top


Konspektai.com > Transportas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

REMONTO TECHNOLOGIJAparsisiųsti


Lapų skaičius: 27
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pagrindiniai remonto technologijos principai. Pradiniai duomenys technologijai projektuoti. Technologinių procesų projektavimas. Technologinių procesų sudarymas. Detalių atnaujinimo technologiniai procesai. Detalių atnaujinimo būdai. Ša1tkalviškai mechaninis apdirbimas.detalių atnaujinimas plastiniu deformavimu. Suvirinimas ir aplydymas. Rankiniai budai. Prieš pradėdamas projektuoti įrengimų ar mašinų remonto technologinius procesus, technologas privalo gerai susipažinti su šių įrengimų ar mašinų konstrukcija ir pasirinkti remonto organizavimo forma Technologas turi žinoti, kokiais principais vadovaujantis sudaryta konstrukcija, ar numatyta galimybė keisti atskiras detales ar surinkimo vienetus, nes projektuojant ir montuojant šiuolaikinius įrengimus labai dažnai taikomos surinkimo vienetų konstrukcijos ir remontuoti atskiras detales ekonomiškai neapsimoka. Ir tik remiantis analizės rezultatais parenkami remonto organizavimo budai, sudaromi remonto technologiniai procesai. Kita vertus, prieš pradedant organizuoti remontą reikia įsitikinti, ar ekonomiškai tikslinga remontuoti eksploatuojamus įrengimus, nes įrengimai ar mašinos, išdirbę nustatytą laiką, gali būti moraliai pasenę ir jų remontuoti ekonomiškai neapsimokės. Šiai analizei atlikti siūloma vadovautis 1 paveiksle pavaizduota schema.
0

Sandėliavimo funkcijosparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Sandėliavimo funkcijos Sandėliavimas yra viena iš logistikos sistemos sudėtinių dalių. Žaliavos, komplektuojamosios dalys, gatava produkcija yra saugoma įvairiose grandinės gavyba-gamyba-vartotojas vietose. Sandėliavimo funkcija įmonei svarbi ir kaip priemonė klientų aptarnavimui bei pridėtinės vertės konkurentinis instrumentas. Prekių kiekį ir įvairovę, kurią reikia sandėliuoti nustato susidariusi rinkoje paklausa. Tai reiškia, kad įmonė kaupia atsargas, kurios skirstomos į fizinio tiekimo ir fizinio paskirstymo. Abiejų grupių prekės sandėliuojamos dėl tų pačių priežasčių. Beveik visos įmonės kaupia atsargas siekdamos sudaryti optimalias siuntas siekiant atpiginti transportavimą prekės vienetui, t.y. pilnai išnaudoti transporto priemonės įkrovimą, siekiant išvengti gamybos stabdymo, nes daugelio gamybos įmonių veiklos principai yra nestabdyti gamybos dėl žaliavų stokos. Taip pat atsargos kaupiamos dėl ekonomijos (stambių užpirkimų vieneto savikaina mažesnė). Tokias atsargas įmonė saugo praktiškai iki jų sunaudojimo, dėl to reikia paskaičiuoti kiek kainuos saugojimas, ar bendrieji kaštai bus mažesni. Žaliavų sezoniškumas priverčia įmones rūpintis saugyklomis ir sandėliavimu. Sandėliuojant realizuojamos šios pagrindinės funkcijos: • perkėlimas; • saugojimas; • informacijos teikimas arba perdavimas. Perkėlimas gali būti skirstomas į 4 veiklos sritis: • priėmimas; • perdavimas; • užsakymų atranka (komplektavimas); • išsiuntimas. Priėmimas – tai produkcijos iškrovimas iš transporto priemonių, žinių apie atsargas registravimas (pajamavimas), defektų nustatymas, krovinių kiekio patikrinimas pagal važtaraščius ir priėmimo dokumentų įforminimas. Perdavimas – tai produkcijos pristatymas į sandėlius, produktų sujungimas į vieną siuntą ir pateikimas išvežti. Užsakymų atrinkimas (komplektavimas) – tai produkcijos grupavimas į užsakovui reikalingą asortimentą, produkcija pakuojama, siuntos ženklinamos, daromi brūkšniniai kodai.
0

Spalvotieji metalaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Metalų cheminės savybės. Spalvotųjų metalų fizinės savybės. Apdirbimas,naudojimas kostrukcijose. Išvados. Literatūra Žinome, kad dauguma cheminių elementų yra metalai. Jie skirstomi į juoduosius ir spalvotosius metalus. Juodiesiams metalam priklauso dauguma geležies lydinių- įvairiausi ketūs, plienai ir ferolydiniai; metalai kurie daugiausia naudojami kaip priedai į geležį: manganas chromas. Visi kiti metalai vadinami bendru „spalvotųjų metalų“ vardu. Metalai- tai vieninės medžiagos, kurioms būdingos tam tikros savybės: kristalinė sandara, metališkas blizgesys, geras šilumos ir elektros laidumas, laidumo mažėjimas kylant temperatūrai, gebėjimas lengvai atiduoti elektronus, kalumas, tąsumas, polinkis sudaryti lydinius.
0

Sportinių kostiumų vežimo maršruto analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 25
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: ĮVADAS 3. I. TEORINĖ ANALIZĖ 4. 1.1. TEISINIS REGULIAVIMAS 4. 1.1.1. KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS 4. 1.1.2. KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS 5. 1.1.3. TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIES KONVENCIJA (CMR) 6. 1.1.4. KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ, VEŽANČIŲ KELEIVIUS IR KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (AETR) 7. 1.2. KROVINIŲ KLASIFIKAVIMAS TRANSPORTE 7. 1.3. TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS 8. 1.4. MARŠRUTŲ ĮVAIROVĖ 10. II. PRAKTINĖ DALIS.12. 2.2 Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija).13. 2.2.1. MARŠRUTO SUDARYMAS SAUSUMOS IR JŪROS KELIAIS 13. Kaunas - Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija) 13. 2.3. SĄMATOS SUDARYMAS 14. Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija) 14. 2.3.1. SĄMATOS SUDARYMAS 15. Kaunas - Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija) 16. 2.4. MARŠRUTO KELIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 18. Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija) 18. Kaunas - Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija) 18. 2.5. DOKUMENTAI, REIKALINGI ŠIAM PERVEŽIMUI VYKDYTI 20. IŠVADOS 23. LITERATŪROS SĄRAŠAS 24. ĮVADAS. 1.1. TEISINIS REGULIAVIMAS. 1.1.2. KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS. 1.1.3. TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIAIS SUTARTIES KONVENCIJA (CMR). 1.2. KROVINIŲ KLASIFIKAVIMAS TRANSPORTE. 1.3. TRANSPORTO PRIEMONĖS PARINKIMAS. 1.4. MARŠRUTŲ ĮVAIROVĖ. Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija). 2.2.1. MARŠRUTO SUDARYMAS SAUSUMOS IR JŪROS KELIAIS. Kaunas - Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija). 2.3. SĄMATOS SUDARYMAS. Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija). Išlaidų straipsnis. Kuro kaina. Administracines bei sąstato išlaikymo išlaidos. Vairuotojo atlyginimas. Priskaitymai socialiniam draudimui, (27 %). Draudimas. Kelių mokestis. Iš viso. 2.3.1. SĄMATOS SUDARYMAS. Kaunas - Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija). Išlaidų straipsnis. Kuro kaina. Administracines bei sąstato išlaikymo išlaidos. Vairuotojo atlyginimas. Priskaitymai socialiniam draudimui, (27 %). Išlaidos keltui per Baltijos jūrą. Draudimas. Kelių mokestis. Iš viso. 2.4. MARŠRUTO KELIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. Išlaidų straipsnis. Kaunas (Lietuva) – Suvalkai – Varšuva ( Lenkija) – Frankfurtas (Vokietija). Kaunas – Klaipėda (Lietuva) – Kylis – Frankfurtas (Vokietija). Kuro kaina (Lt). Administracines bei sąstato išlaikymo išlaidos (Lt). Vairuotojo atlyginimas (Lt). Priskaitymai socialiniam draudimui, (27 %) (Lt). Draudimas (Lt). Kelių mokestis (Lt). Kėlimas per Baltijos jūra. Iš viso. 3536.19. DOKUMENTAI, REIKALINGI ŠIAM PERVEŽIMUI VYKDYTI. OBJEKTAS. DARBO TIKSLAS. Licencija. Licencijos kortelė. CMR važtaraštis. Pavojingas krovinys. Transporto priemonė. Puspriekabė. Transportų priemonių sąstatas. Traukos mašina. Krovinio talpykla. Savaeigėms priskiriama. Traukinio tipo transporto priemonės. Vežimai už atlyginimą. Vežimai savo sąskaita. Trampiniai vežimai. Linijinius (maršrutinius) vežimus. Krovinių vežimas kertant sieną autotransportu. Švytuoklinė. Žiedinė. Zoninė - žiedinė. Eismo maršrutu. Švytuokliniu maršrutu. Ypatumai, privalumai. Tad jo užmokestis už maršrutą sudarys 6000 / 30 = 200 x 2,48 = 496 (Lt). Sodrai reikės sumokėti. draudimo išlaidos sudarys: (3600 + 120) / 365 = 10,19 x 2,48 = 25,27 Lt. Tad jo užmokestis už maršrutą sudarys 6000 / 30 = 200 x 2,08 = 416 (Lt). Sodrai reikės sumokėti. draudimo išlaidos sudarys: (3600 + 120) / 365 = 10,19 x 2,08 = 21,19 Lt. „Žalesnio ir saugaus sunkvežimio“ sertifikatas.
5

Susisiekimo sistemosparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Aiškinamasis raštas. Projektavimo eiga. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių vežimo apimčių skaičiavimas. Joniškio raj. Susisiekimo sistemos automobilio eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo ,pagal esamus kelių parametrus, skaičiavimas. Susisiekimo sistemos sąveikos punktų projektavimas. Mineralinių medžiagų saugyklos projektavimas. Ilgalaikio poilsio aikštelės projektavimas. Trumpalaikio poilsio aikštelės projektavimas. Gražaus vaizdo aikštelės projektavimas. Racionalios vežimo schemos projektavimas. Racionalios kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Iš joniškio rajono schemos pasirenku 6 svarbiausius kelius. Magistraliniai keliai: šiauliai – joniškis (a12), joniškis – jelgava (a12). Krašto keliams priskiriami: joniškis – kriukai, žiemelių link (209), joniškis – kepalai, link linkuvos (152), joniškis – žagarė – naujosios akmenės link (153). Rajoniniams keliams priskiriamas kelias: žagarė – dameliai – juodeikai, šiaulių rajono link (1602). Nustatau šių kelių duomenis – ilgius ir intensyvumą pagal lietuos automobilių kelių direkcijos 2000 metais surinktus duomenis. Kiekvienam keliui sudarau automobilių eismo diagramas ir skaičiuoju keleivių ir krovinių vežimo apimtis. Skaičiavimai atliekami kiekvienam keliui, taip pat skaičiuojamos vežimo apimtys per parą, ir per metus. Pagal nubraižytas diagramas sudarau joniškio rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramą. Projektuoju automobilių kelių sankryžas. Pirmoji sankryža jungia privažiavimą į a/b gamyklą kelią ir kelią šiauliai – joniškis (a12) pagal suskaičiuotus duomenis nustatau, kad šis kelias bus a v kategorijos. Iš joniškio rajono susisiekimo schemos pasirenku 6 kelius, kurie yra svarbiausi ir su didžiausiais intensyvumais. Kaip matyti iš diagramų, didžiausią pravažiuojančio transporto priemonių dalį sudaro lengvieji automobiliai. Tačiau diagramos atspindi tranzitinį eismą. Projektuojant sankryžas, pirmiausia reikia atsižvelgti į kelių eismo intensyvumus. Todėl buvo suprojektuotas 2 vieno lygio sankryžos, kurios neturėjo įtakos eismo saugumo pasikeitimui ir viena dviejų lygių sankryžą. Skaičiuojant kelio intensyvumą buvo padaryta išvada, kad kuo didesnius miestus jungia, tuo didesnis kelio pralaidumas.
0

Tarptautinių pervežimų organizavimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Tarptautinių pervežim organizavimas. Transporto paslaugų pagrindinės nuostatos. Transporto vieta logistikoje. Traptautinių krovinių pervežimų organizavimas. Ekspedicinės firmos veiklos analizė. Įmonės charakteristika. Ekspedicinio darbo organizavimas. Krovinių srautų analizė. Šorinės aplinkos analizė. Transportavijmo sistemos palyginimas su europos šalimis. Nuo senų laikų iki šių dienų žmonės naudojai transportu, žinoma, naudosis ir ateityje. Kas yra transportas? Transportas šiame darbe bus suprantamas, kaip visos priemonės, kurių dėka daiktai ar žmonės yra perkeliami iš vienos vietos į kitą. Transporto paslauga vadinsime veiksmą, kuriuo yra keičiama daikto padėtis erdvėje. Transporto paslaugos produktas yra pervežimas, arba kitaip tariant, daikto ar žmogaus postūmis erdvėje. Transporto paslaugos yra tvirtai įėjusios į šiandieninį žmonių gyvenimą. Su jomis mes susiduriame visose žmonių sferose. Net ir paprastame kasdieniniame gyvenime vargu ar atsiras žmogus nesusiduriantis su transporto paslaugomis. Didžioji transporto paslaugų dalis yra susijusi su krovinių gabenimu. Šiame darbe kroviniais bus vadinama viskas, kad gabenama transporto paslaugų dėka.
0

Tiltų konstrukcijų šperaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Tiltas – statinys, pratęsiantis kelią ar specifinės paskirties tiesinį virš natūralios ar dirbtinės kliūties. Tiltą sudaro – pamatas, tauras, ramtas, atraminiai guoliai, atrama, perdanga, paklotas, deformacinė siūlė, šalitiltis, turėklai. Pagrindiniai tilto rodikliai: Ilgis – atstumas tarp tilto sparnų kraštinių taškų; Tarpatramio ilgis – atstumas tarp atraminių guolių centrų; Plotis – tarp tilto konstrukcijos kraštinių taškų; Aukštis – tarp vasaros vidutinio vandens lygio ir kelio dangos lygio. Tiltų klasifikacija: Pagal paskirtį: Tiltas, auto kelio tiltas, geležinkelio tiltas, mišriojo eismo tiltas, sankryžos, pėsčiųjų tiltai, viadukas, akvedukas. Pagal medžiagas: mūriniai, mediniai, gelžbetoniai, metaliniai, plienbetoniniai. Pagal dydį ir reikšmę: maži (iki 25m), vidutiniai (25-100 m), dideli (100-1000m) ir unikalūs (virš 1000m). Pagal statines schemas: sijiniai, rėminiai, arkiniai, vantiniai, kabamieji, mišrūs, varstomi ir pontoniniai. Sijiniai tiltai Sijinės karpytos perdangos. Naudojami mažiems ir vidutiniams tiltams. Privalumai: nesudėtingas projektavimas, statyba ir remontas; nejautrūs atramų sėdimui ir temperatūrinėms deformacijoms.
0

Transporto eksplotacinės medžiagosparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: DYZELINŲ DEGALŲ ASORTIMENTAS IR PANAUDOJIMAS Pagal Europos standartą dyzeliniai degalai skirstomi į šešis vidutinio klimato laipsnius ir penkias arktinio klimato klases. Klimato laipsniai žymimi raidėmis Grade A, B, C, D, E, F, o klasės – skaičiais Class 0, 1, 2.Kokios klasės dyzelinius degalus ir kokiu metų laikotarpiu naudoti nustato kiekviena valstybė pagal ACEA degalų chartijos rekomendacijas,kurios apima septynias klasifikacines klases (Class I, II, III, IV, V, VI, VII). Lietuvoje tinka vartoti ACEA Class I (Grade B), o žiemą – ACEA Class V. Pagal Rusijos standartą GOST 305-82 yra trys dyzelinių degalų markės, kurios atspindi sezoniškumą ir klimato zonas: Vasariniai žymimi raide L ir naudojami, kai oro temperatūra teigiama. Žymint degalus, nurodoma sieros priemaišos (procentais) ir pliūpsnio temperatūra (0°C). Pvz., L – 0,2 -40. Žieminiai žymimi raide Z ir yra dviejų atmainų: pirmoji, kai oro temperatūra iki –200 C ir užšalimo temperatūra – ne daugiau kaip –35°C; antroji, kai oro temperatūra iki –300°C ir užšalimo temperatūra – ne daugiau kaip –450°C. Pvz., Z –0,2 –35 (ženklinimas originalo kalba 3 –0,2 –35). Arktiniai žymimi raide A ir vartojami esant žemesnei kaip –500°C oro temperatūrai.166 Pagal sieros kiekį dyzeliniai degalai skirstomi į pirmos ir antros rūšies. Pirmos rūšies degaluose sieros kiekis iki 0,2 proc., antros rūšies degaluose – iki 0,5 proc. Vairuotojai degalus, turinčius daugiau sieros, gali pasirinkti tik NVS ir JAV šalyse gamintiems dyzeliniams varikliams. Vartojant degalus, turinčius didelį sieros kiekį, reikia varikliui parinkti didesnio šarmingumoalyvas, kurios neutralizuotų degimo proceso metu susidariusias rūgštis.
0

Transporto politikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Es atsiradimo priežastys ir raida? Es bendroji tp esmė, kliūtys kuriant bendrąją rinką, pagrindiniai btp etapai ir jų esmė? Es tp tikslas (vežti saugiai žmones ir krovinius), uždaviniai ir pagrindinės veiklos kryptys. Pagrindinės sritys ir priemonės, numatytos ateities tp įgyvendinti ir paskelbtos 2011 m. Es baltojoje knygoje. Sritys:. Kas yra trijų dalių miesto transporto strategija, kaip suprantate daugiarūšį keleivių ir krovinių vežimo transportą ir jam numatytą veiklą? Pagrindinės es institucijos ir jų pagrindinės funkcijos. Es mobilumo ir transporto generalinio direktorato sudėtis, funkcijos bei jam pavaldžių institucijų veikla. Teises akto samprata, bendrieji bruožai, lietuvos transporto sistemos teises aktai, jų priėmimo tvarka bei skirstymas. Es teisės aktai ir jų įgyvendinimo ypatumai. Bendroji transporto politika – viena iš Europos Bendrijos bendrųjų politikos sričių, numatytų Europos Ekonominės Bendrijos steigimo (Romos) sutartyje, kurios pagrindinis tikslas – atverti konkurencijai uždaras nacionalines transporto rinkas. 2Esmė: • Techninis ir organizacinis transporto sistemų efektyvumo didinimas; • Aplinką tausojančio transporto plėtra; • Žmonių mobilumo ir prekių vežimo poreikio tenkinimas. Kliūtys: − įvairiose Europos valstybėse egzistavo didelis skirtumas tarp pramonės struktūros ir transporto rušių; − valstybėse buvo skirtingos mokesčių sistemos; − stiprios bendrų interesų žmonių grupės buvo linkusios išlaikyti nusistovėjusią ir jiems žinomą bei priimtiną būklę; − valstybės politiką formuojančios ir atstovaujančios institucijos nenorėjo susidurti su naujais išbandymais ir naudotis naujomis galimybėmis; − valstybėse egzistavo skirtingos administracinės ir korporacinės taisyklės.
0

Transporto priemonių 1d.parsisiųsti


Lapų skaičius: 15
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Naftos cheminė sudėtis. Angliavandenilių grupės(alkanai, cikloalkanai, arenai, nesotieji angliavandeniliai). Cikloheksanas. Ciklopentanas. Deguonies, sieros, azoto, metalų ir kiti junginiai. Fiziniai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos perdavimo būdai. Cheminiai naftos produktų valymo būdai (degalų ir tepalų). Prekinių degalų ir tepalų ruošimas. Sintetiniai tepalai. Kuro klasifikacija. Kuro elementinė sudėtis. Kuro šilumingumas. Kuro degimas. Oro kiekis reikalingas kurui sudeginti. Degalų savybių įtaka variklio rodikliams. Kuro kaitrumas. Benzininių ir dyzelinių variklių deginių nuodingumas, jo mažinimas. Degalų tekumas, jį apibūdinantys rodikliai. Klampa. Drumstimosi, ribinė filtravimosi ir stingimo temperatūros. Filtravimo koeficientas. Mechaninių primaišų ir vandens kiekis degaluose. Degalų garingumas ir jį apibūdinantųs rodikliai. Degalų užsidegamumas ir jį apibūdinantys rodikliai. Degalų korozingumas, rodikliai. Degalų stabilumas, fizinės savybės. Ekologinės savybės. Benzino sudėtis, tekumas, garingumas, frakcinė sudėtis, degimas, oktaninis skaičius, korozingumas cheminis stabilumas, priedai. Benzino asortimentas ir jo markės parinkimas automobiliui. Dyzelinio variklio darbo ypatumai. Dyzelinių degalų sudėtis ir jų pagrindės savybės. Nafta,fiziniai naftos perdirbimo budai,cheminiai naftos perdirbimo budai, sintetiniai tepalai, kuro klasifikacija, kuro silumingumas, kuro garingumas,dyzilinis ir benzininiai varikliai.
0

Paieška


bottom