top


Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Logikaparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Logikos konspektas. Logikos objektas. Kalbinis aktas pagal Jakobsoną. Kas sudaro samprotavimą?. Loginės klaidos. Tezės pakeitimas. Abejotina prielaida. Ydingas ratas. Provincializmas. Nenuoseklumas. Proporcijos trūkumas. Dvigubas standartas. Klaidingas skirstymas. Formali klaida. Klaidinga simetrija. Klaidos pridengimas klaida. Apeliacija į autoritetą. Apeliacija į liaudį. Apeliacija į asmenį. Jėgos argumentas. Apeliacija į gailestingumą. Dviprasmybė. Klaidinga analogija. Trys ženklo matmenys. Semantika. Loginis pozityvizmas. Strukturalizmas. signifikantas. signifikatas. Semantikos ir sintaksės santykis. Teisingumo kriterijai. Semantinių kalbos pakopų teorija. Pragmatika: Ch.S.Peirce teorija. Kalbinis žaidimas pagal L.Wittgensteiną. Logikos kryptys. Gediminas Karoblis. Studijų konspektas.
10

Logikos konspektaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 57
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: 1. Turinys 2. Logikos mokslo apibūdinimas. Kas yra logika?(4) Logikos objektas.Logikos pastovieji ir kintamieji dydziai.(3) Prigimtine ir teorine logika bei santykis su kitais mokslais (5),„Fakto“ ir „proto tiesos“. Logika ir kalba. Dedukcija ir indukcija. Formalioji ir neformalioji logika. Neformaliosios logikos klaidos.(7) 10. Teiginių logika. Teiginio samprata. (10) Loginiai operatoriai: (11) loginis neigimas, konjunkcija, disjunkcija, materialioji implikacija, ekvivalencija. Operacijos su loginiais operatoriais. Teiginių logikos dėsniai. (14) Natūralios kalbos formalizavimas. (16) Samprotavimų pagrindimas.(17) Išsprendžiamumas.(17) Sąvadas (19) 20. Predikatų logika. Savybių teorija: propozicinė funkcija ir jos pavertimas teiginiu;(20), Kvantoriai (21) savybių teorijos alfabetas; savybių teorijos dėsniai. 23. Loginių klasių teorija. Loginė klasė ir jos struktūra. (23) Santykiai tarp loginių klasių. (25) Veiksmai su klasemis (26) Kai kurie klasiu teorijos desniai (30) Klasės skirstymas. Sąvokos, jų sudarymas. Sąvokų apibrėžimas. (31) 34. Klausimų logika. Klausimo loginė struktūra.(34) Klausimų rūšys. (34) Atsakymai (35) 36. Loginė semantika. Sintaksė ir semantika. Reikšmė ir prasmė.(36) Supratimas.(39) Ekstensionalas ir intensionalas. (39) Analitiškumas ir sintetiškumas. (40) Antinomijos. Semantinė tiesos samprata.(44) Kalba ir logika (45) 45. Tikimybiniai samprotavimai. Nededukciniai samprotavimai. (45) Indukcija.(47) Analogija.(48) Hipotezė. (50) Tardimine versija (51) Tikimybiniai nededukciniai samprotavimu pagrindai (52) Tikimybine logika (53) 54. Įrodymo teorija. Įrodymo struktūra. (54) Pakankamo pagrindo principas.(55) Įrodymų rūšys. (55) Įrodymo taisyklės.(56) Logika tiria žmogaus mąstymą. Jį savaip tiria ir kiti mokslai – psichologija, filosofija, nervų sistemos fiziologija, psichiatrija. Dar nuo antikos laikų yra susiformavęs loginiu vadinamas požiūris į mąstymą. Juo sekant mąstymas turi turinį ir formą. Mąstymo turinys – tai objektų, apie kuriuos mąstome, vaizdai, sąvokos sąmonėje.
0

Logikos šperaparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Špera
Darbe esantys žodžiai: Pasaulio, minties ir kalbos santykio problema. Logikos objektas. Minčių loginės struktūros. Formalizavimo metodas. Logikos apibrėžimas. Jos santykis su kitais mokslais. Logikos reikšmė. Logika. Logika tiria. Simbolinė logika. Dvi tiesų rūšys. Logikos tikslas. Lingvistika. Matematika. Teisės mokslais. Filosofija. Dialektinė logika. Logikos reikšmė. Mažasis terminas. Didysis terminas. Vidurinysis terminas. Mažoji prielaida . Figūrų modusai. klausimas teiginių logikos samprata. Teiginiai ir gramatiniai santykiai. Paprasti ir sudėtiniai teiginiai. Loginis neigimas. Konjunkcija. Konjunkciniu. Implikacija. Ekvalentiškumas. Santykiai tarp teiginių. Nepriklausomumas. Ekvivalentiškumas. Kontrariškumas. Kontradiktoriškumas. Subkontraiškumas. Subordinacija. Sudėtinių sakinių neigimas. Sudėtinio teiginio reikšmės nustatymas. Išprendžiamumo problema teiginių logikoje. Kokybę. Teigiamieji. Neigiamuose. Kiekybę. Vieninius. Dalinius. Bendruosius. Vieniniai. Daliniuose. Bendruosius. Loginis kvadratas. Lk. Klasės kurias sudaro daug elementų. Klasės kurias sudaro vienas elementas.. Klasės, kurios neturi nė vieno elemento. Veiksmai su loginėmis klasėmis: klasės neigimas, klasių sudėtis ir daugyba. Klasifikacija. Apibrėžimų rūšys. Apibrėžimo požymiai. Apibrėžimų taisyklės. Apibrėžimų reikšmė.. Indukcija. Indukcija. Indukcijos išvada. Dukcijos rūšys. pilnoji indukcija. nepilnoji indukcija. Nepilnoji indukcija. populiarioji indukcija. mokslinė indukcija... Teisinė versija.
0

Teksto analizėparsisiųsti


Lapų skaičius: 8
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Teksto analizė •Tezė - Prisipažinsiu, skaitydamas politikos apžvalgininko Kęstučio Girniaus komentarus apie Lietuvos Laikinąją Vyriausybę, Lietuvių Aktyvistų Frontą ir esą menką šitų reiškinių mokslinio ištyrimo bei dokumentavimo lygį, pasijutau sunkiai galintis patikėti, kad šitą gali rašyti žmogus, mano laikytas vienu iš pačių blaiviausių ir įžvalgiausių mūsų politikos komentatorių. •Mano manymu tezė per ilga, butu galima ja sutrumpinti, išskiriant esme. •Tezė argumentuojama siais argumentais: 1.Apie šių problemų ištyrimo stoką galima prabilti tik arba visiškai neskaičius šios srities profesionalų darbų arba sąmoningai tikintis istorijos revizijos. 2.Sunku suvokti šios problemos ryškinimą esą išsiskiriančiuose etninių lietuvių ir žydų istoriniuose-politiniuose pasakojimuose, ypač kai kalba eina ne apie kokių egzotiškų būtybių ar paslaptingų nežinomųjų, o daugiau nei 220 000 Lietuvos Respublikos piliečių išžudymą.
2

Teksto analizė IIparsisiųsti


Lapų skaičius: 4
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Tezė: Lietuvoje yra per daug liberali atmosfera. Tezė yra pernelyg abstrakti, nes iš jos negalime spręsti apie kokią konkrečią problemą kalbama. Jos demonstracija pagrįsta dedukcija, kadangi kalbama apie abstrakčius dalykus: liberalus - liberalus, susijęs su liberalizmu; laisvų, tolerantiškų pažiūrų, negriežtas; atmosfera - aplinka, nuotaika: (pvz.: draugiška atmosfera, darbo atmosfera, spektaklio atmosfera). Analizė Apeliavimas į mases: dar žinomas, kaip apeliavimas į daugumą yra argumentacijos klaida. Ja dažniausiai apeliuojama į minios emocijas, todėl tai galima laikyti tam tikra argumento iš skaičių ir apeliavimo į jausmus kombinacija.
0

Žiniasklaida ir visuomenėparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Tezė. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas. Išvados. Gerai žinoma, kad prezidentai ir politinės permainos ateina ir nueina. Tik mokslas labiausiai keičia žmonių gyvenimą. Jis atskleidžia, kaip veikia gamtos dėsniai iki pat mūsų minčių ir kaip viskas tarpusavyje susieta. Mokslas įgalina numatyti, kas tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti. Tai ir yra mokslo grožis. Kasmet mokslas atranda vis naujų reiškinių, žmonės nuolat mokosi, geriau ir giliau suvokia pasaulį bei daro jį gražesnį ir patogesnį. Mokslas atkleidžia gamtos tvarką ir grožį. Informacinėje visuomenėje dominuos žmonių grupės, kurios yra labiausiai patyrusios manipuliuoti žiniasklaida savo pačių interesams. Reikia informacijos šaltinių, reikia patikslinti faktus, pagelbėti sprendžiant įvairius klausimus.
0

Paieška


bottom