top


Konspektai.com > Istorija
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

1917m rugsėjo 18os 1918 vasario 16os įvykų raidaparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: 1917 m. rugsėjo 18 - 22 d. prasideda Vilniaus konferencija. Į ją atvyksta 214 delegatų. Konferencija tęsėsi 5 dienas. Su pakilia nuotaika visa konferencija, Jonui Basanavičiui pirmininkaujant, pareiškė lietuvių tautos pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą Lietuvos valstybę, demokratiniais principais sutvarkytą etnografinėse (Kauno, Vilniaus, Gardino ir Suvalkų gubernijos) sienose. Ši nuostata pasiūloma A. Smetonos: "…dabar mes norime nepriklausomybės. Bet kokia ta nepriklausoma Lietuva? Dabar sakoma etnografinė. Bet tai nevienodai suprantama. Vieni gubernijas; kiti pamatan stato tik vartojamos kalbos principą; yra kurie nori priplakti ir kaimynines tautas, bet kurias? Tikriausias išrišimas yra etnografinis - tautinis, nes Lietuva, kaip parodė tyrinėjimas, yra aiškiai lietuviškas kraštas". Konferencijos programai vykdyti buvo išrinkta Lietuvos Taryba susidedanti iš 20 asmenų.
8

1926 metų gruodžio 17- osios perversmas: JAV lietuvių ir Lietuvos valdžios santykiaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. 26 metų gruodžio 17-osios perversmas lietuvoje. Jav lietuvių politinių srovių požiūris į lietuvos valdžią po perversmo. Lietuvos tautininkų vyriausybės politika jav lietuvių atžvilgiu. Išvados. Literatūros sąrašas. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas buvo svarbus reiškinys ne vien prieškario nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Jo pasekmes iš dalies tebejaučiame iki šiol, kadangi iš perversmo gimusi politinė sistema keleto kartų žmonių sąmonėje įsirėžė kaip nepriklausomos valstybės politinės raiškos standartas. Daliai žmonių „smetoninė Lietuva“ iki šiol tebėra tautinės valstybės spartaus pakilimo ir suklestėjimo pavyzdžiu, kitiems – politiškai nesąžiningo, oponentus persekiojusio ir slopinusio, visuomeninės atramos stokojusio, todėl tik biurokratinio-represinio valstybės aparato jėgomis valdžiusio autoritarinio režimo sinonimas. Šis nuomonių išsiskyrimas taip pat vyravo visą po perversminį laikotarpį: tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų gyvenantiems lietuviams. Ypatingai didžiulio ir dviprasmio atgarsio perversmas susilaukė JAV lietuvių tarpe. Minėtina ir tai, jog pastarasis pagilino pačios išeivijos susiskaldymą.
0

7 pasaulio stebuklaiparsisiųsti


Lapų skaičius: 9
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Pirmasis stebuklas. Egipto piramidės. Antrasis stebuklas. Babilono sodai. Trečiasis stebuklas. Efeso Artemidės šventykla. Ketvirtasis stebuklas. Halikarnaso mauzoliejus. Penktasis stebuklas. Rodo Kolosas. Deštasis stebuklas. Aleksandrijos švyturys. Septintasis stebuklas. Olimpijos Dzeuso statula.
0

Ankstyvasis renesansasparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Konspektas
Darbe esantys žodžiai: Palazzo. Filippo Brunelleschi. Kapela Paci prie Santa Kročės bažnyčios Florencijoje. Vaikų prieglauda Florencijoje. Santa Maria Dela Fiore - Florencijos katedra. Abraomo aukos. Leone Batista Alberti. Traktatas apie architektūrą. De statua, Della pittura. Palazzo Rucellai (1446 –1451)– gyvenamieji Džiovanio Ručelajaus šeimos rūmai, kuriam yra padaręs fasado eskizą. Namas nebėra įtvirtinamas, nemažinami saugumo sumetimais langai, fasadas atgręžtas į gatvę, tūris kvadratinis, trijų auktų su vienodo ritmo langų išdėstymu, sudarančiu pastato stabilumo ir pagrindinį dekoro sprendimą. Ritmikos stabilumą sutvirtina pasikartojantys tarplangiuose piliastrai. Pabrėžtos horizontalios braukos tarp aukštų, atitinkančios perdengimus. Naudojama rustika, suteikianti pastatui svarumo, rūstumo įspūdį. Centriniame fasade - trys portalai. Čia taip pat panaudojami piliastrai, bet jie nesuardo sienos struktūros ir lieka jos organiška dalimi. Pasak Johanseno, šis kūrinys yra linearinis Koliziejaus eksterjero atvaizdas. Santa Maria Novella. Šv. Pranciškaus. Ankstyvasis renesansas. Skulptūra. Renesansas. Lorenzo Ghiberti. Luca della Robia. Bernardo Rosselino. Desiderio da Settignano. Donatello. Andrea Verokio. Krikštyklos durų. Kristaus krikštas. Lucca della Robia (1399 skulptūros raidai nusipelnė tuo, kad gyvenimo pabaigoje įsteigė dirbtuvę, kurioje ištobulino tarakotinių ir majolikos dirbinių technologiją. Lukos darbas puošia Santa maria della Fiore Zakristijos duris (reljeras, vaizduojantis centrinėje kopozicijos ašyje šv. Georgijų). Jo majolikos dirbiniams būdingas melsvas fonas ir neaukšta balta reljefinė figūra jame. Jo sūnus Andrea Della Robia. Donatello. Šv. Jurgis. Dovydas. Evangelistas Jonas. Apreiškimas. Judita su Holoferno galva (vaizduoja ją kaip heroję), retu savitumu pasižymi Donatelo Magdalena. Andrea Verokijo kūriniai Raitas Koleonė, Dovydas. Architektūra. Protorenesanso patirtis parodė, kokie pasikeitimai įvyko architektūros...
0

Antika mūsų kasdieniniame gyvenimeparsisiųsti


Lapų skaičius: 3
Tipas: Rašinys
Darbe esantys žodžiai: Antikos paveldas yra įvairialypis. Beveik nėra srities, kurios ištakų negalėtumėme joje surasti. Pats žodis Antika reiškia Senovę. Antika reiškia Senovės Graikijos ir Romos praeitį. Šis laikotarpis prasideda nuo Mikėnų kultūros žlugimo XIII a. pr. Kr. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo V a.. O toje praeityje gimė daug dalykų ar bent jau jų pavadinimų, be kurių mes negalime įsivaizduoti šiuolaikinio pasaulio.Graikų civilizacija – Europos kultūros pamatas. Politikos teoretiko T. Thorsin žodžiais, Vakarų žmogus yra „tiesioginis graikų kultūros ainis“. Graikai – Vakarų minties pradininkai – pirmieji ypatingai aktualizavo žmogiškojo individo gebėjimą mąstyti. Politinės teorijos, kaip disciplinuotų politinių problemų nagrinėjimo, pradmenys atsirado V a. pr. Kr. jų autoriai – Platonas ir Aristotelis.
6

Architektūros istorija. Pizos bokštasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Svyruojantis Pizos bokštas (Italijoje: Torre Pendente di Pisa) arba tiesiog Pizos bokštas (Torre di Pisa) yra laisvai stovinti varpinė,priklausančios katedrai, kuri yra šalia. Bokštas randasi už katedros ir yra trečias seniausias struktūros statinys Katedros aikštėje (Piazza del Duomo). Pirmas statinys pagal senuma yra krikštykla, po to katdera, ir tik tada buvo pastatycas Pizos bokštas. Yra netgi sukurta legenda, kuri aprašyta Galilėjo raštuose, kad jis bandė įrodyti tokį teiginį bokšto pagalba – užlipes į viršų, mete du švininius rutuliukus, kad įrodyti tokį dėsnį – nusileidimo greitis, nepriklauso nuo rutuliukų masės. Šis bokštas yra svarbus ir kultūros, ir mokslo pasaulyje.
0

Architekūros istorija. Partenonasparsisiųsti


Lapų skaičius: 6
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Partenonas (senovės graikų kalba: Παρθενών) yra šventykla miesto deivei Atėnei, pastatyta V a. pr. m. e. Atėnų akropolyje. Šventykla pastatyta kaip padėka deivei už atėniečių ir graikų išgelbėjimą per paskutinį karą su persais. Vėliau pastate buvo ir Delo sąjungos iždas. Partenonas yra žymiausias iš išlikusių Senovės Graikijos pastatų, plačiai laikomas Dorėninio orderio raidos kulminacija. Partenonas yra vienas didžiausių pasaulio kultūrinių paminklų. Architektūra Partenonas yra Dorėnų peripteralinės(Peripteralinis - terminas, vartojamas aprašyti Graikijos šventykloms, kad yra tik viena eilė išorinių kolonų iš visų keturių pusių. Tai buvo būdinga Dorinėms šventyklomsis senovėje. Tai reiškia, kad ši forma susideda iš stačiakampio grindų plano su nedideliu kolonu žingsniu, ir kolonų tinklas yra - (8 x 17), todėl kolonos apima vis struktūrą. Kiekvienas įėjimas turi dar papildomas šešias kolonos priešais jį.
0

ATR arba Abiejų Tautų Respublika Žečpospolitaparsisiųsti


Lapų skaičius: 59
Tipas: Prezentacija
Darbe esantys žodžiai: Sostinės: Krokuva (iki 1596) Varšuva (nuo 1596) Kalbos: lenkų, lietuvių, rusėnų, hebrajų ir kt. Valdymo forma – renkama monarchija. Abiejų Tautų Respublikos sudėtis Valiuta – grašis. Monarchija - viena iš valdymo formų, kurioje valstybės galva yra vienas valdovas. Liublino unija.
2

Automobilių raida Vokietijojeparsisiųsti


Lapų skaičius: 5
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Automobilių gamybos pradžia Vokietijoje sutampa su pasaulio automobilių istorijos pradžia. Pirmąjį automobilį pasaulyje užpatentuoja vokietis Karlas Bencas (Karl Friedrich Benz) 1886 m. Sausio 29 d. Nuo mažens K. Bencas labai domėjosi varikliais ir galima sakyti, visą gyvenimą atidavė automobiliui. Pirmasis Benco triratis automobilis buvo sukonstruotas iš plieninių vamzdžių, svėrė 263 kg ir turėjo užpakalyje įtaisytą keturtaktį vieno cilindro vandeniu aušinamą benzininį variklį, kuris per diržinę pavarą, diferencialą ir grandines suko ratus. Užpakaliniai ratai buvo labai dideli, priekinis – mažesnis ir tik vienas, kad automobilį būtų lengviau vairuoti. Be to, po grindimis buvo įtaisytas labai didelis smagratis, kuris turėjo saugoti ekipažą nuo vibracijos važiuojant. Dėl aistros automobiliams K. Bencui ne kartą teko patirti finansinių sunkumų, rizikuoti visu savo turtu, kuris, kol jo automobiliai neturėjo paklausos, ir taip buvo nedidelis.
10

Baltų prekybiniai ryšiai geležies amžiūjeparsisiųsti


Lapų skaičius: 12
Tipas: Referatas
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Turinys. Įvadas. Senasis geležies amžius arba romėniškasis laikotarpis. Mainų prekyba. Prekybiniai keliai. Gintaro kelias. Jūros ir upių keliai. Prekybiniai ryšiai pietų bei pietvakarių kryptimi. Rryšiai su romos imperija. Ryšiai su vidurio europa. Prekybiniai ryšiai šiaurės bei šiaurės vakarų kryptimi. Lietuvos baltų ryšiai su pabaltijo finougrais. Ryšiai su skandinavija. Prekybiniai ryšiai rytų kryptimi. Ryšiai su pavolgio finougrais ir kitais rytų baltais. Prekybiniai ryšiai pietryčių kryptimi. Ryšia sui vidurio padniepre. Išvados. Naudota literatūra. Prekyba ir prekybos keliai – vienas svarbiausių seniausios Lietuvos visuomenės gyvenimo aspektų. Prekiauta visais laikais - tik skyrėsi prekybos interesai. Prasidėjus metalų gamybai ypač suintensyvėjo prekybiniai ryšiai. Baltai mainų prekybą palaikė su didele Europos dalimi. Jiems didelės reikšmės turėjo gintaras, kuris buvo gabenamas „Gintaro keliu“.
0
« PradžiaAnkstesnis1234567SekantisPabaiga »

Paieška


bottom