji ekonomika. Ekonominės gamtosaugos problemos. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Darbo normavimas. Darbo našumas.
0

Ekonomikos namų darbas (2)parsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: UŽDUOTIS:1. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. 2. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. 3. tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti. Rinka pasiūla. Paklausa. Tarpininkai. Pasiūla. Paklausa. Pirmojo vieneto nauda yra didesnė už antrojo vieneto naudą, o šio nauda - už trečio ir t.t. Taigi jei jūs turite du vienodus daiktus ir turėdami pinigų nueisite į parduotuvę tai greičiausiai nepirksite trečio tokio pat daikto, o nusipirksite visai kitokį daiktą. Tačiau jei tas daiktas bus parduodamas labai pigiai, jums greičiausiai kils pagunda vis dėlto nusipirkti tą daiktą neatsižvelgiant į tą aplinkybę, kad jūs jau turite du tokius pat daiktus. Iš čia galime daryti išvadą, kad noras pirkti prekes kyla mažėjant jų kainai. Lankstumas - prekės paklausos pokytis pasikeitus kainai. Jei prekės paklausa, padidėjus kainai, nesumažėja arba sumažėja nedaug, tai tada sakoma, kad prekės paklausa nelanksti. Tokia paklausa būdinga būtiniausioms kasdieninio vartojimo prekėms, kurių kaina palyginti nedidelė ir jos yra būtinos egzistavimui. Kai net ir nedidelis kainos padidėjimas daro žymią įtaką prekės paklausai, prekė įgyja lanksčią paklausą. Taškas A - subalansuota rinka. Taškas b. Taškas d. Akcinė bendrovė. Akcija - dokumentas, liudijantis, kad į įmonę investuota tam tikra pinigų suma, ir suteikiantis teisę jo savininkui gauti dividendą. Atvirojoje. Obligacija. Uždarosios akcinės bendrovės įstatyminis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10 tūkstančių litų, joje negali būti daugiau kaip 50 akcininkų ir akcijos negali būti platinamos viešai. Steigti uždarąją akcinę bendrovę galima tik uždaruoju būdu. Jos įstatyminis kapitalas sudaromas iš įnašų, gautų už išleidžiamas akcijas, kurias įsigyja tik bendrovės steigėjai. Bendrovės steigėjai. Vardinės akcijos. Investicinės akcinės bendrovės. Neakivaizdinis skyrius. A. Jackūnas. Tikrino dėstytoja. G. Galdikienė. Klaipėda 1999 m. 1 variantas. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti...
0

Ekonomikos politika Lietuvojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 46
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius a. Rimka v. Jurgutis D. Cesevičius dz. Budrys a. Andrašiūnas f. Kemėžis išvados literatūra įvadas. Lietuvos ekonominės minties istorijos klausimas nagrinėtas, bet toli gražu nepakankamai. Kai kas, be abejo, jau padaryta: parašyta ir monografinio pobūdžio darbų, ir nemažai straipsnių periodikoje. Didelė tarpukario Lietuvos ekonominės literatūros dalis sukaupta Klaipėdos J. Simonaitytės bibliotekos lituanistikos skyriuje. Lietuvos ekonominės minties istoriją jau prieš karą pradėjo nagrinėti profesoriai ekonomistai A. Rimka ir P. Šalčius. Be to p. Šalčius parašė išsamią Lietuvos kooperacijos istoriją. Monografijoje atsispindi ir kooperatinių idėjų raida, o kooperacinės idėjos - tai neatskiriama ekonominės minties dalis. Lietuvos ekonominės minties tyrinėjimai buvo tęsiami ir po karo. Pasirodė j. Maimino monografija. Parengta ne viena mokslų kandidato disertacija ir paskelbta nemažai straipsnių aukštųjų mokyklų mokslo darbuose ir kituose leidiniuose. Be j. Maimino, ekonominę mintį dar nagrinėjo V. Česnavičius, v. Lukoševičius, a. Makarevičius, A. Selvanas, A. Vengrys, D. Vėderaitė, a. Vitkūnas. Visų jų publikacijos yra suregistruotos politinės ekonomijos dėstytojų darbų bibliografinėje rodyklėje, parengtoje minint 200 metų sukaktį, kai Vilniaus universitete buvo įsteigta Politinės ekonomijos katedra. Pastaruoju dešimtmečiu intensyviai dirba A. Čepėnaitė, tyrinėdama lietuvos xix a., V. Lukoševičius - xx a. Ekonominę mintį ir kt. Po karo rašytiems darbams, liečiantiems XX a., būdingas ideologinis atspalvis, susijęs su valdžios kategorišku reikalavimu autoriams laikytis klasinių pozicijų. Šių darbų mokslinę vertę šiandien sudaro ta surinkta medžiaga, kuria remiantis jie parašyti. Reikalavimo laikytis klasinių pozicijų galėjo nepaisyti...
0

Ekonomikos špierosparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Rinkos paklausa. Rinkos pusiausvyra. Rinkos. Situacija. Paklau –pasiul. Santykis. Rink. Kainos pasikeitimas. Perteklius. Pusiausvyra. Pastovi. Trūkumas. Vyriausybės nustatyta minimali kaina. Vyriausybes nustatyta maximali kaina. Paklausos elastingumas kainos atžvilgių. Santykinis paklausos elastingumas yra tada, kai norimo pirkti prekių kiekio procentinis pokytis yra didesnis už kainos procentinį pokytį. Paklausa yra elastinga kainos atžvilgiu. Santykinis paklausos neelastingumas kai norimo pirkti prekių kiekio procentinis pokytis yra mažesnis už kainos procentinį pokytį. Kai paklausa yra neelastinga kainos atžvilgiu. Vienetinis paklausos elastingumas kai tam tikras kainos procentinis pokytis sukelia tokį pat perkamo prekių kiekio procentinį pokytį. Kai paklausos elastingumas kainos atžvilgiu yra vienetinis. Absoliutus paklausos elastingumas kai be galo mažas prekės kainos procentinis pokytis sąlygoja didelį perkamų prekių procentinį pokytį. Šiuo atveju net ir mažiausias prekės kainos procentinis pokytis, sumažins perkamų prekių kiekį rinkoje. Absoliutus paklausos neelastingumas. Pasiūlos elastingumas kainos atžvilgių. Santykinis elastingumas. Vienetines pasiulos elastingumas. Absoliutus pasiulos elastingumas ir absoliutus pasiulos neelastingumas. Pasiulos elastingumą lemiantis veiksniai. Laiko tarpsnis. Prekes pakaitai. Paklausos elastingumas pajmų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Vartojamų prekių paklausos elastingumas kainų atžvilgiu yra labai nevienodas. Kartais net tų pačių prekių paklausos elastingumas nėra vienodas skirtingais laikotarpiais ir įvairiose rinkose. Paklausos elastingumą kainų atžvilgiu lemia šie veiksniai: Prekės pakaitai (substitutai). Jei prekės turi daug pakaitų, tai jų paklausos elastingumas kainų atžvilgiu yra didesnis negu tų prekių, kurios neturi artimų...
0

Ekonomikos teorijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 50
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Ekonomikos teorijos įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis. Ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ūkinės veiklos tipai. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Pelnas ir gamybos kaštai. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Rinkos elementai ir jos veikimas. Paklausa ir ribinis naudingumas. Pagrindinės rinkos organizavimo formos. Monopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Makroekonomika. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Klasikinė pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos. (nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Atviros ekonomikos elementai.
0

Paieška


bottom