top


Konspektai.com > Transportas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Transporto priemonių namų darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Užduotis. Apskaičiuoti automobilio variklio išvystomą galią P, kai žinomi atitinkami dydžiai. Automobilio duomenys. Greitis v=85 km/h =23,61 m/s. Masė m=1555 kg. Plotas a=1. Aptakumo koeficientas c=0,5. Aplinkos ir kelio sąlygos. Įkalnės varžos apskaičiavimas. Riedėjimo varža. Kelio varža. Oro varžos apskaičiavimas. Inercijos varža. Automobilio variklio galia, reikalinga varžoms įveikti.
0

Transporto sistemaparsisiųsti


Lapų skaičius: 18
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Kelių tarnsporto raida lietuvoje. Pagrindiniai automobilių transporto pralumai bei trūkumai. Lietuvos ir vokietijos kelių transportas. Kelių transporto sitacija lietuvoje. Lietuvos transporto sistemos plėtros tikslai. Svarbiausios transporto politikos kryptys. Lietuvos kelių transporto ssgg. Išvados. Literatūra. ĮVADAS Transportas nesukuria naujų produktų, naujų daiktų, o tik gabena produkciją, kurios sukurtos pramonėje ar žemės ūkyje. Transportas, gabendamas šią produkciją, atlieka materialinį procesą – šios produkcijos vietos pakeitimą, jos pristatymą vartotojui. Tai ir sudaro transporto, kaip materialinės gamybos šakos esmę. Produkto gamyba tik tada galutinai baigta, kai produktas yra pristatomas į vartojimo vietą – vartojimui arba tolesniam jo perdirbimui. Kelių transportas, gabendamas krovinius, toliau tęsia gamybos procesą paskirstymo srityje. Šiame darbe mes trumpai apžvelgsime, kelių transportą, jo padėtį Lietuvoje, bei palyginsime su kita šalimi. Darbo tikslas – išanalizuoti kelių transportą Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Lietuvos kelių transporto raida. 2. Išanalizuoti kelių transporto privalumus bei trūkumus; 3. 4. Aptarti Lietuvos transporto sistemos misiją ir viziją; 5. Aptarti Lietuvos kelių transporto SSGG
0

Traukos teorijos kursinis LGparsisiųsti


Lapų skaičius: 16
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Kursinio projekto pradiniai duomenys. Skaičiuojamosios įkalnės pasirinkimas. Sąstato svorio skaičiavimas. Sąstato svorio patikrinimas statesnėse nei skaičiuojamoji įkalnėje. Sąstato svorio patikrinimas pagal pajudėjimo stačiausioje ruožo įkalnėje. Traukinio svorio patikrinimas pagal atvykimo ir išvykimo kelių ilgį. Kelio profilio redukavimas. Traukinio atstojamųjų jėgų diagramų apskaičiavimas ir braižymas. Maksimalaus leistino greičio didžiausioje ruožo nuokalnėje nustatymas. Greičio ir laiko braižymas, traukinio ruožo eigos. Laiko nustatymas. Techninio judėjimo laiko ir greičio nustatymas. Šilumvežių degalų sąnaudų nustatymas. Virtualinio ruožo koeficiento nustatymas. Duoto profilio skaičiuojamoji įkalnė – tai įkalnė su nuolydžiu +8,5 ‰ ir ilgiu 3950 m. Elementas su nuolydžiu +10,0 ‰ ir ilgiu 1100 m prie skaičiuojamosios įkalnės nepriskiriamas, nes jo ilgis palyginant mažas ir prieš ji išdėstomi „lengvo“ tipo elementai (nuokalnė). Sąstato svoris t pasirinktai skaičiuojamajai įkalnei nustatomas pagal formulę: Kursinio projekto pradiniai duomenys Šilumvežio serija Traukinio sudėtis, % (nuo svorio) Vagono svoris bruto, t Sąstato stabdomųjų ašių skaičius, % Atvykimo ir išvykimo kelių ilgis
0

Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programos praktikos atsiskaitymo lapasparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Praktikos užduotys. Mokytis spresti firmos, personalo skyrių darbo problemas. Išnagrinėti apskaitos, skyrių darbo problemas. Išnagrinėti rinkodaros skyrių darbo problemas. Išnagrinėti komercijos skyrių darbo problemas.mokėti pritaikyti teorines žinias praktiniame darbe.turizmas ir jo samprata. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos sritys. Įmonės veiklos tikslai. Rinka. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Lankytojai ir jų skirstymo tipai. Turizmo poveikis ekonomikai. Turizmo klasifikavimas. Marketingas. Kainų politika ir kainos. Reklama. Įmonės santykiai su biudžetu. Vadybininkas privalo. Įmonės organizacinę struktūrą sudaro. Praktikos dienoraštis. Eil.nr. Data trumpas praktinio darbo aprašymas. 2009- 10-12 susipažinau su įmonės istorija , ir jos darbuotojais. 10-13 įmonėje astrida travel susipažinau su atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo paslaugomis. 10-14 išklausiau informaciją apie viešbučius, kambarių tipus, kuo skiriasi twin room, nuo double room kambarių. 10-15 panaudojau gautą informaciją apie kambarius atnaujindama internetinę svetainę latvijos viešbučių.
0

Uostų terminalų darbasparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Generalinių krovinių terminalai. Birių krovinių terminalai. Ro-ro terminalai. Konteinerių terminalai. Generaliniai kroviniai - tai vienetiniai arba supakuoti kroviniai, transporto priemonės, mašinos ir įrengimai, konteineriai, metalas ir metalo gaminiai, miškas ir t.t. Generalinių krovinių nomenklatūra ypač įvairi. Atsižvelgiant į įpakavimą ir krovinio vieneto svorį, generaliniai kroviniai gali būti gabenami: Birūs kroviniai - rūda, anglys, grūdai, soja, druska, trąšos ir pan., -vežami dideliais kiekiais ir nesupakuoti. Bendruoju atveju - tai krovinys, sudarytas iš sausų įvairaus dydžio dalelių ar gabalų. Ro-Ro terminaluose, kur visos transporto priemonės įvažiuoja savo eiga, taikomi įvairūs krovinio apdorojimo metodai, todėl reikia įvairios mobilios technikos. Šio tipo terminaluose gali būti perkraunami: keleiviniai automobiliai, speciali autotechniką, įvairūs konteineriai (iki 40 pėdų ilgio), mafi treileriai, generaliniai kroviniai, skysčio cisternos, įvairi specializuota įranga, kitaip tariant, gali būti vežama visa įranga - tiek savaeigė, tiek ne. Akivaizdu, kad konteinerių terminalas yra svarbi visos transporto grandinės dalis, nes čia atliekami laivų krovos, konteinerių saugojimo, priėmimo ir išdavimo darbai, renkama svarbi informacija (laivų judėjimo grafikai, duomenys apie kelių transporto situaciją), atliekami intensyvūs darbai CY {container yard - konteinerių pakrovimo teritorija) ir CFS (konteinerių nuomos punktas), prognozuojamas konteinerių poreikis ir pasiūla - visa tai užtikrina sklandų ir nenutrūkstamą konteinerių judėjimą visomis transporto grandinės dalimis. Kadangi daugelis terminalo atliekamų funkcijų yra automatizuotos ir žmonių darbas naudojamas minimaliai, minėtos operacijos turi būti atliekamos punktualiai ir greitai, kad garantuotų maksimalų konteinerių terminalo efektyvumą bet kuriomis sąlygomis.
0

Valstybiniai uostai ir uosto organizavimo pagrindaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Valstybiniai uostai. Uostų istorijos akcentai. Valstybinio uosto valdymo privalumai ir trūkumai. Uostų paslaugos ir veikla. Uostų plėtra. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Klaipėdos uosto pranašumai ir galimybės. Krova klaipėdos uoste 2006 metų sausį – vasarį. Pagrindinių krovinių dinamika Klaipėdos uoste 1990 – 2002 metais. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veiklos strategija iki 2010 metų. Uosto organizavimo pagrindai. Uosto infrastruktūra ir superstruktūra. Uosto darbo organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Uostas – tai žemės teritorija ir vandens akvatorija, skirta saugiam laivų įplaukimui į uostą ir stovėjimui jame, prie krantinių ir reiduose, laivų ir kitų transporto sistemų krovos operacijoms atlikti, laivų remontui, apžiūros taip pat kitoms su laivyba susijusioms funkcijoms atlikti. Uostas – tai tarsi vartai, kurie kiekvienai šaliai atveria kelius į pasaulį ir kitus uostus. Uostas yra vienas iš svarbiausių transporto infrastruktūros elementų, “atspindintis” šalies ekonominę situaciją, nes atsižvelgiant į vežamų krovinių rūšis ir kiekius, galima pakankamai tiksliai nustatyti šalies ekonominės situacijos pokyčius. Vežimai jūromis, išties labai svarbūs šalių ekonomikai ir iš esmės priklauso nuo šalių prekybos bei gamybos. Taigi, būtina pagrįsti uosto vietą bendroje gamybos grandinėje, taip pat šalies vietą tranzitinių vežimų atžvilgiu, uosto ir užuosčio ryšį, galimas uosto vystymosi perspektyvas bei galimus uosto parametrus, atsižvelgiant į užuosčio ekonomikos ir pasaulio uostų vystymosi tendencijas.
10

Važiuoklės konstrukcija automobiliuoseparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Važiuoklės paskirtis. Rėmas. Tiltai (ašys). Pakaba. Ratai ir padangos. Važiuoklės priežiūra. Išvados. Literatūra. Važiavimo saugumas, patogumas tiesiogiai priklauso nuo automobilio važiuoklės įrangos. Šio referato paskirtis suteikti žinių apie automobilių važiuoklių įrangą. Važiuoklės paskirtis - perduoti automobilio svorio jėgą kelio paviršiui, sušvelninti smūgius, gaunamus dėl kelio nelygumų, ir ratų sukamąjį judesį pakeisti mašinos slenkamuoju judesiu. Tai vežimas, kuriame montuojami visi automobilio mechanizmai. Važiuoklę sudaro rėmas (liemuo), pavara ir pakaba. Rėmas yra pagrindas, prie kurio tvirtinamos visos automobilio dalys. Jis turi būti tvirtas, standus ir lengvas. Krovininių automobilių liemuo paprastai būna rėminis. Krovininių automobilių rėmai yra lonžeroniniai, sudaryti iš dviejų lovinio profilio sijų ir skersių. Labiausiai apkrautose vietose lonžeronai būna aukštesni arba sustiprinti įdėklais. Prie rėmo prikniedytos gembės lingėms, pakojoms, atsarginiam ratui, buferiams su vilkimo kabliais ir prikabinimo įtaisu pritvirtinti. Vilkimo įtaisas su rėmu sujungtas gumine atrama arba spyruokle, kurie sušvelnina jėgų, atsirandančių tarp automobilio ir priekabos, poveikį. Automobiliuose, kuriuose nėra kablio, įtaisytos kilpos trumpalaikiam automobiliovilkimui.
0

VW Golf III uždegimo sistemos tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 21
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Variklių valdymo elektronikos kursinis projektas PROJEKTO ŽINIARAŠTIS Įvadas. VW Golf. Sistemos veikimo principas. Sistemą sudarantys komponentai. Bekontaktė tranzistorinė uždegimo sistema. Sistemos veikimo algoritmas. Galimi gedimai bei jų šalinimo būdai. Darbų saugos reikalavimai. Išvados. Informaciniai šaltiniai. Lentelė. Automobilio techniniai duomenys. Lentelė. Holo jutiklio gedimai. Lentelė. Įtampos tiekimo gedimas. Lentelė. Kibirkšties tikrinimas. Lentelė. Uždegimo ritės tikrinimas. Lentelė. Komutatoriaus tikrinimas. Paveikslų sąrašas. Pav. Vw golf. Pav. Skirstituvas su holo jutikliu. Pav. Holo efektas. Pav. Uždegimo sistemos sudedamosios dalys. Pav. Sistemos veikimo algoritmas. Pav. Holo jutiklio tikrinimas. Pav. Valdymo bloko jungties įtampa. Pav. Kibirkšties tikrinimas. Pav. Uždegimo ritės tikrinimas. Pav. Komutatoriaus tikrinimas. Šiame kursiniame projekte buvo parinktas automobilis VW GOLF III. Šis automobilis turi tranzitorinę uždegimo sistemą su holo jutikliu. Ši sistema yra pranašesnė už kontaktinę uždegimo sistemą, nes joje panaudotas bekontaktis uždegimo momento jutiklis (Holo jutiklis), nėra dylančių detalių kaip kontaktinėje uždegimo sistemoje. Kursiniame darbe paaiškinta bekontaktės tranzitorinės uždegimo sistemos su Holo jutikliu veikimo principą, bei struktūrą, taip pat pristatyta naudojama diagnostinė įranga, nurodyti pagrindiniai sistemos gedimai, bei jų šalinimo būdai. Siekiant užtikrinti nepavojingas darbo sąlygas nurodyta, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis atliekant minėtos sistemos techninę priežiūrą ir remontą. Darbo tikslas: išnagrinėti VW GOLF III tranzitorinę uždegimo sistemą. Darbo uždavinai: • Išnagrinėti uždegimo sistemos veikimo principą ir jos techninius parametrus; • Suprojektuoti sistemos veikimo algoritmą; • Nustatyti galimus gedimus bei jų šalinimo būdus. Pateikti išvadas ir pasiūlymus, susijusius su nagrinėjamos sistemos diagnostika ir remontu
4
« PradžiaAnkstesnis12345SekantisPabaiga »

Paieška


bottom