top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "atsiskaitymas darbo atleidziamu darbuoto":

Darbo santykių reguliavimo prielaidos. i Darbo santykių svarba visuomenėje - kasdieniniai santykiai, sudarantys ekonomikos pagrindą. ii darbo ryšys su asmeniu - darbas neatsiejamas nuo asmens. iii darbuotojas - ekonomiškai silpnesnė šalis. Darbo teisės subjektai. i. darbuotojai. Darbo sutarties šalimi - darbuotoju gali būti nuolatinis Liet
(Teisė. Konspektas, 27 psl, 48 kB)
Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teisės objektas. Darbo santykių teisinio reguliavimo metodas. Darbo teisės, darbo įstatymų ir darbo teisės mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, jų reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, pagrindinės jų ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo tei
(Teisė. Konspektas, 92 psl, 156 kB)
Pagrindai, nesant darbuotojo kaltės. Pagrindai, esant darbuotojo kaltei. Papildomi darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva tvarka. Apribojimai nutraukti darbo sutartį. Darbo sutarties nutraukimo įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados. ...
(Teisė. Kursinis, 34 psl, 43 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom