top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Atlikėjiškų tendencijų ypatumai Lietuvos mecosopranų repertuareparsisiųsti


Lapų skaičius: 40
Tipas: Diplominis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Vokalinio balso apibūdinimas. Mecosoprano balso analizė. Mecosopranų termino samprata. Lietuvos žymiausi mecosopranai. Žymiausi lietuvos mecosopranų vaidmenys. Meninio projekto „nuo – iki.“ aprašas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Žmogaus balsas yra ypatinga vertybė. Jis ne tik svarbiausia verbalinio tarpusavio bendravimo priemonė, bet ir ypatingas instrumentas, kuris turi būti tinkamai prižiūrimas, juo turi būti ne tik tinkamai naudojamasi. O tam būtina visapusiškai ir nepriekaištingai jį pažinti. „Aptariant vieną ar kitą dainininkų balso tipą, turėtume būtinai atkreipti dėmesį į dainininko kūrybines bei interpretacines galimybes, siekiant veiksmingai perkelti vokalinį kūrybinį aktą į suvokėjų terpę. Nors, kaip patvirtina mokslinių tyrimų duomenys, vieniems ryšys su jų meną vertinančia publika yra svarbus, kitiems tarsi visiškai nerūpi. Tačiau bet kokiu atveju kūrybinė veikla įgyja prasmę tiktai suvokimo procese. Nes tiktai publika suteikia menui socialinę reikšmę.“ (Stanionytė, 2001 ). “Vokalinio komunikacinio vyksmo pradžioje yra kompozitorius, pabaigoje – klausytojas, o centre yra atlikėjas. Jis laikytinas svarbiausia meninio vyksmo grandimi, nes būtent dėl tokios centrinės pozicijos dainininko, kaip vokalinio kūrinio atlikėjo, santykiai su abiem vyksmo grandinės pusėmis yra ypatingi ir neretai komplikuoti, prieštaringi: kas teisinga kompozitoriaus atžvilgiu, gali nepatikti, neįtikti klausytojams, ir atvirkščiai.” (Navickaitė, 2003).
0

Čaikovskis romantinės muzikos konteksteparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Interpretacija
Darbe esantys žodžiai: Mano potėmė Čaikovskis romantinės muzikos kontekste.Romantizmas – tai 19 a. Pirmosios pusės kultūrinis judėjimas: filosofinių ir estetinių meninių idęjų bei tendencijų visuma. Romantizmas užvaldė visas meno sritis – poeziją, muziką, tapbą. Romantikai iškėlė menininko reikšmę, jo kūrybinės vaizduotės galią. Jie tikėjo, kad tikrąjį, begalinį ir amžiną pasaulį atveria intuicija,sapnas,vaizduotė.Romantikai, o ypač kompozitoriai vylėsi, kad muzikoje galima įgyvendinti svajonę, sukurti visai kitą pasaulį, kuriame vyraus harmonija, ramybė ir palaimą. Iš visų menų romantiku nuomone, tik poezija ir muzika atskleidžia visatos esmę ir priartina žmogų prie dieviško prado.Vienas iš tokių talentingų kompozitorių , kuris apdovanotas dieviškoju įkvėpimu, buvo P.I Čaikovskis.
0

Dainelėsparsisiųsti


Lapų skaičius: 30
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Rudenėlio maršas. Rudens valsas. Rudeninių lapelių dainelė. Kamuoliukas ir draugai. Kas gi mūs rate? Meškutis ir zuikučiai. Mįslės. Pam pam puri (žaidimas-ratelis). Žodžių autorius nežinomas. Natų dainelė. Dainelės Rudenėlio maršas, Rudens valsas leis supažindinti vaikus su žanrais: maršas, valsas, pajusti jų ritminius skirtumus Vaizdinga kalba praturtins vaiko žodyną, leis pačiam kurti imitacinius judesius. Prie geltono mūsų klevo. Jam atkelsime vartus. Pagaliau jis atkeliavo. Iškilmingas, išdidus. Ir kelias, ir takai. Lapeliais nuberti. Ir čeža jie linksmai. Tam rudenio kely. Rudeninių lapelių dainelė padės išgirsti, pastebėti individualias balso savybes, lavinti vaikų kūrybiškumą. 2-3m. Vaikai, imituodami dainelę judesiais, mokysis ėjimo rateliu, erdvinio suvokimo. 4-7 m. Vaikams ši dainelė siūloma kaip vokalinis žaidimas pagal mokytojo imrpvizaciją (numatytą tikslą) skiemenimis, pvz. Ša ša ša, šu šu šu, šū šū šū, la la la. Pa pa pa, dainuojant balses, patys vaikai gali kurti tolimesnę lapelių dainą, nes žodžiai jų neriboja. Jei vietoj žodžių dainuodami kartu dainuosite miegosim liū lia liū, turėdami. Paskutinius žodžius vaikai suguls, skraiste uždengsite vaiką, likusieji turės. Pasakyti ko trūksta. Vokalinis žaidimas skirtas susipažinimui, savo balso pajutimui, m3 ir d3 intonavimui. Kamuoliukas siunčiamas ratu, pasibaigus dainelei pas ką sustoja, tas ir. Vardą padainuoja. (Pirmą kartą galima vardą aiškiai tariant išploti). Vokalinis žaidimas leis įsiminti draugų vardus, stebėti kaip vaikai ieško. Kės gebėjimas groti ritmiškai ir kartu, o jei prašoma sukurti savo muziką, tai ugdy. Džia kiškis, šluoja lapė pėdsakus). Dainelė skirta imitaciniams judesiams kurti, artikuliacijai, dikcijai vystyti. Šios daonelės praturtins vokalines pratybas, padės paversti jas kūrybiniu žaidimu. Atsakymą vaikai išdainuoja savo sukurta melodija arba mokytojos pagrotu garsaeiliu. Žirnis. Agurkas. Kopūstas. Svogūnas.,..
0

Džiuzepė Verdis ir jo operosparsisiųsti


Lapų skaičius: 14
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Džiuzepė Verdis gimė 1813 m.spalio 10 d. Le Roncole kaimelyje, Busseto komunoje - 1901 m. Sausio 27 d. Milane – žymus italų kompozitorius, daugiausia rašęs operas. Jis buvo vienas įtakingiausių XIX a.Italijos Operos Mokyklos narių, jo darbai, atliekami operų halėse visame pasaulyje, dažnai peržengia įprastines žanro ribas, kai kurie netgi įsitvirtino populiariojoje kultūroje – pvz., La donna è mobile iš Rigoleto arba Libiamo ne' lieti calici iš Traviatos. Dažnai kūriniai pajuokti kritikų tiek šiandien, tiek anksčiau - neva jie pataikauja publikos skoniui, juose paprasta chromatinė struktūra ir gėdingas melodramatizmas, tačiau Verdžio šedevrai dominuoja standartiniame repertuare net ir po pusantro šimtmečio nuo to laiko, kai buvo sukurti. Dž. Verdi išgarsino operos (26). Sėkmę lėmė kūrybos liaudiškumas, gražios vokalinės partijos, taiklios veikėjų muzikinės charakteristikos. Dž. Verdi savo kūryboje tęsė pirmtakų – Dž. Rosinio, V. Belinio – tradicijas, rėmėsi liaudies dainomis, buitiniais žanrais. Pats dalyvaudavo statant operą, bendradarbiaudavo su dirigentais, mokydavo dainininkus jų partijų.  “Opera yra opera, o simfonija – simfonija. Balsas ir melodija man visada bus svarbiausia”– sakė jis. 
0

Johann Sebastian Bachparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Johann sebastian bach. Eizenachas. Arnštatas. Wilhelmas frydemanas, karlas filipas emanuelis. Weimaras. Šiuo laikotarpiu pasirodo daug reikšmingų kūrinių vargonams: tokata ir fuga d-moll, pasakalija c-moll, choraliniai preliudai. Ketenas. Johanas kristofas ir johanas christianas. Leipcigas. J.s.bachas - talentinga, intelektuali asmenybė. Kompozitorius, atlikėjas (vargoninikas, klavesinininkas, smuikininkas) mokslininkas (įteisino tolygią temperaciją), instrumentų tobulintojas, išradėjas (sukonstravo mažą violončelę – viola pomposa, klavesiną-liutnę, tobulino vargonus, o klavesino tembrą padaryti minkštesniu), pedagogas, dirigentas-kapelmeisteris. Kūryba. Išskyrus operą. Kūrybai būdingi. Svarbiausi baroko muzikos bruožai. J.s. Bachas – melodijos meistras.s.bachas –. J.s.bacho kūryba atstovauja ir homofoniniam stiliui. Bachas išradingai jungtė abu muzikos stilius. Kūriniai vargonams. Tokata ir fuga d-moll. Bwv. Kūriniai klavyrui. Chromatinė fantazija ir fuga d-moll. ,,gerai temperuotas klavyras“ (,,das wohltemperiertes klavier“) 2 tomai. T. 1722 (kėtenas), t. 1744 (leipcigas). Vokaliniai-instrumentiniai kūriniai. Mišios h-moll. Nr. 16 crucifixus. Kūriniai orkestrui. Kamerinė muzika.
0

Lietuviškos estrados pradininkas Antanas Šabaniauskasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Gyvenimas. Nors iš Jurbarko yra kilę daug žymių dainininkų, vargonininkų, chorvedžių ir kompozitorių, garsinusių lietuvos vardą europoje ir amerikoje, bet bene labiausiai Lietuvoje ir išeivijoje išpopuliarėjo dainininkas antanas šabaniauskas. Jis turbūt vienintelis buvo mažiausiai ragavęs muzikos mokslų, bet turėjo tikrą dievo dovaną – reto grožio, švelnų ir aukštą balsą, tinkantį atlikti neapolietiško tipo dainoms ir šlageriams. Šią ypatybę netruko pastebėti garsiųjų plokštelių firmų „columbia“ ir „his master‘s voice“ atstovai, kurių dėka a šabaniausko įrašai plokštelėse ir šiandien nenustoja savo populiarumo. Plokštelių įrašai. Populiarumą a. Šabaniauskui atnešė įrašytos plokštelės. Laisvu nuo repeticijų metu jis dainavo a. Mikulskio vadovaujamame oktete. Koncertinė veikla. Nuo 1927 m. Rudens a. Šabaniauskas pradėjo profesionalaus dainininko karjerą. Sugrįžimas. Be dainavimo restoranuose, šabaniauskas visą laiką dainavo ir operos chore. Pokario metais jis persikėlė į vilnių ir dainavo filharmonijos chore, retkarčiais surengdamas solinius koncertus, susidedančio iš senojo „buržuazinio“ repertuaro. Dabartis. Dabar kas penkei metai rengiami koncertai a. Šabaniausko gimtadieniams paminėti. Literatūros šaltiniai.
0

Muzika viduramžiaisparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Muzika viduramžiais (v a. – xva.). Ankstyviesiems būdinga. Bažnytinė muzika. Grigališkasis choralas. Bažnyt. Muz. Liturgija. Grigališkasis choralas. Grigališkuoju choralu. Stiliai. Silabinis. Neuminis. Melizmatinis. Žanrai. Aleliuja. Jubilacija. Himnas. Sekvencija. Tropai. Liturginė drama. Atlikimo būdai. Rečitacija. Psalmodija. Antifona. Dermės. Oktoechas. Notacija. Neumomis. Diafonija. Paryžiuje, prie notre dame katedros. Leoninas. Perotinas. Žanrai. Organumas. Paralelinį org. Laisvasis org. Motetas. Diskantas (. Konduktas. Guido da arezzo. Menzūrinė notacija. Kurtuazinė lyrika. Riterių turnyrai. Damos kultas. Trubadūrai. Truveriai. Minezingeriai. Bar. Klajojantys muzikantai. Instrumentai –. Vėlyvieji viduramžiai. X a. ,,ars nova“. Laikotarpiu. Johannes de muris. Philipp de vitry. Ars antiqua. Ypatybės. Philippe de vitry. Guillaume de machaut. Pirmojo užbaigto daugiabalsių mišių ciklo autorius ,,švenčiausios mergelės marijos mišios“ (,,le messe de nostre dame“). Trecento. Madrigalas. Kača. Balata. Virelė. Rondo. Francesco landini.
0

Simfoninis orkestrasparsisiųsti


Lapų skaičius: 1
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Simfoninis orkestras – instrumentine muzika atliekantis kolektyvas. Jame groja visais zinomiausiais muzikos instrumentais, todel simfoninis orkestras skamba labai spalvingai, juo galima isgauti ivairius dinaminius niusus, nuo piano pianissimo, iki forte fortissimo, atlikti sudetingiausius muzikos kurinius. Pirmaji simfonini orkestra, panasu i dabartini, subure didysis austru kompozitorius Jozefas haidnas (1732-1809) jis nustate, kiek kuriu instrumentu turi būti orkestre, suskirste juos i grupes. Ziurint musu akimis tai didžiulis suolis ir tobulas atradimas, juk haidnas orkestro sudeti nustate daugiua kaip pries 200 metu, taciau keisti neprireike iki siol. Haidnas kvartetais suskirste ir pagrindinius muzikos instrumentus. styginiai: smuikai, altai, violončeles, kontrabosai. mediniai pučiamieji: fleitos, obojai, klarnetai, fagotai. variniai pučiamieji: trimitai, valtornos, trombonai, tubos. instrumentu yra keturios grupes. Styginiu instrumentu buna nuo 4 iki 16 kiekvienoje grupeje, o mediniu ir variniu tik po 2-4. Orkestra diriguoja dirigentas ir mosikuoja batuta.
0

Šiuolaikinė muzikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 17
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Modernioji muzika - modernizmo pradžia. Impresionizmas. Išraiškingi, nauji muzikiniai stiliai. Totalitariniai stiliai. Konkrečioji, elektroninė, kompiuterinė muzika. Paskutinė xx a. Dešimtmečių meninės kūrybos išraiška. Išvados. Muzika lydi kiekvieno žmogaus gyvenimą, nesvarbu, ar jis muzika domisi, ją mėgsta, ar yra jai abejingas. Iš tiesų nelabai gali rinktis – šiandien muzika skamba beveik visur, o ir to išvengti, net ir labai stengiantis, neįmanoma. Tačiau žmonės palankūs vienoms muzikos rūšims, kitų stengiasi privengti. Tai nulemia tradicijos, įpročiai, mados, švietimas ir reklama. Šiuo požiūriu muzikos paklausa ir populiarumas yra tokie pat netvarūs dalykai kaip drabužių stiliai, filmai, pramogos ir laisvalaikio užsiėmimai. Kiekvienos kartos žmonės ir polinkiai šiek tiek skiriasi, todėl nenuostabu, kad kuriami ir pasirenkami vis kitokie meno stiliai, žanrai, rūšys ir formos. Kartu su skirtinga gyvenimo patirtimi keičiasi kultūros kraštovaizdis, ir šis vyksmas niekada nesibaigia.
0

Paieška


bottom