top


Konspektai.com > Elektronika
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Kintamosios srovės lygiagrečios grandinės tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis: Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią, grandinę ir: a)sudaryti charakteristikas: cos y= f(C.); I = f(C); b)nubraižyti vektorines diagramas; c)apskaičiuoti grandinės parametrus: y, g, b, Z, R, X. Naudojami prietaisai: 1.Kintamos srovės šaltinis 30 V. 2.Ampermetrai (0 - 1)A - 3 vnt. 3.Voltmetras (0 - 100)V - 1 vnt. 4.Vatmetras - 1 vnt. 5.Reostatas - 1 vnt. 6.Ritė - 2 vnt. (sujungti nuosekliai). 7.Kondensatorių baterija - (0 121)F - 1 vnt. 8.Laidai: 1/1 - 6 vnt.; 1/2 - 3 vnt.; 1/5 - 1 vnt. Darbo eiga: 1.Sujungti schemą (1 pav.).
0

Kintamosios srovės nuoseklios grandinės tyrimas 4parsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinę iš nuosekliai sujungtų r, l ir c elementų. Sudaryti ir nubraižyti priklausomybes. Darbo eiga. Sujungti schemą ( 1 pav. ). Pav. Darbo schema. Apskaičiuoti kiekvieno prietaiso padalos vertę, nustatyti dėstytojo užduotą varžos r reikšmę. Įjungti automatą, reostatu nustatyti užduotą įtampos u reikšmę ir palaikyti ją pastovią viso eksperimento metu. Išvados: ištyrėme nuoseklią kintamą grandinę ir susipažinome su reiškiniu, kuris vadinamas įtampų rezonansu.
0

Loginės schemos moduliacijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Loginių schemų modeliavimas su multisim loginių schemų, sudarytų 3 darbe, modeliavimas. Loginės funkcijos minimizavimas. Loginės funkcijos radimas pagal loginę schemą. 1.Loginių schemų, sudarytų 3 savarankiškame darbe, modeliavimas. 2.Loginių funkcijų, gautų 3 darbe, minimizavimas. 3.Loginių funkcijų radimas pagal logines schemas.
0

Mechatroninių sistemų elektros pavaros galios keitiklisparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Analitinė dalis. Projektinė dalis. Projektinio sprendimo pagrindimas. Scheminiai pagrindimai. Elektros pavaros energetinės elektronikos elementų skaičiavimas ir parinkimas. Charakteristikų skaičiavimas. Elektros pavaros principinės elektros schemos aprašymas. Išvados. Grafinė medžiaga. Elektros pavaros principinė elektros schema. Skaičiavimo grafikai ir diagramos. Literatūra. Šiuo metu visame pasaulyje gana sparčiai automatizuojami technologiniai procesai ir. Įrenginiai. Automatizacijos pagrindas - elektronines skaičiavimo masinos, ventilines elektros pavaros ir daugelis kitų automatikos įrenginių. Mūsų pramonėje plėtojamos staklių skaitmeninio programinio valdymo, lanksčiosios gamybos sistemos, kuriamos technologinių procesų automatizuotos valdymo sistemos. Automatinėse elektros pavarose (aep) visi procesai (paleidimas, greičio reguliavimas ir stabdymas ribojant srovę, momentą) vyksta automatiškai nuo valdymo signalo ar trikdžių atsiradimo momento iki tol, kol pavara pradeda dirbti nauju nusistovėjusių režimu. Kursinio projekto tema - nuolatines sroves pavaros ventilinis keitiklis. Mes nagrinėsime. Elektros pavaros, energetines ir informacines elektronikos elementus. Energetinę dalį sudaro galios keitiklis, variklis ir mechanine grandis. Mechanine grandis skirta elektros energijai paversti. Mechanine ir j~ perduoti mechanizmui. Informacine dalis valdo si energijos perdavimo proces1:. Pagal mechanizmo ir pavaros kintamųjų nustatymo bei apribojimo parametrus arba veiklos optimizavimo kriterijus. Mūsų užduotis suprojektuoti nuolatines sroves pavaros trifazi su tiristoriniu tilteliu ventilini. Keitikli. Šios nuolatines pavaros valdymas - suderintas. Siame projekte taikysime mikroprocesorini. Valdymą. Mikroprocesorinį valdymą naudosime dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, mikroprocesoriai labai plačiai naudojami kontroles ir matavimo aparatūroje, ryšių technikoje, valdymo sistemose, pramonėje, energetikoje, medicinoje diagnostikoje ir daugelyje kitų sričių. Antra, naudojant mikroprocesorius, prietaisai tapo daug kartų tikslesni, patikimesni. Juos. Naudojant galima sukurti kur kas efektyvesnius elektros energijos keitiklius.
0

Mikrodalelės savybių analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo tikslas. Mikrodalelės savybių modeliavimas ir analizė. Ištirti mikrodalelės savybes, kai ji sutinka aukštą trikampi barjerą (rasti skaidrumo koeficiento d priklausomybę nuo barjero storio d ir mikrodalelės masės m ). Pradiniai duomenys. Daleles ir berjero potencialu skirtuas tiriamoji mikrodalelė mikrodaleles masė planko konstanta.
0

Mikroprocesoriaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Mikroprocesoriaus sandara. Aritmetinis/loginis įrenginys (alį). Sisteminė magistralė. Magistralės struktūra. Magistralių hierarchija. Spartinančioji atmintis. Mikroprocesorių įpakavimas. Instrukcijos. Taktinis dažnis. Našumą didinančios architektūros. Mikroprocesorių šeimos. 086 šeima. 86 šeima. Pentium šeima. Pentium pro šeima. Pentium šeima. Pentium šeima. Pentium šeima. Amd mikroprocesoriai. Įvesties/Išvesties įrenginys (I/Į unit). Jis suriša mikroprocesorių su kitom kompiuterio mikroschemomis. Jis leidžia valdyti duomenų registrų sąveiką su aritmetiniu/loginiu bloku (ALĮ). I/Į blokų signalų lygiai pilnai suderinami su mikroprocesorium ir kitais kompiuterio komponentais. Vidinės mikroprocesoriaus grandys yra suprojektuotos elektroniškai taip kad jie greičiau dirba šaltoje aplinkoje. Vidinės mikroprocesoriaus srovės yra tokios mažos , kad jos negali tiesiogiai valdyti išorinių kompiuterių komponentų. Dėl to kiekvieno signalo grandis mikroprocesoriuje jungiama per išorinį I/Į įrenginio buferį, kuris šį signalą sustiprina iki reikiamo lygio. Mikroprocesoriai turi 2 rūšis išorinių jungčių. Jos vadinamos adresų ir duomenų magistralėmis. Per vieną iš jų ateina instrukcijos, per kitą duomenys. Valdymo įrenginys. Tai vienas sudėtingiausių elektroninių elementų, valdantis kompiuterinės sistemos darbą. Jis valdo elektrinių signalų judėjimą tarp RAM ir įvesties/išvesties įrenginių, taip pat signalus tarp RAM ir aritmetinio loginio įtaiso. Duomenys ir tiakomosios programos pirmiausia iš antrinių atminties įrenginių perkeliami į RAM, iš kurios mikroprocesoriaus valdymo įtaisas iškviečia reikalingas programų komandas ir duomenis. Valdymo įtaisas iškviečia ir išaiškina į mašininę kalbą išverstas komandas, pagal kurias duoda nurodymus vidiniams centrinio mikroprocesoriaus komponentams ar išoriniams įrenginiams.
0

Mikroprocesoriaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Mikroprocesoriaus apibrėžtis. Mikroprocesorių klasifikacija. Cisc ir risc savybių palyginimas. Vidinė mikroprocesoriaus struktūra, elementų paskirtis ir veikimas. Parametrų ir struktūros įtaka greitaveikai. Mikroprocesorių i80386 ir i80286 palyginimas. Išvados. Literatūra. Priedai. 1. Įvadas Mikroprocesorius - tai programa valdomas įtaisas skirtas duomenims apdoroti, realizuotas viename arba keliuose (retai) lustuose. Šiandien, kai visi procesoriai realizuojami VLIS (labai didelio integracijos laipsnio) technologija, sąvokos procesorius ir mikroprocesorius praktiškai tapo sinonimais (bent jau kai kalba eina apie kompiuteriuose taikomus vienkristalius mikroprocesorius). Kalbant apie šiuos mikroprocesorius, tinka ir toks procesoriaus apibūdinimas: tai elektroninė grandinė, kuri funkcionuoja kaip centrinis kompiuterio užduočių apdorojimo vienetas, užtikrinantis rišlų valdymą. Mikroprocesoriai turi būdingus lustų bruožus: gaminant masiškai, jie yra palyginti pigūs ir patikimi. Dėl universalumo, pigumo, mažų matmenų jie tapo labai populiarūs. Kompiuterių ir mikroprocesorinių įtaisų charakteristikas ir galimybes didžiąją dalimi lemia juose naudojami mikroprocesoriai. Todėl kiekvienas, kas tokiais įrenginiais profesionaliai naudojasi, turi gerai suprasti mikroprocesorių darbo principus ir ypatybes. Nors mikroprocesoriaus lustas laikomas pagrindiniu sistemos elementu, iš tikrųjų pats mikroprocesorius sudaro tik nedidelę sistemos dalį: kai kuriose sistemose MP lusto kaina nesudaro ir (10-20)% bendros mikroprocesorinės sistemos (MPS) kainos, o ši savo ruožtu nesudaro ir pusės viso mikrokompiuterio kainos. Įvairūs mikroprocesoriai naudojami visuose skaitmeniniuose prietaisuose: laikrodžiuose, televizoriuose, kompaktinių plokštelių grotuvuose, kompiuteriuose, buitiniuose prietaisuose, automobiliuose bei reaktyviniuose lėktuvuose ir t.t. Mikroprocesorių kaina svyruoja nuo keliasdešimties centų iki kelių tūkstančių. Šio darbo tikslas aprašyti mikroprocesorių istoriją, pateikti jų klasifikaciją, apibrėžtį. Palyginti CISC ir RISC savybes. Aprašyti vidinę mikroprocesoriaus struktūrą, elementų paskirtį ir veikimą. Aprašyti parametrų ir struktūros įtaką greitaveikai.
0

Mikrovaldiklio PIC16C84 taikymasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Analitinė dalis. PIC.C. techninės charakteristikos. Sutartinis grafinis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizacija. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas: INTCON registras. Informacijos šaltinių sąrašas. Praktinė dalis. Programa, sudaryta pagal testo Nr. sąlygas, su komentarais ir H kodais. Programos H failas. Programos vykdymo rezultato skaičiuotė ir jo išraiška indikatoriuje. Spinduolių ir kitų schemos elementų parinkimas, rezistorių skaičiuotė. Grafinė dalis. PIC.F. taikymo elektros principinė schema. PIC (Peripheral Interface Controller) yra sąsajų valdiklis, kuris buvo išrastas valdyti išorinius įtaisus, kad palengvintų duomenų įkėlimą į atmintį iš pagrindinio CPU. Microchip firmos valdikliai PIC užkariauja nišą, kur reikalingi nedideli resursai, bet reikalingas lankstumas, paprastumas, greitas įsisavinimas ir maža kaina. Branduolio paprastumas kompensuojamas dideliu darbo greičiu, atminties ekonomija, paprastumu dirbant su išoriniais įtaisais. Dauguma naujausių valdiklių turi panašius pagal struktūrą ir programavimą mazgus, kaip laikmačiai, I/O portai, ASK (analoginiai - skaitmeniniai keitikliai ) ir kt. Bet yra ir neturinčių analogų kituose valdikliuose. nėra išvadų papildomai atminčiai pajungti. atmintis tame pačiame kristale. nuo kaupiklio priklausoma komandų sistema. sutrumpintas taktų skaičius visoms operacijoms per vieną ciklą. registrinis duomenų atminties organizavimas kiekvienai ląstelei naudojant tiesioginę ir netiesioginę adresaciją. išoriniai įtaisai adresuojami kaip duomenų atminties ląstelės. vienas pertraukimo vektorius/adresas (0004 ) esant daug pertraukimo šaltinių priklausomai nuo poreikių, galima programiškai kurti daugiapakopę pertraukimų sistemą.
0

Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai statistikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 37
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Empiriniai duomenys. Aprašomoji statistika. Pagrindinės statistikos. Populiacija, imtis, atranka. Atsitiktine atranka. Pirmoje aikštelėje atrinkti medžiai. 2 aikštelės centro koordinatės. Antroje aikštelėje atrinkti medžiai. Sisteminė atranka. Medžių skirstiniai. Medžių, atrinktų sisteminės atrankos aikštelėse, dažniai. Medžių vidutinių skersmenų įverčiai ir jų pasikliautinieji intervalai. Pasikliovimo lygmuo. Neparametrinės hipotezės. Neparametrinių hipotezių tikrinimui naudojamas χ2 (Pirsono) kriterijus. Parametrinės hipotezės. Atsitiktinė atrankos reprezentatyvumo įvertinimas. Hipotezių tikrinimo išvada. Sisteminė atrankos reprezentatyvumo įvertinimas. Hipotezių tikrinimo išvada. Dispersinė analizė. Dispersinėje analizėje naudojamas f (Fišerio kriterijus). Koreliacinė analizė. Hipotezės tikrinimo išvada. Regresinė analizė. Regresija – tai vienpusė statistinė priklausomybė, kuri išreiškiama vadinamąja regresijos funkcija. Hipotezių tikrinimo išvados.
0

Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas nr1 ataskaitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Laboratorinis darbas
Darbe esantys žodžiai: Darbo schema. Pradiniai duomenys. Darbo charakteristika. Tuščiosios veikos charakteristika. Trumpojo jungimo charakteristika. Išorinė charakteristika. Išvados. Nepriklausomo žadidinimo generatoriaus tuščiosios veikos charakteristiką gavome palaipsniui mažindami žadinimo srovę. Užduotis: vykdant imitaciją gauti šias generatoriaus charakteristikas: tuščiosios veikos; trumpojo jungimo; išorinę. Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas. Laboratorinio darbo Nr.1 ataskaita. Darbo tikslas: naudojantis MatLab–SimuLink programiniu paketu, susipažinti su nuolatinės srovės nepriklausomojo žadinimo generatoriaus savybėmis ir sudaryti jo charakteristikas.
10

Paieška


bottom