top


Konspektai.com > Geografija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Afrika (1)parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Titulinis lapas. Darbo tikslai ir turinys. Afrikos žemėlapis. Afrikos duomenys, kas tai yra. Klimatas. Miškai. Savanos. Dykumos. Oazės. 10)Nuotraukos. 14)Savianalizė ir naudota medžiaga. Afrika. Afrika yra antras žemynas pagal plotą. Jos plotas lygus 3 mln. Km Pats aukščiausias kalnas yra Kilimandžaras (5895 1999 metais Afrikoje gyveno 770 mln. Žmonių. Prieš 135 mln. Metų Afrika priklausė Gondvanai, kurią sudarė dabartinės: Pietų Amerika, Afrika, Australija ir Antarktida. Afrika vienintelis žemynas, kurį beveik per patį vidurį kerta pusiaujas. Didesnė jo paviršiaus dalis plokščiakalniai. Tai pats karščiausias žemynas, kurio milžinišką plotą užima savanos ir dykumos. Afrikoje gyvena patys stambiausi žvėrys, didžiausi paukščiai. Žemyno miškuose auga daugybė vertingų rūšių medžių, o Žemės gelmėse gausu įvairių naudingųjų iškasenų telkinių. Afrika yra: juodasis žemynas, nes dauguma gyventojų yra juodos spalvos; įvairių rasių, tautų, kalbų ir religijų katilas; karštasis žemynas- pusiaujo miškai, savanos ir dykumos. Afrikoje yra: didžiausia pasaulyje dykuma ir ilgiausia upė; gausu naudingųjų iškasenų telkinių, pvz., aukso, deimantų, naftos, geležies, vario ir kitų metalų rūdų; didžiausi Žemėje gyvūnų rezervai. Afrika negandų žemynas: daugiausia atsiliekančių šalių; sparčiausiai daugėja gyventojų; daugiausia neprivalgančių ir badaujančių vaikų; dažnos epidemijos, pražūtingos sausros. Afrikos įdomybės: vienintelis žemynas, kurį kerta ir pusiaujas, ir pradinis dienovidinis; Kilimandžaro kalną ties pusiauju net ir vasarą dengia sniegas bei ledas; yra viena didžiausių salų Žemėje Madagaskaras; gyvena didžiausias ir aukščiausias, sausumos gyvūnai dramblys ir žirafa; Afrikos gyvūnas gepardas greičiausias gyvūnas Žemėje; seniausiųjų žmogaus pirmtakų rasta Afrikoje; kai kurios gentys iki šiol gyvena akmens amžiuje: medžioja, renka augalus ir vabzdžius, vaikšto nuogi. Apie naudingąsias Afrikos...
6

Airijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
0

Antarktidos kartografinis pažinimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Antarktidos ypatumai. Antarktidos apžvalga. Speigo gniaužtuose. Gyvybė ledo karalystėje. Antarktidos kartografinė istorija. Antarktida nuo seniausių laikų iki XIX a. Nuo naujojo žemyno atradimo iki xx a. Antarktidos tyrinėjimai nuo XX a. Iki dabartinių laikų. Antarktidos vidinės problemos. Pavojus antarktidos gamtai. Nesutarimai tarp valstybių. Ledynų tirpimas antarktidoje. Išvados. Naudota literatūra. Temos aktualumas. Prognozuojama, kad dabartiniais technikos laikais, antarktida bus itin intensyviai tyrinėjama kosminių palydovų bei įvairių programų pagalba, kurios leistų įžvelgti ir tiksliau atskleisti pledinį vandens sluoksnį bei pačio vandens dugno paviršių ir net giliau. Tai suteiks naujų žinių apie mažiausiai ištirtą žemyną, tačiau manoma, kad jame esantys dideli naudingųjų išteklių gausa gali virsti ginču arba net konfliktu tarp valstybių, kurios dalyjasi šiaurinio polio teritoriją. Darbo tikslas ir uždavinai. Šio darbo tikslas yra išsamiai išnagrinėti antarktidos kartografijos eigą. Uždaviai: Išnagrinėti, nuo ko viskas prasidėjo; Apžvelgti tyrinėtojų metodų pokyčius skirtingais laikais; Aptarti šiuolaikinę kartografiją; Atskleisti Antarktidos problemas; Darbo sudėtis. Darbą sudaro trys dalys, kiekviena dalis turi potemes, kuriose išsamiau yra nagrinėjama dalies tema. Pirmoje dalyje yra supažindinama su Antarktida, antra dalis nagrinėja kartografiją: jos raidą, istoriją Antarktidos žemyne,trečioje dalyje bus rašoma apie grėsmes plataus mąsto bei vidines, su kuriomis susidurę šis žemynas.
9

Asmeninės rekreacinės veiklos analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Šis darbas skirtas savistabai, taip pat mokymasis pateikti duomenis lentelėse, diagramose. Šiam darbui atlikti, panagrinėsiu asmeninę veiklą, pateiksiu dviejų dienų rekreacinės veiklos analizę. Darbo tema: asmeninės rekreacinės veiklos analizė. Darbo tikslas: panagrinėti asmeninę rekreacinę veiklą: laisvadienį ir darbadienį. Darbo uždaviniai. Panagrinėti, palyginti dviejų dienų rekreacinę veiklą. Pateikti informaciją lentelėje. Gautų duomenų apibendrinimas.
0

Aukštaitijos nacionalinis parkasparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Aukštaitijos nacionalinis parkas įkurtas 1974 m. Dabartine jo teritorija sudaro 40570 ha. Šis parkas yra apie 100 km atstumu i šiaurę nuo Vilniaus, apie 170 km į šiaurės rytus nuo Kauno. Geležinkelis Sankt - Peterburgas -Vilnius -Varsuva - Berlynas eina pietrytiniu parko pakrasčiu. Ignalinos rajonui priklauso 50% parko teritorijos, Utenos rajonui-25%, Švenčioniu rajonui-25%. Parko direkcija yra Palušės kaime, Ignalinos rajone. Aukštaitijos nacionaliniame parke yra 116 kaimų, kuriuose gyvena daugiau kaip 2000 žmonių. Didžiausia yra Kaltanenų gyvenvietė (apie 300 gyventojų). 10 gyvenviečiu turi apie 100 gyventojų. Dauguma kaimų-kelių sodybų grupė. Rečiausiai gyvenama šiaurine-miškingiausia-parko dalis. Čia kaimai išikure paežerėse arba paupiuose. Yra išlikusių daug vienkiemiu. Parke yra išlike šeši etnografiniai kaimai-Šuminai, Strazdai, Varniškės-II, Salos-II, -išsaugoje senają planinę kaimo užstatymo strukturą. Krėtuonys, Sakališkė, Meironys, Ginučiai yra gatviniai kaimai. Jiems budinga tai, kad abipus kelio gyvenamieji namai buvo statomi galu, toliau už ju stovi ūkiniai pastatai. Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijos reljefas yra labai įvairus. Vidutinis aukštis virš jūros lygio-150-155 m. Aukščiausios kalvos iškyla daugiau kaip 200 m. V. J. L. Žemiausios įdubos (40-60 užlietos vandens. Paviršiaus nelygumų amplitudė-beveik 100 m. Reljefa suformavo ledynai, kurie ne viena kartą dengė Lietuvą. Paskutiniojo apledėjimo metu susidarę ežeringos moreninės aukštumos. Labai įdomus Šiliniškiu kalvagubris, kurio tąsoje yra Ginučiu ir Papiliakalnės piliakalniai, Ledakalnis. Iš abiejų pusių jį supa dvi gilios ežeru rinos. Klimatas yra jūrinis-žemyninis. Per metus vidutiniškai 1707 valandas sviečia saulė. Vidutine metinė temperatūra yra +5, 5°C. Šilčiausias yra liepos mėnuo (vidutine temperatūra +18, 5°C). Pirmosios šalnos prasideda antroje rugsėjo pusėje, paskutinės trunka iki gegužes 20 d. Pastovi sniego danga susidaro gruodžio antroje...
0

Austrijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 20
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Kauno Versmės vidurinės mokyklos. Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptauti. Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi, ir gamtos pobū. Džiu), ji Austrija yra centrinėje Europos dalyje, kryžkelėje svarbių tarptautinių kelių, einančių iš Vakarų Europos į Pietryčių Europą ir iš Šiaurės Europos į Pietų Europą. Kaip ir kaimyninė Šveicarija (į kurią Austrija yra labai panaši ir geografine padėtimi, ir gamtos pobūdžiu), ji yra sausumos valstybė, neturinti išėjimo į jūrą. Austrija nedaug didesnė už Lietuvą Alpių kalnų ir Dunojaus šalis. Ji yra tarp 46o22’ ir 49o šiaurės platumos ir tarp 9o32’ ir 17o10’ rytų ilgumos. Austrija ribojasi su: Š- Vokietija, Čekija. R- Vengrija, Slovakija. P-Slovėnija, Italija. V- Šveicarija, Lichtenšteinu. Oficialus pavadinimas -Austrijos respublika (Republik Osterreich). Plotas - 83 836 km Gyventojai -7 918 000 (94, 4 žm. /km2). Valdymo forma -federacinė respublika. Valstybinė kalba -vokiečių. (Šnekamosios kalbos - vokiečių. Kalbos alemanų ir bavarų dialektai. Besiskiriantys nuo literatūrinės vokiečių kalbos). Tikyba -katalikų, protestantų. Piniginis vienetas -Austrijos šilingas =100 grašių. Sostinė -viena. Kiti miestai - Gracas, Lincas, Zalcburgas, Insbrukas. Klagenfurtas, Filachas, Sankt Pioltenas. Velsas. Gyventojų ūkinė veikla: žemės ūkis -3%. Pramonė -37%. Aptarnavimo sfera - 60%. Yra sausumos valstybė, neturinti išėjimo į jūrą. Austrija ne. Daug didesnė už Lietuvą Alpių kalnų ir Dunojaus šalis. Ji yra tarp. 46o22’ ir 49o šiaurės platumos ir tarp 9o32’ ir 17o10’ rytų ilgumos. Austrija ribojasi su: Š- Vokietija, Čekija. S- Vengrija, Slovakija. P-Slovėnija, Italija. Vi- šveicarija, lichtenšteinu. Oficialus pavadinimas -Austrijos respublika (Republik Osterreich). Plotas - 83 836 km Gyventojai -7 918 000 (94, 4 žm. /km2). Valdymo forma -federacinė respublika. Valstybinė kalba -vokiečių. (Šnekamosios kalbos - vokiečių. Kalbos alemanų ir bavarų dialektai, be. Siskiriantys nuo literatūrinės vokiečių kal.,..
0

Azijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 7
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Istorinė praeitis. Paviršius Klimatas. Vidaus vandenys. Geografinės zonos. Gyventojai. Gyventojų verslai. Didžiausi miestai. Įdomūs faktai. Geografinė padėtis. Pusiaujo atžvilgiu vidurio Azija išsidėsčiusi į šiaurę nuo pusiaujo, o nulinio dienovidinio atžvilgiu yra nutolusi į rytus. Artimiausi žemynai vidurio Azijai yra: į vakarus Europa, į rytus Šiaurės Amerika.Vidurio Azija išsidėsčiusi vidutinioj bei šiek tiek karštojoje šilumos juostoje.
7

Azija (1)parsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Pietų amerika. 1098, 6tūks. 7, 83mln. La pasas. Darbą parengė: audrius kodzisnkas 2 panevėžys azija - didžiausias žemynas. Azijos plotas sudaro beveik 1/3 visos sausumos. Ji keturis kartus didesnė už Europą. Gyvena virš 3 mlrd. Gyventojų. Dėl didelio ploto, gamtos ir gyventojų įvairovės, skiriami 6 Azijos regionai. Vakaruose ir pietvakariuose Azija susisiekia su Europa ir Afrika. Šiaurės rytuose ji prieina prie Šiaurės Amerikos krantų. Azija artimai siejasi su kitais žemynais arba yra netoli jų. Iš įvairių pusių Azijos krantus skalauja keturių vandenynų vandenys. Šiaurėje žemyno krantus skalauja Arkties vandenynas, rytuose - Ramusis, o pietuose - Indijos vandenynas. Iš vakarų į rytus driekiasi kalnynai: Kunlūno, Kaukazo, Elbruso, Hindukušo, Karakorumo, Himalajų, Pamyro, Tian Šanio, Altajaus. Azija turtinga naudingomis iškasenomis. 44 mln. Km² jos plote lengvai tilptų 4 Europos. Kartu su Europa sudaro bendrą sausumos masyvą - Euraziją. Abu žemynai jungiasi plačiu, beveik 3000 km ruožu. Vakaruose plytinti Europa yra tartum milžiniško žemyno pusiasalis. Su afrika aziją jungia sueco sąsmauka. Nuo Šiaurės Amerikos skiria Beringo sąsiauris, o nuo Australijos - salų virtinė. AZIJOS krantai smarkiai raižyti: yra giliai į vandenyną įsiterpiančių pusiasalių, didelių salų, ištisų jų virtinių. Azija - kontrastų žemynas. Jame yra didelius plotus užimančių ir tūkstančius kilometrų besitęsiančius kalnų grandinių, negyvenamų dykumų ir beribių miškų plotų, derlingų lygumų bei slėnių, ryškių temperatūros skirtumų, tankiai ir retai gyvenamų vietų. Daugiausia gyventojų turinčiame žemyne gyvena įvairių tautų ir rligijų žmonės. Dėl didelės gamtos ir gyventojų įvairovės skiriami šie regionai: šiaurės azija, pietvakarių azija, pietų azija, rytų azija ir pietryčių azija. Jų ribos sutartinės, vedamos kalnais, upėmis, jūrų ir vandenynų pakrantėmis, valstybių ribomis. (Azijos valstybė - sostinė) Šiaurės: Rusija...
0

Baltijos jūros taršaparsisiųsti


Lapų skaičius: 11
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Anlanto vandenyno baseino jūra, esanti Europos šiaurės rytuose. Iš vienos pusės ją supa Skandinavijos pusiasalis, iš kitos – Rytų ir Centrinės Europos šalys ir Danijos salos. Netyla kalbos, jog Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Baltijos jūros užterštumą galima matyti ir plika akimi – vasarą gausiai sužydėję dumbliai užima vis didesnį jūros plotą, jūros vanduo praranda skaidrumą, dėl deguonies trūkumo į krantą vis dažniau išnešamos žuvusios žuvys. Sunkieji metalai ( varis, cinkas, nikelis, švinas...) į jūrą patenka su pramonės, ypač elektrotechnikos, kurioje jie naudojami kaip transformatoriniai tepalai, su kai kurių dažų gamybos nuotekomis.
0

Beneliuksasparsisiųsti


Lapų skaičius: 22
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Beneliuksas. Geografinė padėtis ir reljefas. Klimatas ir regiono gyventojai. Belgija. Šalies istorija. Šalies vėliava, valdymo forma, kalba ir religija. Belgijos sostinė – briuselis. Grand place. Musee du costume et de la dentelle. Palais royal ir kiti lankomi objektai. Kiti belgijos miestai. Nyderlandai. Šalies istorija. Nyderlandų vėliava, valdymas, kalba ir religija. Amsterdamas – tikroji sostinė. Rijksmuseum. Oude kerk. Museum amstelkring. Raudonųjų žibintų kvartalas. Museum het rembrandthuis. Joods historisch museum. Nieuwe kerk. Kiti lankytini objektai amsterdame. Kiti nyderlandų miestai ir lankomi objektai. Tulpės– nyderlandų pasididžiavimas. Liuksemburgas. Trumpa šalies istorija. Valstybės vėliava, valdymo forma ir kalba. Sostinė – liuksemburgas. Lankytinos vietos sostinėje. Kiti miestai ir lankytini objektai. Literatūros sąrašas. Beneliuksas – tai sąvoka, kuri dažnai yra vartojama kalbant apie tris vakarų Europoje įsikūrusias kaimynines valstybes – Belgiją, Nyderlandus (Olandiją) ir Liuksemburgą. Santrumpa buvo sukurta iš šalių pavadinimų pirmųjų skiemenų: België (Belgija) + Nederland (Nyderlandai arba Olandija) + Luxemburg (Liuksemburgas). Beneliukso sąvoka yra vartojama yra oficialiame kontekste, kai kalbama apie šias tris šalis vienijančią ekonominę sąjungą, kuri buvo įkurta 1958 metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį Hagoje. Darbo tikslas – pristatyti tris Beneliukso šalis: Belgiją, Nyderlandus ir Liuksmeburgą. Darbe siekiama apžvelgti kiekvienos iš šių šalių istoriją, vėliavą, valdymo formą, religiją, gamtinius ir kultūrinius išteklius, lankomiausius šalies objektus, svarbią informaciją turistui bei įdomiausius faktus apie šalį.
0
« PradžiaAnkstesnis123456789SekantisPabaiga »

Paieška


bottom