top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 46 su reikšme "formules":

Page 1 of 3
Fizikos formulės
(Fizika. Špera, 1 psl, 3 kB)
Fizikos pagrindinės formulės
(Fizika. Schema, 1 psl, 16 kB)
Adaptyvios valdymo sistemos Simulink schema Pirmos eilės perdavimo funkcija ir reguliatoriaus parametrų skaičiavimo formulės Naudojant ITAE derinimo taisykles reguliatoriaus parametrai apskaičiuojami pagal formules Rezultatų lentelės: Naudojant pirmos eilės perdavimo funkciją Variklio galios u ir reguliatoriaus parametrų kitimas perei ...
(Kita. Namų darbas, 6 psl, 64 kB)
Matricos. Lygčių sistemos: atvirkštinės matricos metodas ir kramerio metodas. Matricų daugyba. Determinantas. Kompleksiniai skaičiai. Trigonometrinis pavidalas. Teoriniai klausimai. Matricos. Kompleksiniai skaičiai. Teoriniai klausimai. Atvirkštinių trigonometrinių funkcijų išvestinės. Rodiklinės ir logaritminės funkcijų išvestinės. Dviejų
(Matematika. Konspektas, 13 psl, 488 kB)
Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Re
(Ekonomika. Kursinis, 52 psl, 69 kB)
Įvadas. 1 paklausos ir pasiūlos elastingumo sąvokos ir formulės. 2 paklausos ir pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu atvejai. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajam
(Ekonomika. Referatas, 14 psl, 117 kB)
Laboratorinis darbas Nr.2 Darbo tikslas. Laboratorinio darbo ataskaita. Išvados. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimo tyrimas. Išmatuoti apšvietą patalpoje ir lauke. Nustatyti darbo vietų natūralios apšvietos koeficientą. Darbų normavimas tiriamoje vietose. Matavimo. El,. Lx. Ev,. Lx. NAK. Regos darbu grupė. Darbo rūšis. Objekto matmeny
(Sauga. Laboratorinis darbas, 2 psl, 9 kB)
Labaratorinis darbas nr. 5a. Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Darbo tikslas: rasti grandies inercijos momentą per matematiškai išreikštas formules. Bandymo shema Švytavimo periodų skaičiavimas. Švytavimų laikas. Grandis pakabinta taške. Grandis pakabinta taške. ...
(Mechanika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 20 kB)
Įvadas. Gyventojų santuokų statistinis tyrimas. Santykiniai rodikliai. Variacijos rodikliai. Baziniai ir grandininiai analitiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Vidutiniai dinamikos eilučių indikatoriai. Dinamikos eilutės prognozė 2 metams. Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Pagal vidutinį didėjimo tempą. Pagal tiesinį trendą. Prognoz
(Kita. Referatas, 18 psl, 79 kB)
Mano nagrinėjama įmonė užsiima sporto inventoriaus prekyba. Atsitiktinai pasiėmiau vieną pardavimo objektą, t.y. kamuolius. Todėl savo statistiniame darbe tirsiu kamuolių pardavimų apimtį ir sezoniškumą. Tyrime analizuojami ketverių metų (2004 – 2007) statistiniai duomenys. Jais remiantis prognozuosiu pardavimų apimtis ateityje bei sezoniš
(Vadyba. Tyrimas, 15 psl, 33 kB)
1. DARBO TIKSLAS: 1. Apskaičiuoti žiedo įnercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio žiedo skersmens D, vidinio žiedo skersmens d 2. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas studento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu 3. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavi
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 38 kB)
Įvadas. MS Word priemonės. Lentelių kūrimas ir redagavimas MS Word priemonėmis. Grafinės informacijos apdorojimas ms word priemonėmis. Duomenų įvedimas ir redagavimas skaičiuoklėje ms excel. MS Excel formulės ir funkcijos. Pranešimo iliustracijų (pateikties) ruošimas powerpoint priemonėmis. Išvados. Šiuo metu kuriame informacinę visuomen
(Informatika. Namų darbas, 12 psl, 397 kB)
Pirmykstės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo savokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. 1 apibrėžimas. Funkcija F(x) vadinama funkcijos f(x) pirmykšte funkcija atkarpoje [a;b], jeigu visuose šios atkarpos taškuose x teisinga lygybė. Toliau pasiremsime anksciau įrodytu teiginiu: jeigu funkcijos išvestinė kuriame nors intervale lygi nuli
(Matematika. Konspektas, 9 psl, 171 kB)
Hidrauliniai skaičiavimai, kai kanaluose vandens tekėjimas yra tolygusis Kai tekėjimas yra tolygusis naudojamos šios formulės. Šezi formulė. 1 lentelė. Duomenys ryšio grafikui sudaryti. 1 pav. Normaliojo gylio h kanale suradimo grafikas 2 lentelė. Duomenys ryšio grafikui sudaryti. 2 pav. Normaliojo gylio h kanale suradimo grafikas
(Aplinka. Namų darbas, 10 psl, 142 kB)
Greičiai kosmose Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje. Tikslas Išmokti suprasti astronomijoje vartojamus greičius, žinoti pagal kokias formules greičiai randami. Analizuoti surinktą medžiagą, lyginti, įvertinti išvadas. Šviesos Greitis. c~300000000 m/s 3*108 m/s, tai yra vienintelis gamtoje greitis, apie kurį negalime pasakyti, ...
(Astronomija. Referatas, 30 psl, 419 kB)
Tikslas: išmatuoti laidininke sudarytą įtampą ir tekančios srovės stiprį ir apskaičiuoti laidininko specifinę varžą. Priemonės: unifikuotas įrenginys epm-01, mikrometras. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Sudarius įtampą, laidininke sukurtas elektrinis laukas priverčia kryptingai judėti krūvininkus. Jų sudarytas elektros srovės stipr
(Fizika. Laboratorinis darbas, 4 psl, 31 kB)
Įvadas. Lietuvos gyventojų skaičius, jo kitimas. Vidutinis gyventojų lygis. Gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietą. Šalies gyventojų sudėtis pagal amžių. Šalies tautinės mažumos. Šalies gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Mirtingumas ir žemas gimstamumo lygis. Emigracija. Gyventojų skaičiaus kitimo tempai. Gyventojų skaičiaus prognoz
(Sociologija. Kursinis, 20 psl, 81 kB)
Įvadas. Estijos rinkos analizė. Lietuvos ir estijos importo/ eksporto analizė 2008 – 2009 m. Ir 2010 m. Prognozė. Pagrindinės importuojamos/ eksportuojamos prekės. Bendrasis vidaus produktas, palyginamoji analizė. Prekybos partneriai. Tiesioginės užsienio investicijos. Eksporto / importo įmonės „kauno pieno centro“ pristatymas. Išvados. Li
(Vadyba. Referatas, 14 psl, 133 kB)
Tikslas: Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras. Pagrindinės formulės ir matavimo metodika: Vienalyčio kūno tankis ρ skaitmeniškai yra lygus vienetiniame tūryje esančios medžiagos masei ir išreiš
(Fizika. Tyrimas, 10 psl, 23 kB)
1.Tikslas: •Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį. •Įvertinti matavimo paklaidas. 2.Priemonės: tiriamos medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras. 3.Pagrindinės formulės ir matavimo metodika Vienalyčio kūno tankis yra lygus vienetiniame tūryje esančios medžiagos masei ir išreiškiamas ta
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 40 kB)
« PradžiaAnkstesnis123SekantisPabaiga »
Susijusi paieška:

Paieška


bottom