top


Konspektai.com > Sociologija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Agresija ir smurtas mokyklojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Teorinė dalis. „visuomenė pagaliau ima pripažinti patyčių problemą“ www.vaikulinija.lt. „ar surasime priešnuodį nuo smurto viruso?“ edukologijos magistrė elvyra žeižienė. Atsakymas į klausimą „kaip kovoti su patyčiomis ir smurtu?“ www.vaikulinija.lt. „smurtas ir agresija“ emilija jablonskienė ir aušra budrikienė. „kartų konfliktas“ aurelija kripaitė , dienraštis „klaipėda“. „patyčios“ giedrė budvydienė , „kauno diena“. Švietimo ministerijoje aptartos agresijos mokykloje mažinimo priemonės. Kūrybinė – praktinė užduotis. Anketa. Klausimai diskusijai. Išvados. Teorinė dalis. „Vaikų linijos“ (8-800-11111) inicijuota kampanija „Nustok tyčiotis“, nukreipta prieš patyčias mokykloje, sulaukė visuomenės įvertinimo. Lietuvos televizijos žiūrovai, balsuodami akcijoje „Daugiau saulės, daugiau šviesos“, įvertino „Vaikų linijos“ pastangas stabdant patyčias iš vaikų mokykloje. „Tai išties labai džiugina ir rodo, kad visuomenė darosi neabejinga patyčių mokyklose problemai. Tik atkreipę visuomenės dėmesį į šį skaudų reiškinį, galėsimeiš tiesų kažką pakeisti“ , - teigė „Vaikų linijos“ vadovas Robertas Povilaitis. Jam buvo suteiktas Lietuvos šviesuolio titulas “Už drąsą stabdant stabdyti patyčias iš vaikų mokyklose, už „Vaikų liniją“, kuria tikima ir pasitikima“. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos prezidentas Linas Slušnys džiaugėsi, kad asocijacijos tarpe yra prganizacija, kuri sugeba iškelti skaudžias vaikų problemas ir sėkmingai išjudina visuomenę jų sprendimui, „Manau, kad patiriamos patyčios yra viena pirmųjų bėdų, kuri sukelia ilgalaikius ir sunkiai pataisomus padarinuis mūsų vaikų sąmonėje“, sakė L. Slušnys.
8

Anomijos teorija pagal E. Diurkheimąparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: ĮŽANGA Nusikalstamumu pradėta domėtis dar antikos laikais. Buvo bandoma teoriškai paaiškinti nusikalstamumo fenomeną, jo atsiradimo priežastis ir likvidavimo ar sumažinimo būdus. Reikėtų paminėti Senovės filosofus, Platoną (427-347 m. pr. Kr.) ir Aristotelį (384-322 m. pr. Kr.). Būtent šie garsūs filosofai ėmė analizuoti nusikalstamumą, siedami jį su visuomenės socialine-ekonomine struktūra. “Nusikalstamumas, kaip ir bet kuris kitas socialinis procesas, neegzistuoja pats savaime, nėra izoliuotas nuo visuomenės gyvenimo. Jis susijęs su daugybe kitų socialinių procesų, yra jų nuolat veikiamas ir pats daro poveikį šiems procesams” [1, 45 psl.]. Taigi, nusikalstamumas priklauso nuo socialinių sąlygų. Nusikalstamumo priežastis nagrinėjo ir nagrinėja geriausi pasaulio kriminologai. Didelį autoritetą turi teorijos, kurios nusikalstamumo priežastimi laiko socialinius reiškinius, nesusijusius su asmenybe. Sociologijos krypties rėmuose buvo sukurta keletą fundamentalių kriminologijos teorijų, pavyzdžiui, anomijos teorija, stigmatizacijos teorija ar viktimologija. Šio referato tikslas – panagrinėti anomijos teoriją pagal E. Diurkheimą. Prieš pradedant analizuoti anomijos teoriją, manau, tikslinga trumpai aptarti šio mokslininko pagrindines mintis apie socialinius reiškinius ir nusikalstamumą. SOCIALINIAI REIŠKINIAI IR NUSIKALSTAMUMAS Ypatingi nuopelnai formuojant sociologinę kriminologijos mokyklą priklauso prancūzų mokslininkui sociologui Emiliui Diurkheimui (E. Durkheim, 1858-1917 m.). “Jis ryžtingai neigė bet kokius bandymus paaiškinti socialinius reiškinius biologiniais arba psichologiniais faktoriais” [1, 26 psl.]. Mokslininko manymu, socialiniai reiškiniai, tokie kaip nusikalstamumas, teisė ar moralė, yra visiškai kitos kilmės negu biologiniai ar psichologiniai. E. Diurkheimas daro išvadą, kad “kiekvieno socialinio fakto prielaidos – ne individualios sąmonės būklė, o ankstesni socialiniai faktai” [1, 26 psl.].
0

Ar lengva derinti studijas ir darbąparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Studijų derinimas su darbu. Darbdavių požiūris į studijas. Neakivaizdinių studijų pasirinkimas. Ar lengva studentui gauti darbą? Darbą ir studijas užsienyje derina rekordiškai daug studentų. Studijų derinimas su darbu tyrimas. Gauti tyrimo rezultatai. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Dabartinėmis sąlygomis dalis studentų turi mokėti už studijas universitete ar kitose aukštojo mokslo įstaigose, o tėvai dažnai ne tik nepajėgia padengti šių išlaidų. Bet ir apskritai materialiai paremti savo vaikų, tad dažnam studentui vienintelė išeitis yra savarankiško pajamų šaltinio paieška. Pastebima, kad jau pirmuosiuose kursuose studentai pradeda dirbti, o baigiamuosiuose kursuose tai tampa masiniu reiškiniu. Darbas kai kuriems studentams studijų metu yra priverstinė būtinybė, tačiau tai nėra gerai, nes nukenčia studijų kokybė, nepakanka laiko nuodugniau studijuoti, daug kas studijuojama paviršutiniškai, nespėjama susipažinti su reikiama literatūra ir tada tenkinamasi draugų konspektais. Be to nuolatinė įtampa kai darbe galvoji apie universitetą, o universitete apie darbą, atsiliepia fizinei būsenai, sumažėja laiko kitokiai veiklai.
0

Ar reikalinga viešoji biblioteka X kaimeparsisiųsti


Lapų skaičius: 26
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Bibliotekos vieta informacinėje visuomenėje. Bibliotekų funkcijos ir veikla. Viešoji biblioteka - spausdinto žodžio nešėja. Skaitytojų bendravimas viešojoje bibliotekoje. Vyresniojo amžiaus skaitytojai ir biblioteka. Studentų skaitymo ir savarankiško darbo su knyga ypatumai. Tirkšlių viešosios bibliotekos duomenų analizė. Ataskaitos duomenų analizė. Apklausos duomenų analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai. Viešoji biblioteka tai atviras idėjų stalas, prie kurio kviečiami visi. Biblioteka – informacijos teikimo įstaiga. Vykdydama šią funkciją, biblioteka realizuoja žmogaus teisę į informaciją, sudarydama galimybes visiems vienodomis teisėmis naudotis dokumentuose pateikta informacija, padeda žmogui susiorientuoti informacijos sraute, ugdo informacijos paieškos įgūdžius. Funkcijų biblioteka atlieka daug ir įvairių: aptarnavimo, kultūrinę, laisvalaikio, švietimo, informacinę ir kt. Bibliotekos uždavinys – atskleisti savo išteklius, parodyti visuomenei, ką ji gali. O bibliotekos žmogui gali duoti daug. Labai svarbus bibliotekos ir visuomenės bendradarbiavimas. Biblioteka visiems vartotojams suteikia galimybę gauti turimus fondo spaudinius ir užsakyti leidinius iš kitų bibliotekų. Biblioteka vartotojams yra reikšmingas kultūros centras ir įdomaus laisvalaikio praleidimo vieta. Vartotojų aptarnavimas – vienas iš svarbesnių bibliotekos uždavinių. Dėmesys skiriamas kiekvienam vartotojui. Informacinėje visuomenėje iš esmės kinta bibliotekų vieta ir funkcijos visuomenėje bei organizacijose. Bibliotekos, tradiciškai tarnavusios kultūrai, švietimui ir laisvalaikiui, vis labiau traukiasi iš visuomeniško konteksto, nes visgi naujaisiais informaciniais centrais tampa prieiga per internetą, kurią galima sakyti turi beveik kiekvienas. Ir kartais net iškyla klausimas ar mums bereikalingos viešosios bibliotekos? Tai ir bandysiu išsiaiškinti savo darbe. Kursinio darbi tikslas: išsiaiškinti ar reikalinga viešoji biblioteka Tirkšlių kaime Kursinio darbo uždaviniai: Išnagrinėti Tirkšlių viešosios bibliotekos vartotojų skaičių, Išnagrinėti Tirkšlių viešosios bibliotekos išduotiems rezultatus, Išsiaiškinti Tirkšlių viešosios bibliotekos lankomumo rodiklius.
0

Ar televizorius šeimos narysparsisiųsti


Lapų skaičius: 19
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Televizoriaus įtaka vaikams. Televizijos įtaka, pasekmės. Televizijos įtaka ir poveikis vartotojui. Kaip kenkia televizija. Didžiulis stresas smegenims. Prarandamas laikas. Blogas informacijos šaltinis. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Anketa. Įvadas. Mano pasirinkta tema verčia susimąstyti ar tikrai gali taip būti. Dabar visi žmonės namuose turi televizorius, o kiti net ir keletą. Visiems atrodo, kad televizorius yra labai reikalingas daiktas, nes jis teikia informaciją, bet „mažiesiems“ televizoriaus žiūrovams jis gali tapti jų autoritetu. Juk dažniausiai atsitinka taip, kad mes pamatome vaiką išmokusį kažką tokio, ką rodė per televizorių. Juk vaikai tokie palenkiami, juos traukia tai, kas nauja, kas gražu, įdomu, jie mokosi tai, ką pamato savo akimis ir išmoksta ne visada ką nors gero. Norėčiau savo teiginiais įrodyti, kad televizorius tikrai užima svarbią vietą šeimoje, nes patys žmonės tai leidžia, nepajaučia, kad ir be televizoriaus galima linksmai praleisti laiką ir ne tik atsipalaiduoti atsisėdus ant sofutės. Tikslas: įrodyti, kad televizorius labai dominuoja žmonių gyvenime. Šiame darbe ir sieksiu išanalizuoti kokia gi yra, ta, televizijos įtaka, kokią naudą ir žalą ji mums duoda. Uždaviniai. Ištirti ar televizorius reikalingas daiktas. Išsiaiškinti ar televizija atlieka auklėjamą. Ištirti ar televizija gali tapti autoritetu žmonėms.
10

Aromaterapiniai masažaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 10
Tipas: Namų darbas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 1 eterinių aliejų paplitimas, cheminė sudėtis. Eterinių aliejų paplitimas. Eterinių aliejų cheminė sudėtis. Eterinių aliejų veikimas ir naudojimas. 2 eterinių aliejų naudojimas. 3 masažo poveikis žmogaus organizmui. Masažo poveikis nervų sistemai. Masažo poveikis odai. Masažo poveikis raumenims, raiščiams, sausgyslėms. Masažo įtaka medžiagų apykaitai ir vidaus organams. Išvados. Literatūra. Jau nuo seno yra žinoma, kad eterinių aliejų, išgautų iš augalų, panaudojimas aromaterapijoje sužadina pojūčius ir paveikia ne tik emocinę, bet ir fizinę kūno būseną. Aromaterapinis masažas – tai „aristokratiška“ procedūra ne tik kūnui, bet ir sielai, kuri padeda pailsėti, atsipalaiduoti ir atsiriboti nuo kasdieninių rūpesčių. Šis masažas apjungia lytėjimo ir kvapo jutimus, eteriniams aliejams įsigeriant į kūną per odą, taip pat įkvepiant juos masažo metu. Aromaterapinis masažas, kuriam naudojami natūralūs augaliniai ir eteriniai aliejai, efektyviau atpalaiduoja įtemptus raumenis ar juos tonizuoja, šalina nemigą, švelnina stresą, suteikia dvasinių ir fizinių jėgų, gerina daugelio organizmo sistemų funkcionavimą. Tai nuostabi priemonė nuo streso, ji ne tik ramina nervų sistemą, tačiau ir gerina kraujo apytaką bei atlieką begalę kitų mūsų fiziologiniui organizmui svarbių aspektų. Atliekant aromaterapinį masažą labai svarbu suvokti ne tik eterinių aliejų poveikį odai ir dvasinei savijautai, bet taip pat mokėti tikslingai pritaikyti specifinius kvapų bei masažo judesius individualiam atvėjui. Todėl šiame darbe bus siekiama sistemingai peržvelgti bendrinius masažo higieninius reikalavimus, masažo poveikį bendram žmogaus organizmui ir skirtingoms sistemoms, aromaterapinio masažo indikacijas bei kontraindikacijas, individualių masažinių judesių poveikį bei žinoma eterinių aliejų sudėtį ir jį veikimo aspektus. Darbo tikslas: aromaterapnio masažo analizė.
0

Aš ir Lietuvos Respublikos Konstitucijaparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Esė
Darbe esantys žodžiai: Norėčiau pradėti nuo referendumo sąvokos, kadangi Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos piliečių buvo priimta 1992m. spalio 25d. referendume. Referendumas – visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnyje sakoma, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.“ Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Konstitucija (lot. constitutio - „nustatymas“) yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principas. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis Teismas.
0

Asmenybė ir visuomenėparsisiųsti


Lapų skaičius: 2
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Asmenybės samprata sociologijoje. “Žmogaus” ir “asmenybės” sampratos priskiriamos tam pačiam objektui, ir kasdieninėje kalboje vartojamos kaip sinonimai. Tačiau jų prasminių skirtumų šaknys glūdi žmonijos kultūroje. Pagrindiniai aktyvumo tipai sutampa su pagrindinėmis visuomenės gyvenimo sferomis – darbine, socialine – politine, dvasine, šeimos – buitine, laisvalaikio ir kt. Tuo būdu, asmenybės socializacija – tai sudėtingas jos tarpusavio sąveikos su socialine aplinka procesas, kurio išdavoje formuojasi žmogaus, kaip originalaus visuomeninių santykių objekto, savybės. Šiuo atveju žmogus, viena vertus, slėpė savąjį “Aš”, kita vertus – sutapatino save su tam tikra socialine grupe. klausimas – ar kiekvienas žmogus yra asmenybė? Ir jeigu žmogus pripažįstamas asmenybe – kokia iš šito nauda jam ir visuomenei?. Antrą požiūrį galima charakterizuoti kaip dialektinį – loginį. Asmenybės socialinis aktyvumas. Individo socializacija. Asmenybės konformizmas, atsakomybė ir įsitikinimai.
0

Babilono lankytojų lojalumo Topo centrui o ne Avitelai tyrimasparsisiųsti


Lapų skaičius: 29
Tipas: Kursinis
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių parinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Tyrimo rezultatų įgyvendinimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas. Priedas. Įvadas. Šiuo metu buitinė technika ir elektronika yra mūsų neatskiriama gyvenimo dalis. Retas, kuris įsivaizduoja, kad galėtų išsiversti be kompiuterio ar skalbimo mašinos. Drąsiai galime teigti, kad mes esame priklausomi nuo inovacijų, tuo pačiu sutinkame, kad elektronika palengvina mūsų gyvenimą kelis kartus. Bėgant metams, technologijos vis tobulėja, keičiasi jų pritaikymo būdas praktikoje, tuo pačiu keičiasi ir vartotojų poreikiai. Jei atsiranda elektroninis gaminys, kuris yra ganėtinai praktiškas ir taupesnis, tokiu atveju jis sulaukia daugiau pirkėjų. Tik klausimas, kurioje buitinės technikos ir elektronikos parduotuvėje pateikiami naujausi gaminiai su plačiu asortimentu ir patraukliomis kainomis, kurie yra itin svarbūs eiliniam pirkėjui. Žinoma tai, kad Lietuvoje šiuo metu yra du šimtai trisdešimt vienas prekybos centras, kurie užsiima technikos ir elektronikos pardavimais. Tuo tarpu Panevėžyje šiuo metu yra keturios pagrindinės technikos ir elektronikos parduotuvės, tai Fortakas, Topo Centras, Avitela ir Elektromarkt. Tokiu atveju vartotojai turi nemažą pasirinkimą ir jie dažniausiai vyksta ten apsipirkti, kur arčiausiai yra tokios rūšies prekybos centras. Konkretus pavyzdys PPC Babilonas, kuriame įsikūrusios net dvi buitinės elektronikos parduotuvės, tai Topo Centras ir Avitela. Tokiu atveju, automatiškai vyksta ganėtinai didelė konkurencija. To pasekoje, vartotojams yra siūloma daugybę paslaugų bei elektronikos prekių, gaunama labai daug informacijos apie jas. Akivaizdu, kad vartotoją pasiekianti informacija pirmiausia turi motyvuoti vartotoją įsigyti tą prekę ar...
0

Darbo sauga apmokėjimas už darbąparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Apmokėjimas už darbą. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio minimumas. Darbo apmokėjimo organizavimas. Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Priešgaisrinės saugos organizavimas įmonėje. Instrukcijų rengimo tvarka. Informacijos šaltiniai.
0
« PradžiaAnkstesnis123456789SekantisPabaiga »

Paieška


bottom